Top 10 similar words or synonyms for benzola

molekulā    0.898812

oglekļa    0.893021

sēra    0.887581

joni    0.881133

atomus    0.880576

slāpekli    0.877940

molekula    0.875347

atomi    0.872574

savienojumiem    0.871571

ogļūdeņraža    0.869440

Top 30 analogous words or synonyms for benzola

Article Example
Prizmāns Benzola struktūrformulu, kurā benzola molekula tika attēlota trijstūra prizmas veidā, ieteica vācu ķīmiķis Alberts Ladenburgs 1869. gadā. Par labu šim molekulas modelim runāja visu sešu benzola oglekļa atomu līdzvērtīgums un triju izomēru ("orto-", "meta-" un "para-") iespēja divaizvietotajiem benzola atvasinājumiem.
Djuāra benzols Benzola struktūrformulu, kurā benzola sešlocekļu gredzenā ir divas dubultsaites un divi pretējie oglekļa atomi gredzenā savienoti ar papildu saiti, ieteica skotu zinātnieks Džeimss Djuārs ("James Dewar") 1867. gadā. Tomēr precīzāk benzola īpašībām atbilda Augusta Kekulē 1865. gadā ieteiktā benzola formula — gredzens ar trim dubultsaitēm (tikai pēc vairākiem desmitiem gadu, izmantojot kvantu mehānikas aprēķinus, benzola saišu raksturlielumus varēja izskaidrot precīzi).
Djuāra benzols Djuāra benzols (CH) ir nestabils benzola izomērs. Tas ir nepiesātināts biciklisks ogļūdeņradis — bicikloheksadiēns. Atšķirībā no benzola pilnīgi plakanās molekulas, abi Djuāra benzola četrlocekļu cikli izvietoti leņķī viens pret otru.
Aromātiskie ogļūdeņraži Aromātiskie ogļūdeņraži (arēni) ir ogļūdeņraži, kas satur benzola ciklu. Tos iedala monocikliskos (satur vienu benzola gredzenu) un policikliskos (satur vairākus benzola gredzenus). Šajos ciklos esošās saites ir stiprākas nekā ekvivalentas vienkāršo un dubultsaišu kombinācijas, tāpēc šos ogļūdeņražus izdala atsevišķi.
Aromātiskie ogļūdeņraži Senāk par "aromātiskajiem savienojumiem" dēvēja no dabas produktiem (sveķiem, balzamiem u. tml.) iegūtas vielas ar aromātisku smaržu. Vēlāk šis termins pazaudēja savu sākotnējo jēgu un aromātisko savienojumu ķīmija pārvērtās par benzola savienojumu ķīmiju (lielākā daļa iepriekš atklāto aromātisko vielu saturēja fenilgrupu jeb benzola gredzenu). Pašlaik kopā ar benzola savienojumiem aromātisko savienojumu ķīmija apskata visus karbocikliskos savienojumus ar "benzola" raksturu, tajā skaitā heterocikliskos savienojumus.
Benzofenons Benzofenonu iegūst benzola reakcijā ar tetrahloroglekli, hidrolizējot radušos difenildihlormetānu.
Bifenils Bifenilu var iegūt, laižot karstus benzola tvaikus pāri piemērotam katalizatoram.
Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži Šāda veida policikliskajiem arēniem benzola gredzeni var būt saistīti tiešā veidā ar vienu (difenils) vai divām (bifenilēns) vienkāršajām "σ" ķīmiskajām saitēm, vai arī starp benzola gredzeniem var atrasties viens vai vairāki oglekļa atomi (difenilmetāns, trifenilmetāns). Fluorēna molekulā divi benzola gredzeni saistīti gan tieši, gan ar metilēngrupas starpniecību.
Benzols Aizvietojot benzola molekulā vienu vai vairākus ūdeņraža atomus ar funkcionālajām grupām, var iegūt citus arēnus:
Benzofenons Var iegūt arī Frīdela-Kraftsa acilēšanas reakcijā no benzola un benzoilhlorīda.