Top 10 similar words or synonyms for atdzejojumus

brāmsa    0.817440

autobiogrāfisku    0.810908

fabulu    0.795500

tulkojumus    0.793335

voltēra    0.792447

liriku    0.782614

tulkojuši    0.781614

atdzejoja    0.781594

apjomīgo    0.777627

tēlojumus    0.777478

Top 30 analogous words or synonyms for atdzejojumus

Article Example
Velta Sniķere No 1950. līdz 2010. gadam publicēja septiņus dzejas krājumus, veica arī Zinaīdas Lazdas un Andreja Eglīša dzejas atdzejojumus angļu valodā.
Ingmāra Balode Tulkojusi savas paaudzes poļu rakstnieku darbus (Dorota Maslovska, Mikolajs Ložiņskis, kā arī Ādama Zagajevska dzejas izlasi. Publicējusi arī E. E. Kamingsa, Tadeuša Dobrovska, Jaceka Denela un citu autoru darbu atdzejojumus, kā arī Slavomira Mrožeka īsprozas tulkojumus.
Māris Salējs Atdzejojis no poļu, krievu un ukraiņu valodas. Kopkrājumos un periodikā publicējis poļu 20. gs. starpkaru perioda dzejnieku darbu atdzejojumus, tie iekļauti arī viņa dzejoļu krājumos "Māmiņ, es redzēju dziesmu" un "Nedaudz vairāk".
Atdzejojums Latviešu valodas un dzejas attīstību ietekmējis Ernesta Glika Bībeles tulkojums (1685—1694). Juris Alunāns 1856. gadā izdotajā krājumā „Dziesmiņas, latviešu valodai pārtulkotas” publicēja atdzejojumus no citām valodām, tā pierādīdams, ka arī latviešu valodā iespējams pilnvērtīgi un krāšņi izteikties, tādēļ tā nav mazvērtīgāka, piemēram, par vācu vai krievu valodām.
Atdzejojums 20. gadsimta 70. gados Latvijā radās spēcīga atdzejas skola, kuru pārstāvēja Knuts Skujenieks, Uldis Bērziņš, Leons Briedis, daudzus atdzejojumus publicējis arī Imants Auziņš, Māris Čaklais, vēlāk arī Dagnija Dreika, Amanda Aizpuriete un Pēters Brūveris. Atsakoties no trešās (krievu) valodas starpniecības, šie atdzejotāji centās apgūt valodas, lai nodrošinātu atdzejojumu kvalitāti.
Andrejs Johansons Andrejs Johansons ir dzimis Rīgā 1922. gadā, ierēdņa ģimenē. Rīgā arī paiet visa viņa bērnība un jaunība. Literārajai darbībai pievērsies samērā agri. Jau ģimnāzijas gados sāk rakstīt dzeju un veikt ārzemju autoru darbu tulkojumus un atdzejojumus. Viņa pirmais darbs ir Bairona "Manfreda" tulkojums 1940. gadā. Tajā pašā gadā uzsācis filozofijas studijas Latvijas Universitātē.
Dionīsijs Gotfrīds Krons Latviešu literārā biedrības krājumā "Magazīna" viņš publicēja Klopštoka atdzejojumus (1828), piezīmes par latviešu ortogrāfiju (1833), materialus vācu-latviešu vārdnīcai (1828, 1829, 1835) un tulkotu ludziņu "Jauna gada diena" (1844). Tulkojis un izdevis grāmatā Lutera sprediķus ("Dieva vārdu mīļotājiem", 1836-38). Periodikā (laikrakstos "Latviešu Avīzes", "Tas Latviešu Ļaužu Draugs") publicējis dzeju un stāstus.
Viktors Tretjakovs V. Tretjakovs kļūst par aktīvu krievu un latviešu preses izdevumu līdzstrādnieku, publicē daudz rakstu par literatūru un tēlotāju mākslu, kā arī savus dzejoļus un atdzejojumus no latviešu valodas. Viņa pirmais dzejoļu krājums iznāk 1930. gadā Berlīnē un tiek recenzēts dažādos krievu emigrantu izdevumos Eiropā. Latviešu dzejnieku darbu atdzejojumi apkopoti divās izlasēs, kas iznāk 1931. un 1940. gadā. 1939. gadā V. Tretjakova tulkojumā iznāk Edvarda Virzas poēma "Straumēni". 1934. gadā Tretjakovs sāk izdot žurnālu ""Основы"", taču pēc sešiem numuriem tā darbība pārtrūkst. 1940. gadā neilgi pirms okupācijas Tallinā izdots otrs V. Tretjakova dzejas krājums.
Minjonas dziesma Atdzejojumi latviešu valodā saskārās ar grūtībām. Par ievērības cienīgiem uzskata divu dziesmu atdzejojumus: "Heiss mich nicht reden" Jēkaba Lautenbaha-Jūsmiņa tulkojumā (1880) un "Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn?" Rūdolfa Blaumaņa atdzejojumā (1899).. "Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn?" atdzejojumu izmantojis Emīls Dārziņš, 1900. gadā komponējot jauktā kora dziesmu "Minjona". Emīls Dārziņš pielāgojis atdzejojumu skaņdarba vajadzībām. . 1977. gadā Viesturs Gailis pārlicis dziesmu sieviešu korim, veltot to paša 1975. gadā dibinātajam un 1977. gadā vārdu Minjona ieguvušajam Pētera Stučkas Latvijas Valsts Universitātes sieviešu korim.