Top 10 similar words or synonyms for apakškopa

datubāzei    0.826731

histogramma    0.821082

sanumurējama    0.820185

ailē    0.816422

antidaļiņa    0.808557

daudzējādība    0.804960

uztveramo    0.804480

pielietojami    0.803826

atšifrēšana    0.801616

algebrisks    0.797912

Top 30 analogous words or synonyms for apakškopa

Article Example
Ierobežota kopa Jebkura galīga reālo skaitļu kopas apakškopa ir ierobežota.
Galīga kopa Kombinatorikā galīga kopa ar "n" elementiem reizēm tiek saukta par "n-kopu" un apakškopa ar "k" elementiem tiek saukta par "k-apakškopu". Piemēram, kopa {5,6,7} ir 3-kopa, galīga kopa ar trīs elementiem un {6,7} ir tās 2-apakškopa.
Kopa Ja kādas kopas A visi elementi pieder arī kādai kopai B, tad saka, ka kopa A ir kopas B apakškopa. To pieraksta šādi: formula_18.
Diametrs Augstākminētā definīcija ir speciāls gadījums vispārīgākai definīcijai. Kādas metriskas telpas apakškopas diametrs ir vismazākā augšējā robeža attālumiem starp punktiem šajā apakškopā. Tātad, ja "A" ir apakškopa, tad tās diametrs ir
Dekarta reizinājums Atšķirībā no citām kopu operācijām (piemēram, kopu šķēluma, apvienojuma, starpības) Dekarta reizinājums nav universālkopas apakškopa, bet gan pieder jaunai universālkopai . Kopu Dekarta reizinājums var būt arī tukša kopa, kas notiek, ja tukša kopa ir vismaz viena no reizinājumā esošajām kopām.
Virkne Cita veida apzīmēšana var būt noderīga virknēm, kuru sistēma nav tik viegli uzmināma, vai virknēm, kuras nemaz neveido sistēmu, tādai kā skaitlim pī. šajā nodaļā saskarsimies ar   apzīmējumiem, ko lieto virknēs, kas ir naturālo skaitļu apakškopa. Lai vispārinātu citus saskaitāmo indeksu kompleksus, skataties zemāk un nākamo nodaļu. Virknes parasti apzīmē ar vienu mainīgo, piemēram (a), kur indeks n apzīmē n – to skaitli virknē
XML Paplašināmā iezīmēšanas valoda jeb XML ("eXtensible Markup Language") ir W3C rekomendācija speciālas nozīmes iezīmēšanas valodu veidošanai. Tā ir vienkāršota SGML apakškopa, spējīga aprakstīt visdažādākā veida datus. Tās galvenā nozīme ir strukturēta teksta un informācijas koplietošanas atvieglošana Internetā. Valodas, kas veidotas uz XML pamata, pašas tiek aprakstītas formālā veidā, kas ļauj programmām modificēt un pārbaudīt dokumentus nemaz nezinot pašu valodu, kurā tie rakstīti.
Kombinācija Kombinācija kombinatorikā ir galīgas kopas apakškopa, kas var būt arī pati kopa. Elementi apakškopā drīkst atkārtoties (tomēr biežāk apskata gadījumu, kad elementi neatkārtojas), bet atšķirībā no variācijām to secībai nav nozīmes (kopas pieraksti ar atšķirīgu vienu un to pašu elementu novietojumu apraksta vienu un to pašu kopu).
Mandelbrota kopa Ja iterējot attēlojumu "z"  "z" + "c" ar sākuma nosacījumu "z" = 0 iegūst punktu "z", kam | "z" | ≥ | "c" | un | "z" | > 2, tad "c" nepieder Mandelbrota kopai. Ja | "c" | > 2, tad šādu "z" iegūst jau pēc pirmās iterācijas, jo "z" = "c". Tas nozīmē, ka Mandelbrota kopa ir apakškopa riņķim ar rādiusu 2, kura centrs atrodas koordinātu sākumpunktā.
Komplekss skaitlis Reālo skaitļu kopa R ir komplekso skaitļu kopas C apakškopa, jo jebkuru reālu skaitli var uzskatīt par kompleksu skaitli, kura imaginārā daļa vienāda ar nulli (reālu skaitli "a" ∈ R identificē ar kompleksu skaitli "a" + 0"i" ∈ C). Kompleksus skaitļus, kuru reālā daļa ir nulle, sauc par imagināriem un pieraksta kā "bi". Ja "a" = 0 un "b" = 1, tad atbilstošo komplekso skaitli pieraksta vienkārši kā "i".