Top 10 similar words or synonyms for interesēm

attiecībās    0.794063

intereses    0.766027

morāli    0.750032

rīcību    0.742853

radikāli    0.742343

ekonomiskajām    0.738663

aktivitātēm    0.735291

idejām    0.734811

politiku    0.734718

prasībām    0.733026

Top 30 analogous words or synonyms for interesēm

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
Johans Frīdrihs fon Reke 1826. gadā J. F. fon Reke atstāja valsts dienestu un varēja pilnībā nodoties savām garīgajām interesēm.
Vizuālā uztvere 2) iekšējie faktori jeb apstākļi – atkarīgi no cilvēka interesēm, motivācijas, pamatvajadzībām un dzinuļa. Šie apstākļi ir:
Curriculum vitae CV parasti tiek iekļauta informācija par personas datiem (vārds, uzvārds, kontakti), izglītību, iepriekšējo darba pieredzi, interesēm, kvalifikāciju.
Efektīvais altruisms Daudzi efektīvie altruisti arī uzskata, ka nākotnes paaudzēm ir vienlīdzīga morāla vērtība ar tagadnē eksistējošām personām, tāpēc tie vērš uzmanību cilvēces eksistenciālā riska jeb cilvēces bojāejas varbūtības samazināšanai. Citi uzskata, ka dzīvnieku interesēm vajadzētu piešķirt līdzvērtīgu morālo svaru kā līdzīgām cilvēku interesēm, tāpēc šie efektīvie altruisti strādā, lai samazinātu dzīvnieku ciešanas, piemēram, industriālajās fermās.
Lielbritānijas Karaliste 1739. gadā Spānija sāka apkarot kontrabandistus savās kolonijās, kas izraisīja Lielbritānijas uzbrukumu tai. Šajā laikā Lielbritānija praktiski neiejaucās starptautiskajos konfliktos, ārpolitikā vadoties tikai no savām ekonomiskajām interesēm.
Verdzība Romas impērijā Verdzība Romas impērijā bija vislielākā pēc apmēra salīdzinājumā ar citām senajām valstīm, tomēr tā atbilda tā laika sabiedrības interesēm, kļūstot par katalizatoru tās attīstībai.
Saprašanās un sadarbības līgums starp Latviju, Lietuvu un Igauniju 25. aprīlī Lietuvas valdība izteica gatavību pievienoties šai savienībai, vadoties pēc principa, ka jebkuras no trim Baltijas valstīm neatkarība atbilst pārējo divu vitālajām interesēm.
Viviens Fukss 1973. gadā tika nodibināta Fuksa medaļa par «izcilu uzticību Britu Antarktikas dienesta interesēm», kas ik gadu tiek pasniegta 1—2 cilvēkiem par to ieguldījumu Britu Antarktiskajā dienestā.
Trejsavienība (1882) Vācijas impērija un Austroungārija nevēlējās pieļaut Francijas un Krievijas impērijas tuvināšanos, tāpēc 1879. gada oktobrī viņas noslēdza līgumu. Ar to tika izveidota Divsavienība. Līgums paredzēja, ka abas valstis sadarbosies, ja nāksies karot pret Krievijas impēriju. Austroungārijas vēlme rast stipru partneri bija saistīta arī ar viņas interesēm Balkānu reģionā, kur tās sadūrās ar Krievijas impērijas vēlmi aizstāvēt radniecīgos slāvus un Osmaņu impērijas interesēm par teritorijām un musulmaņu aizstāvību.
Visu Latvijai «Visu Latvijai!» ideoloģijas pamatā ir kopienas (tautas) interešu stādīšana augstāk par atsevišķu indivīdu interesēm. Partija uzskata, ka Latvijas valsts ir latviešu pašnoteikšanās centienu rezultāts un nopietnākais garants tautas izdzīvošanai, tāpēc valstij vienmēr un visur pirmkārt jāaizstāv kopējās latviešu tautas intereses, pēc iespējas sabalansējot tās ar indivīda interesēm. Tāpēc var secināt, ka «Visu Latvijai!» atbalsta principu "cilvēks kalpo valstij", ar "valsti" saprotot tautas spēcīgāko organizācijas formu.