Top 10 similar words or synonyms for integrālis

sinuss    0.870161

kosinuss    0.869088

nenoteiktais    0.859588

polinoms    0.857369

ermita    0.855834

ģeometriskā    0.850849

sešstūris    0.839625

īpašvektori    0.838771

abl    0.837957

gella    0.837838

Top 30 analogous words or synonyms for integrālis

Article Example
Integrālis Piemēram, lai noteiktu laukumu starp divām līknēm, kas ierobežotas ar divām robežtaisnēm, jānosaka funkcijas integrālis, kas rāda divu funkciju vērtību atšķirību starp šīm robežām.
Integrālis Integrālis ir viens no svarīgākajiem matemātiskās analīzes jēdzieniem. Funkcijas integrālis ir summas jēdziena paplašinājums. Integrāļa noteikšanas procesu sauc par integrēšanu. To parasti izmanto, lai atrastu daudzuma vērtības, tādas kā laukums, tilpums, masa, pārvietojums u.c., kad ir dots šī lieluma izmaiņu ātrums attiecībā pret citu lielumu (vieta, laiks u.c.).
Integrālis Eksistē vairāki integrēšanas veidi, kas atšķiras tehniskās detaļās, tomēr tās visas ir savietojamas, t.i., veicot integrēšanu ar jebkurām divām metodēm, tās dos vienu un to pašu rezultātu.
Integrālis Ar integrēšanu bieži saprot arī diferencēšanai pretēju operāciju.
Integrālis Pirmo integrāļa definīciju deva Bernhards Rīmanis 1854. gadā (sk. Rīmaņa integrālis).
Integrālis Integrāļa zīmi formula_1 ieviesa Leibnics 17. gadsimtā. Šis simbols ir veidots no burta S, kas ir saīsinājums no .
Integrālis Integrālis formula_2 ir funkcijas formula_3 nenoteiktais integrālis un tā ir jebkura funkcija, kuras atvasinājums ir vienāds ar formula_3. Savukārt integrālis formula_5 ir formula_3 noteiktais integrālis, kas izsaka laukumu starp līkni, kas ir funkcijas grafiks un x asi.
Nenoteiktais integrālis Nenoteiktais integrālis ir funkcijas formula_1 visu primitīvo funkciju formula_2 kopums, kuras atvasinājums ir vienāds ar formula_1. To apzīmē ar formula_4, kur "C" ir integrācijas konstante. Primitīvo funkcijas kopuma noteikšanu sauc par funkcijas integrēšanu, un tā ir pretēja darbība atvasināšanai. Nenoteiktos integrāļus ar noteiktajiem integrāļiem saista Ņūtona—Leibnica fundamentālā teorēma: funkcijas noteiktā integrāļa vērtība kādā intervālā ir vienāda ar tās nenoteiktā integrāļu starpību intervālu galapunktos. Pastāv vairāki nenoteiktā integrāļa atrašanas veidi, tai skaitā ar substitūciju, izmantojot parciālo integrēšanu, izmantojot nenoteiktā integrāļa linearitāti.
Sinuss bet nenoteiktais integrālis ir
Elektromagnētiskā lauka avoti Saskaņā ar šo definīciju lādiņš ir integrālis