Top 10 similar words or synonyms for akuzatīvs

datīvs    0.924096

instrumentālis    0.888288

ģenitīvs    0.870356

velāri    0.856651

dentāli    0.854190

klaizena    0.851819

labiodentālais    0.849600

lietvārds    0.846499

siets    0.845717

palatāli    0.842890

Top 30 analogous words or synonyms for akuzatīvs

Article Example
Akuzatīvs Latviešu valodā akuzatīvs piemīt lietvārdiem, īpašības vārdiem, vietniekvārdiem, skaitļa vārdiem, un tas atbild uz jautājumu "ko?".
Akuzatīvs Akuzatīvs (, ) ir vārda locījums, kas paskaidro priekšmetu vai personu. Akuzatīvs atbild uz jautājumu "ko?".
Akuzatīvs Akuzatīvs nepiemīt:
Lietuviešu valoda 6. Saīsinātas senas akūta galotnes: liet. un latv. vsk. nominatīvs "diena", dsk. akuzatīvs "dienas", liet. vsk. lokatīvs "miške" "mežā".
Indoeiropiešu pirmvaloda Uzskata, ka indoeiropiešu pirmvalodai bija astoņi vai deviņi locījumi: nominatīvs (kas?), akuzatīvs (ko?), ģenitīvs (kā?), datīvs (kam?), instrumentālis (ar ko?), lokatīvs (kur?), vokatīvs (!), ablatīvs (no kurienes?) un, iespējams, alatīvs (kurp?).
Sanskrits Sanskrits ir fleksīva valoda, kurā ir trīs gramatiskās dzimtes (vīriešu, sieviešu un nekatra dzimte) un trīs skaitļi (vienskaitlis, divskaitlis un daudzskaitlis). Tajā ir astoņi gramatiskie locījumi: nominatīvs, vokatīvs, akuzatīvs, instrumentālis, datīvs, ablatīvs, ģenitīvs un lokatīvs.
Lībiešu valoda Saskaņā ar Vītso lībiešu valodā, tāpat kā igauņu un vepsu valodā, nav akuzatīva, pilnā objekta locījuma funkciju pilda ģenitīvs. Mozlijs ziņo, ka lībiešu valodas pilnā objekta locījuma funkcijas pilda akuzatīvs, kas esot identisks nominatīvam, visticamāk, ka Mozlijs jauc situāciju ar somu valodu, kur ir šāda sistēma. Fakts, ka ģenitīvs atšķiras no nominatīva mazā skaitā vārdu, iespējams, veicinājis šādas kļūdas rašanos.
Senangļu valoda Atšķirībā no mūsdienu angļu valodas, senangļu valodā lietvārdiem un īpašības vārdiem bija trīs dzimtes: vīriešu, sieviešu un nekatrā. Lietvārdiem, vietniekvārdiem un īpašības vārdiem bija četri locījumi: nominatīvs, ģenitīvs, datīvs un akuzatīvs. Mūsdienu angļu valoda tiek locīta minimāli tikai nominatīvā, ģenitīvā un akuzatīvā.
Akadas valsts Akadiešu rakstībā pastāvēja 3 dzimtes- sieviešu, vīriešu un parastā. Tikai ļoti reti vārdi tika lietoti parastajā dzimtē. Tās tika ievērotas otrās personas vietniekvārdos un darbības vārdu locījumos. Pastāvēja 3 locījumi- nominatīvs, ģenitīvs un akuzatīvs, kā arī bija 3 skaitļi- vienskaitlis, divskaitlis un daudzskaitlis. Lietvārdi tika deklinēti atkarībā no dzimuma, skaitļa un locījuma. Īpašības vārdi tika locīti tāpat kā lietvārdi. Vārdu kārtība bijā tāda pati kā šumeriem- subjekts+ objekts+ darbības vārds.
Angļu valoda Angļu valodā vairākums vārdu ir kopdzimtē, tomēr reizēm izšķir arī sieviešu un vīriešu dzimti, reizēm dzimumu līdztiesības vārdā tiek mēģināts veicināt kopdzimtes vārdu lietošanu. Vārdi tiek locīti minimāli — ir nominatīvs, ģenitīvs un akuzatīvs, tomēr tos lieto tikai personu vietniekvārdu locīšanai. Tiek izšķirts vienskaitlis un daudzskaitlis. Angļu valodā ir divu veidu artikuli — noteiktais artikuls "the" un nenoteiktie artikuli "a" un "an". Darbības vārdiem ir trīs personas katrā skaitlī.