Top 10 similar words or synonyms for atpazīšanu

NotFoundError    0.789

Top 30 analogous words or synonyms for atpazīšanu

Article Example
Grafiskā planšete 1980. gados vairāki grafisko planšetu pārdevēji sāka iekļaut papildus funkcijas, kā piemēram rokraksta atpazīšanu un izvēlni uz planšetes.
Skeneris OCR () nozīmē optisku simbolu atpazīšanu, skenējot tekstu, lai to vēlāk varētu apstrādāt ar teksta redaktoriem. Šādus skenerus var izmantot arī testu rezultātu apstrādei, nolasot, kurā vietā atbilžu lapā ievilkti krustiņi.
IPhone iPhone 4S pievienoja augstāku kameru (8 megapikseļi) ar iespēju uzņemt video 1080p izšķirtspējā, sejas atpazīšanu un video stabilizatoru, ātrāku divu kodolu procesoru un balss vadības sistēmu Siri. Tas ir pieejams 16 GB, 32 GB un pirmo reizi 64 GB atmiņas daudzumu.
Datordrošība "Ievainojamība" ir sistēmas nepilnība vai defekts un daudzas ievainojamības ir aprakstītas "Common Vulnerabilities and Exposures" datubāzē. Ievainojamību pārvaldība ir ciklisks process, kurš ietver tās atpazīšanu, klasificēšanu, mazināšanu un izvairīšanos pie katras ievainojamības atklāšanas. Izmantojama ievainojamība ir tāda, kurai ir zināms vismaz viens strādājošs uzbrukums jeb mūķis.
Malleus Maleficarum Grāmata pirmoreiz izdota Vācijā 1487. gadā un tā bija pirmais nozīmīgākais darbs, kas plašākai sabiedrībai deva priekšstatus par raganām, to darbību, raganu atpazīšanu un apkarošanu. Lai gan trīs gadus vēlāk (1490. gadā) Romas Katoļu baznīca darbu nodēvēja par nepatiesu, no 16. gadsimta sākuma līdz pat 18. gadsimtam grāmata tika bieži izmantota raganu prāvu izmeklēšanas un tiesāšanas praksēs. Šajā laikā tā tika pārzidota vairākas reizes gan Vācijā, gan Anglijā, gan Francijā, gan arī citās Eiropas valstīs.
Aglonas maizes muzejs Muzeja apmeklētājus saimniece uzņem latgaliešu tautas tērpā, uzrunājot latgaliešu valodā, iepazīstināšana ar godā celto Latvijas rudzu maizes klaipiņu noris teatralizēta uzveduma veidā, kurā Vija Ancāne iepazīstina ar labības audzēšanu, rudzu grauda atpazīšanu, tā izgaršošanu, kā arī maizes tapšanas kārtību, tās cepšanu un ēšanu, kā arī tradīcijām Latgalē. Muzeja apmeklētājiem ir iespējams pagaršot rudzu maizi, kā arī pamēģināt rokās turēt pilnu ar graudiem sētuvi un griezt roku dzirnavas. Fonā ir dzirdamas vārpu skaņas un spriguļu skaņas. Vijas Ancānes stāstījums ir bagāts ar tautasdziesmām, ticējumiem un sakāmvārdiem, ko viņa ir savākusi un apkopojusi.
Ibrāhīma kungs un Korāna ziedi Vienu vakaru tēvs pasaka Momo, ka ir atlaists no darba. Nākamajā dienā, atnākot no skolas, Momo atrod tēva atstātu atvadu vēstuli, kurā viņš raksta, ka dodas prom un atvainojas, ka bijis slikts tēvs. Ar atstāto naudu Momo izdzīvo vienu mēnesi, pēc tam viņš sāk pārdot antikvariātiem grāmatas no tēva bibliotēkas. Momo nevienam nesaka, ka tēvs viņu pametis. Pēc dažiem mēnešiem pie durvīm klauvē policisti, kas pastāsta, ka tēvs ir miris, izdarījis pašnāvību, metoties zem vilciena Marseļā. Policisti grib, lai Momo brauc atpazīt līķi. Momo sāk šausmās kliegt, atsteidzas Ibrāhīma kungs, un apsola policistiem pats aizbraukt uz atpazīšanu.
Pakete (informācijas tehnoloģijas) Pat to laiku CYCLADES un ALOHAnet izstrādātāji demonstrēja, ka var uzbūvēt efektīvu datortīklu arī tad, ja drošu pakešu pārraidi nevar garantēt. Šo secinājumu vēlāk izmantoja Ethernet tīkla projektētāji. Ja tīkls negarantē pakešu piegādi, tad pazaudēto pakešu pamanīšana un pārsūtīšana ir saimniekdatoru atbildība. Turpmākā pieredze ARPANET projektā norādīja, ka pats tīkls nevar droši pamanīt visas pakešu piegādes kļūdas, tādēļ atbildība par kļūdu atpazīšanu jebkurā gadījumā kļuva par sūtošā saimniekdatora atbildību. Tas noveda pie principa "no gala līdz galam" (), kas ir viens no Interneta galvenajiem projektēšanas principiem.
Kognitīvā psiholoģija Kognitīvā psiholoģija ( - izzināšana, priekšstats, jēdziens) ir psiholoģijas virziens, kas pēta cilvēka informācijas apstrādes procesus un to likumsakarības, cilvēka uzmanību, uztveri, paternu atpazīšanu, zināšanu reprezentāciju, atmiņu, valodu, domāšanu, problēmu risināšanu, radošumu, lēmumu pieņemšanu, mākslīgo un cilvēka intelektu, kā arī kognitīvo attīstību. Mūsdienu definīcija kognitīvajai psiholoģijai ir būtiski paplašinājusies, salīdzinājumā ar tās izveidošanās periodu 20. gadsimta 50.-60. gados. Lai arī kognitīvās psiholoģijas pamatlicēji bija Ulrihs Naisers, Džeroms Bruners, Alberts Bandura un citi, ar atpakaļejošu datumu par kognitīvajiem psihologiem tiek dēvēti arī tādi ievērojami zinātnieki kā Hermanis Ebinghauss, Žans Piažē un Ļevs Vigotskis.
Daudzdimensiju analīze Piemēram, "Alvina C. Renchera grāmatā „Methods of multivariate analysis”" tiek izdalīta papildus klasifikācijas analīze (classification analysis). Tā ir novērojumu iedalīšana grupās, kas ir diskriminantu analīzes iepriekš nosakošais aspekts, taču tā tiek dēvēta par klasifikācijas analīzi, lai to skaidri nodalītu no aprakstošā aspekta. Uz šo klasifikācijas analīzes metodi bieži vien atsaucas kā uz diskriminantu analīzi, savukārt inženierzinātnē un datorzinātnē šo metodi dēvē par "zīmējuma atpazīšanu (pattern recognition)". Ir vēl arī citi autori, kas izmanto klasifikācijas analīzes metodes terminu, lai aprakstītu klāstera analīzi, kurās novērojumi tiek sakopoti drīzāk pēc mainīgo vērtībām, nevis iepriekšdefinētām grupām.