Top 10 similar words or synonyms for vykdžiusių

numatytoms    0.683855

nesąžiningos    0.674246

suinteresuotų    0.671416

galutinių    0.668182

reguliuojančias    0.663064

paskirstant    0.663018

apskundimas    0.660481

nustatanti    0.658371

koncesijų    0.656497

kliringo    0.653967

Top 30 analogous words or synonyms for vykdžiusių

Article Example
Vidaus tarnybos kariuomenė Buvo suformuotos divizijos, atskirosios brigados ir atskirieji pulkai. VČK uždavinius vykdžiusių junginių ir dalinių etatai buvo suformuoti pagal VČK kolegijos nuostatus. Likusios VNUS kariuomenės etatai (pulko, bataliono, eskadrono, baterijos ir divizijos bei brigados valdybų) buvo paruošti atsižvelgiant į Raudonosios Armijos atitinkamus etatus.
Nidos civilinės kapinės 2007 m. vykdant teritorijos valymą nuo menkaverčių krūmų, buvo iškirsta ir 40–50 metų amžiaus 70 saugotinų paprastosios pušies želdinių. Kilęs konfliktas tarp kirtimo darbus vykdžiusių vietos komunalininkų ir Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos buvo sprendžiamas teismuose, padaryta žala gamtai siekė 60 tūkst. Lt.
Čilojės bažnyčios Čilojės bažnyčios – išskirtinės architektūros bažnyčių kompleksas Čilėje, Čilojės saloje. Sudaro medinės, liaudies architektūros bruožų bažnyčios, pastatytos XVIII-XX a. pr. Bažnyčios pastatytos steigiantis jėzuitų, Čilojėje vykdžiusių vietinių gyventojų evangelizaciją, misijoms. Bažnyčių statybai naudota vietinė arba Palenos provincijos miškų mediena (notofagai, spygliuočių mediena, luma).
Privatizacija Vienas esminių „šoko terapijos“ šalininkų argumentų yra tikimybė, jog lėta privatizacija gali laipsniškai sukelti žmonių nepasitenkinimą ir sustoti anksčiau, nei paaiškės teigiami santvarkos pakeitimo rezultatai. Tačiau jų kritikai tvirtina, jog daug labiau tikėtina, jog būtent greita privatizacija bus įvykdyta labai prastai, taip prarandant daugelį reformos šalininkų. Daugelyje „šoko terapijos“ strategiją vykdžiusių šalių sekančiuose rinkimuose į valdžią patekdavo glaudžiai su buvusiomis komunistų partijomis istoriškai susijusi parlamentinė dauguma.
Operacija Osen Operacijai vadovavo LTSR valstybės saugumo ministras Piotras Kapralovas ir TSRS MGB įgaliotinis Jakovas Jedunovas. Vykdė 3818 MGB pareigūnų, 11270 MGB vidaus kariuomenės kariškių, stribų, milicininkų bei 8000 sovietų partinių aktyvistų. Vykdytojai buvo suskirstyti į per 3000 operatyvinių grupių (MGB operatyvinis darbuotojas, du stribai, du MGB kariai bei partiniai aktyvistai), tiesiogiai vykdžiusių trėmimus. Operatyvinė grupė buvo atsakinga už 1-3 šeimų trėmimą: pakelti šeimą (trėmimai vyko naktį), surašyti asmenis, patikrinti jų duomenis, neleisti pabėgti, pristatyti į geležinkelio stotyse įrengtus surinkimo taškus bei perduoti ešelono viršininkui, atsakingam už tremiamųjų pristatymą į paskirties vietą. Partiniai aktyvistai likdavo ūkiuose ir surašinėjo ištremtųjų paliktą turtą, kuris tapdavo kolūkine nuosavybe.
Riigikogu 1940 m. liepos 15 d. darbą pradėjo okupantų faktiškai paskirta iš jiems lojalių žmonių sudaryta Estijos Tarybų Socialistinės Respublikos (ENSV) Aukščiausioji Taryba ("Ülemnõukogu"), kurios įgaliojimai tęsėsi per visą Antrąjį pasaulinį karą iki 1947 m. valasrio 16 d. Per 50 sovietinės okupacijos metų buvo sudaryta 11 tokių pseudoparlametų, vykdžiusių Maskvos primestus nurodymus. Tik 1990 m. kovo 23 d. pagal pataisytus sovietinius įstatymus buvo demokratiškai išrinkta Estijos valstybės Aukščiausioji Taryba (Eesti Vabariigi Ülemnõukogu), kuri aukščiausiąją valstybinę valdžią perdavė 1992 m. rugsėjo 30 d. pradėjusiam darbą VII Estijos parlamentui.