Top 10 similar words or synonyms for apziņu

realitāti    0.878957

emocionālo    0.875909

būtību    0.862487

seksuālo    0.861581

jēgu    0.857787

uzvedību    0.832683

prātu    0.832315

izpratni    0.827386

domāšanu    0.827063

morālo    0.824921

Top 30 analogous words or synonyms for apziņu

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
Gaisma (laikraksts) „Gaisma” cēla latgaliešos nacionālo apziņu, skubinot tos uz izglītību un kopdarbību, kā arī viešot cerību par labākiem laikiem nākotnē.
Frīdrihs Veinbergs Frīdriha Veinberga vadītais "Baltijas Vēstnesis" modināja latviešu tautisko apziņu un mudināja viņus vairot mantu un kultūru, saimnieciskā un garīgā dzīvē nostāties blakus citām kultūras tautām.
Psihotropā viela Psihotropa viela jeb psihoaktīva viela ir viela, kas ietekmē centrālo nervu sistēmu, izmainot to lietotāja uztveri, garastāvokli, apziņu, izziņu un uzvedību.
Fransisko Varela Pieņemot Edmunda Huserla un "Maurice Merleau-Ponty" fenomenoloģiju, Varela neirozinātnē popularizēja "neirofenomenoloģiju" un "pirmās personas zinātni", ar kuru pētnieki ar zinātniskām metodēm paši pēta savu apziņu.
Nacionālisms Kultūras nacionālisms visplašāk izplatījās tieši Centrālajā un Austrumeiropā, kur, būtībā izkliedētiem cilvēkiem, nācijas apziņu veido kopēja senatne, reliģija un/vai valoda.
Fenomenoloģija Fenomenoloģija (, "phainómenon" — "tas, kas parādās" un "lógos" — "teorija") ir filozofiska mācība par apziņu, iekšējo laiciskumu, jēgu konstituēšanos, intencionalitāti, intersubjektivitāti un dzīvespasauli.
Imeria Tā pie LU tika nodibināta ceturtā vecākā studenšu korporācija Imeria, ar mērķi veicināt tautības, izglītības un sievietes pienākuma apziņu nacionāli - valstiski domājošām latviešu tautības studentēm.
Gundega (studenšu korporācija) Studenšu koprorācijas "Gundega" mērķi ir apvienot latviešu studentes, veidojot mūža organizāciju. Stiprināt viņās nacionālo apziņu, ieaudzināt mīlestību pret latviešu tautu un Latviju. Saglabāt tīru latviešu valodu un latviešu tautas tikumus. Izkopt goda prātu, taisnības un pienākuma apziņu. Veicināt interesi par zinātni, kultūru un mākslu. Izveidot un uzturēt savstarpēju draudzību. Sniegt savstarpēju morālu un materiālu atbalstu. Par korporācijas Gundega loceklēm var uzņemt latvietes, kas studē augstākajās akadēmiskajās mācību iestādēs.
Rīcības teorija Piemēram, pasīvais tīšums (Passive intentionality),kad aktors pakāpeniski pazaudē apziņu līdz aizmieg. Vai arī pamatots apziņas tīšuma zudums (Meaningful loss of intentionality), kad situācijas ietekmē aktors zaudē kontroli pār savu ķermeni un izplūst nevaldāmos smieklos vai asarās.
Ezera sonāte Ārsts Rūdolfs pavada vasaru laukos, kur satiek skolotāju Lauru - divu bērnu māti, kuras vīrs ir cietumā. Rūdolfs izglābj slimo Lauras meitu Zaigu, sadraudzējas ar dēlu Māri un iemīl Lauru, bet viņa cīnās ar pienākuma apziņu pret ģimeni.