Top 10 similar words or synonyms for elatīva

neaizstājamā    0.917599

supīna    0.911968

coeliacus    0.907486

phunk    0.907258

kāpjoša    0.903718

naktsvijole    0.901554

troškas    0.901481

glas    0.900323

zdrój    0.897907

lidm    0.897750

Top 30 analogous words or synonyms for elatīva

Article Example
Lībiešu valoda Inesīva un elatīva galotnēs novērojama variācija, kur tās var būt garākas (ar "õ") vai īsākas (bez patskaņa "õ"). LĒL ir tieksme dot priekšroku garākajām galotnēm: vārda "kiļg" elatīva forma, kas citviet atrodama kā "kiļgst", saskaņā ar LĒL ir "kiļgstõ" ("no sāna"). Saskaņā ar Vītso šī ir variācija, kas novērojama austrumlībiešu izloksnē: Mazirbei un Košragam raksturīga priekšrokas došana partitīva "-tõ" un inesīva un elatīva "-sõ" un "-stõ" galotnēm, šāds lietojums bieži sastopams arī no Pitraga līdz Vaidei, turpretī Sīkragā un Kolkā garās galotnes gandrīz netiek lietotas, dodot priekšroku "-t", "-s", "-st". Tādējādi augstāk dotajām formām "vagsõ", "vagstõ", "nurmsõ", "nurmstõ" visticamāk sagaidāmi varianti "vags", "vagst", "nurms", "nurmst".
Lībiešu valoda LĒL savās locīšanas tabulās nesniedz vārdu inesīva formas, taču inesīva forma ir iegūstama no elatīva formas, izņemot no piedēkļa (vārdu "jālga" "kāja", "vag" "vaga", "nuŗm" "lauks" iekšvietas locījumi pēc Vītso):
Lībiešu valoda Debitīvu veido no supīna elatīva locījuma ("luggõmõst" "no lasīšanas; jālasa"), taču Vītso uzskata, ka pēc tā funkcijas to var iedalīt elatīvā (kad lietots ar nozīmi "no lasīšanas") un debitīvā (kad lietots ar nozīmi "jālasa").
Lībiešu valoda II nenoteiksmei jeb supīnam ir vairāk locījumu: "āndam" "dot" : "āndamõs" "dodot, došanā" : "āndamõst" "no došanas; jādod" : "āndamõt" "nedodot"; "likkõm" kustēties : "likkõmõs" "kustoties, kustībā" : "likkõmõst" "no kustības; jākustas" : "likkõmõt" "nekustoties"; "lǟmõ" "iet" : "lǟmõs" "ejot, iešanā" : "lǟmõst" "no iešanas" : "lēmõst" "jāiet" : "lǟmõt" "neejot". Vītso specifiski šķir debitīvu kā atsevišķu supīna locījumu. Vārds "lǟdõ" "iet" ir, iespējams, vienīgais verbs, kura supīna elatīva ("lǟmõst" "no iešanas") un debitīva ("lēmõst" "jāiet") formas ir atšķirīgas, vairumam verbu supīna elatīvs ir debitīva forma. Atšķirībā no nomeniem supīnu loka arī abesīvā ("bez kā?")