Top 10 similar words or synonyms for vadinamasias

kryžkalnį    0.681353

įtempiant    0.666636

perveriama    0.662324

pagerbdavo    0.650693

refleksiją    0.647690

užmaskuotus    0.641940

pasgt    0.638731

rekombinacijų    0.631161

madu    0.629994

vandžiogalą    0.626807

Top 30 analogous words or synonyms for vadinamasias

Article Example
Philibert Delorme Projektuose pradėjo naudoti vadinamasias Delormo arkas – medines perdangas, derino orderinius ir gotikos elementus.
Krosnis Iki XV a. pabaigoje Lietuvos valstiečių gyvenamojo namo kampe arba viduryje buvo įrengiamas atviras židinys. XVI a. pradėta statyti krosnis be dūmtraukių, vadinamasias dūmines arba duonkepes krosnis.
Klemensas V 1311-1312 m. sušaukė Vieno susirinkimą. Karaliaus spaudžiamas bule "Vox in excelso" 1312 m. panaikino tamplierių ordiną. Paskelbė reformų dekretus, vadinamasias Klementinas, kurios yra Vieno susirinkimo konstitucijų ir Klemenso dekretų rinkinys.
Kroatijos istorija 1943 m. partizanai pradėjo pirmauti ir 1945 m. su Raudonosios Armijos pagalba išvarė Ašies pajėgas ir vietinius rėmėjus. Po fašistinės Nepriklausomos Kroatijos valstybės pralaimėjimo karo pabaigoje, nacių rėmėjai, vadinami Ustaše, ir juos remiantys civiliai (varijuojančių nuo aršių rėmėjų iki pasibaisėjusiųjų partizanų žiaurumu) bandė bėgti Austrijos kryptimi, tikėdamiesi pasiduoti britams ir gauti prieglobstį. Bet britai juos grąžino partizanams. Dauguma jų buvo nužudyta per vadinamasias Bleiburgo žudynes.
Miestelėnai Europoje miestelėnų luomas susiklostė XIII a. kai atsirado daug miestų, kurių gyventojai išsikovojo savivaldos ir kitas atskiras teises, jų atstovai galėjo dalyvauti bendravalstybiniuose susirinkimuose. Įstatymai, reglamentuojantys teisę būti luomo nariu atskirose šalyse įvairavo, bet dažniausiai asmuo galėjo tapti miestiečiu pagal nustatytą tvarką mieste įsigijęs būstą. Kartais reikalauta įrodyti, kad yra kilęs iš legalios santuokos, prisiekti, kad laikysis miesto valdžios nustatytos tvarkos. Dažnai miestelėnai buvo surašomi į vadinamasias miestiečių knygas (). Tai būdavo naudinga, pvz., suteikdavo ūkinės veiklos teisę, teisę rinkti miesto valdžią, vienytis į bendrijas. Kai kuriose Europos šalyse miesto gyventojai atskiro luomo nesudarė, pvz., Prancūzijoje vadinamajam trečiajam luomui formaliai priklausė visi gyventojai nebajorai ir nedvasininkai.
Vėžys (liga) Vis daugiau duomenų sukaupiama apie epigenetinių pokyčių įtaką vėžio atsiradimui. Tai yra genetinės medžiagos pakitimai, neįtraukiantys DNR, ir susiję su nepaveldimomis genomo sekomis. Šių sekų pakitimai nekeisdami pačios DNR struktūros turi stiprią įtaką ląstelės dalijimuisi ir kitiems joje vykstantiems procesams, taip pat ir piktybinių auglių atsiradimui. Šie pakitimai vadinami epimutacijomis ir nustatomi visuose piktybiniuose navikuose. Epigenetiniai pakitimai vėžio atsiradimą įtakoja įvairiais mechanizmais: dažnai jos slopina už DNR struktūros taisymą atsakingų genų veikimą arba juos visiškai išjungia. Panašų poveikį gali turėti ir epigenetiškai pakitusios sritys, koduojančios specialias trumpas RNR atkarpas, vadinamasias mikro RNR. Tai trumpos RNR dalys, reguliuojančios įvairių genų aktyvumą. Pakitusios mikro-RNR gali slopinti naviko supresorinių genų poveikį ir šitaip prisideda prie vėžio susiformavimo.