Top 10 similar words or synonyms for anjons

esteris    0.884535

struktūrizomērs    0.884208

anjoni    0.884128

matveida    0.879546

nepiesātinātā    0.877751

pirmējie    0.875466

aldehīds    0.875379

rezorcīns    0.875072

antimons    0.869906

aromātiskais    0.868657

Top 30 analogous words or synonyms for anjons

Article Example
Amonija sāļi Karsējot amonija sāļi sadalās. Ja to anjons ir no gaistošas skābes, rodas amonjaks un citas gāzes, piemēram, HCl vai CO:
Sāļi Ja viens anjons ir saistīts ar vairākiem dažādiem katjoniem, veidojas dubultsāļi. Ja ir vairākvērtīgs anjons un viens vai vairāki katjoni ir ūdeņraža joni (bet ne visi, jo tad tas savienojums būs skābe), tad tas ir skābais sāls; ja vairākvērtīgs katjons un viens vai vairāki anjoni ir hidroksiljoni (bet ne visi, jo tad tas savienojums būs sārms), tad ir bāziskais sāls.
Hinoni Ja hinoni pievieno elektronu, rodas tā saucamais semihinona anjons, kas ir konjugēta daļiņa — anjonradikālis. Semihinona anjonam ir aromātiskas īpašības. Semihinonu sāļus var izolēt kā kristāliskus krāsainus savienojumus. Ja semihinona anjons pievieno vēl vienu elektronu, rodas hidrohinona dianjons. Hinoni un hidrohinoni spēj izveidot apgriezeniskas redokssistēmas (sk. hinhidrona elektrods).
Silikāti Silikāti ( — 'krams') ir silīcijskābes sāļi, kuru anjons ir SiO. Tie veido lielāko daļu Zemes garozas (apmēram 75%), kā arī Zemei līdzīgās citplanētas, dabiskos pavadoņus un asteroīdus. Dabā izplatītākie silikātu minerāli ir laukšpats, kaolīns, muskorīts, azbests, talks.
Karbonāti Karbonāti ir ogļskābes (HCO) sāļi. Lielākā daļa karbonātu slikti šķīst ūdenī, šķīstoši ir tikai nātrija, kālija un amonija karbonāti. Sārmzemju metālu karbonāti ir sastopami dabā karbonātiežu sastāvā. Par karbonātiem dažreiz sauc arī ogļskābes esterus (RRCO). Karbonātjons (CO) ir ogļskābes anjons. Ogļskābe ir vāja divvērtīga skābe. Hidrogēnkarbonāti ir ogļskābes skābie sāļi. Hidrogēnkarbonātjons - HCO.
Aromātiskie ogļūdeņraži Tikai oglekli saturošie aromātiskie cikli satur 6 atomus, jo 5 un 7 locekļu nepiesātinātie ogļūdeņraži neveido delokalizētu π orbitāli (šādu orbitāli veido 5 un 7 locekļu ciklu joni - ciklopentadienila anjons, cikloheptatrienila (tropilija) katjons un daži citi). Heterocikliskajiem savienojumiem ir sastopamas arī 5 un 7 (ļoti reti) locekļu aromātiskās sistēmas.
Transferīns Transferīns ir asins plazmas metālu saistoša transportējošā olbaltumviela. Tā ir galvenais dzelzs piegādātājs šūnām. Dzelzs, saistoties ar transferīnu, zaudē savu toksiskumu. Katra transferīna molekula spēj saistīt ne vairāk kā divus trīsvērtīgās dzelzs (Fe) jonus. Dzelzs katjonam atbilstošais anjons parasti ir bikarbonāts.
Jons Joni ir elektriski lādētas daļiņas, kas rodas, ja vielas atomi vai atomu grupas zaudē vai pievieno vienu vai vairākus elektronus. Ja atoms zaudē vienu vai vairākus elektronus, veidojas pozitīvais jons jeb katjons. Ja atoms pievieno vienu vai vairākus elektronus, veidojas negatīvais jons jeb anjons. Ja atoms vai atomu grupa zaudē vai pievieno vienu elektronu, veidojas vienvērtīgais jons; ja atoms vai atomu grupa zaudē vairākus elektronus, veidojas vairākvērtīgais jons.
Kompleksie savienojumi Kompleksie savienojumi jeb koordinācijas savienojumi ( - sakars, savienojums) ir neitrālas molekulas vai elektriski lādēti joni, kas veidojas, pie centrālā atoma (parasti metāla) pievienojoties citām molekulām vai joniem, ko sauc par ligandiem. Atšķirībā no dubultsāļiem, kompleksie savienojumi maz disociē šķīdumos. Piemēram, kompleksais heksacianoferāta anjons [Fe(CN)] šķīdumos eksistē kā viena vesela daļiņa, kas nedisociē dzelzs un cianīda jonos. Ir pazīstams liels skaits daudzveidīgu komplekso savienojumu (daudzi no tiem eksistē tikai šķīdumos). Neorganisko komplekso savienojumu ir ievērojami vairāk, nekā visu pārējo neorganisko savienojumu. Kompleksos savienojumus veido arī organiskas vielas un vairākiem no tiem ir milzīga nozīme dzīvajā dabā (hlorofils, hemoglobīns, B vitamīns).
Minerāls Jau kopš 19. gadsimta vidus minerālus klasificē pēc to ķīmiskā sastāva. Pēc šīs sistēmas minerālus iedala klasēs pēc dominējošā anjona vai anjona grupas (piem. halīdi, oksīdi, sulfīdi). Šāds minerālu iedalījums ir pietiekami labi pamatots, jo anjons nosaka lielāko daļu minerāla īpašību. Piemēram, karbonātu minerāliem savā starpā ir lielāka līdzība nekā vara minerāliem (varš ir katjons). Bez tam minerāliem ar vienu un to pašu anjonu ir lielāka iespēja tikt atrastiem līdzīgā ģeoloģiskajā vidē. Neorganiskos savienojumus arī klasificē pēc šī principa un vienota klasifikācijas pieeja ļauj labāk apvienot ķīmijas un mineraloģijas zinātņu metodiku. Pēc ķīmiskā sastāva minerālus iedala minerālu klasēs.