Top 10 similar words or synonyms for debitīva

jālasa    0.938094

perfekta    0.879826

kvotatīva    0.877732

kondicionāļa    0.869066

vecīt    0.865611

cilvēcība    0.861192

senlatviešiem    0.858881

vaj    0.855413

vavs    0.854588

habituss    0.854201

Top 30 analogous words or synonyms for debitīva

Article Example
Lībiešu valoda Debitīva tagadne "man ir jālasa".
Lībiešu valoda Debitīva pagātne "man bija jālasa".
Lībiešu valoda Debitīva pluskvamperfekts "man bija bijis jālasa".
Lībiešu valoda Debitīva pagātnes nolieguma forma "man nebija jālasa".
Lībiešu valoda Debitīva tagadnes nolieguma forma "man nav jālasa".
Lībiešu valoda Debitīva perfekts "man ir bijis jālasa".
Lībiešu valoda Debitīva pluskvamperfekta nolieguma forma "man nebija bijis jālasa".
Lībiešu valoda Debitīva perfekta nolieguma forma "man nav bijis jālasa".
Lībiešu valoda Atšķirībā no latviešu valodas debitīva papildinātājs (objekts) ir nevis nominatīvā, bet partitīvā: "jõvvõ amātnikkõ um tulkõks vȯtšõmõst" "labs amatnieks ir ar uguni jāmeklē".
Lībiešu valoda II nenoteiksmei jeb supīnam ir vairāk locījumu: "āndam" "dot" : "āndamõs" "dodot, došanā" : "āndamõst" "no došanas; jādod" : "āndamõt" "nedodot"; "likkõm" kustēties : "likkõmõs" "kustoties, kustībā" : "likkõmõst" "no kustības; jākustas" : "likkõmõt" "nekustoties"; "lǟmõ" "iet" : "lǟmõs" "ejot, iešanā" : "lǟmõst" "no iešanas" : "lēmõst" "jāiet" : "lǟmõt" "neejot". Vītso specifiski šķir debitīvu kā atsevišķu supīna locījumu. Vārds "lǟdõ" "iet" ir, iespējams, vienīgais verbs, kura supīna elatīva ("lǟmõst" "no iešanas") un debitīva ("lēmõst" "jāiet") formas ir atšķirīgas, vairumam verbu supīna elatīvs ir debitīva forma. Atšķirībā no nomeniem supīnu loka arī abesīvā ("bez kā?")