Top 10 similar words or synonyms for protokolus

procedūras    0.790070

užklausas    0.789624

rekomendacijas    0.776694

protokolai    0.773197

testus    0.765045

algoritmus    0.757914

tcp    0.749160

rinkmenų    0.729910

specifikacijas    0.729299

failus    0.727788

Top 30 analogous words or synonyms for protokolus

Article Example
Kombatantas Kombatantais pripažįstami (pagal 1949 m. Ženevos konvencijas ir 1977 m. jų papildomus jų protokolus dėl karo aukų apsaugos):
Brandos atestatas Brandos atestatų ir jų priedų įrašų teisingumui patikrinti direktoriaus įsakymu sudaroma komisija. Komisijos pirmininku skiriamas direktoriaus pavaduotojas ugdymui, nariais – mokytojai. Klasės auklėtojas (profesinės mokyklos grupės vadovas) komisijai pateikia metinių ir brandos egzaminų įvertinimų suvestines, brandos egzaminų protokolus, apeliacijų rezultatų protokolus, vidurinio ugdymo dienyną, kompiuterine įranga išspausdintus brandos atestatus ir jų priedus. Komisijos darbo rezultatai įforminami aktu.
Maisto mokslinis komitetas Kiekvieno susitikimo metu MMK nariai turi deklaruoti ar turi komercinių ar kitokių interesų nagrinėjamais klausimais. Šios deklaracijos įtraukiamos į susitikimų protokolus, kurie skelbiami internete.
Molotovo-Ribentropo paktas Pagal šios sutarties slaptuosius protokolus į SSRS įtakos sferą pateko Suomija, Estija, Latvija, rytų Lenkija ir dalis Rumunijos (Besarabija). Vokietijos įtakon pateko Lietuva ir vakarų Lenkija.
RMI/IIOP CORBA ir RMI/IIOP naudoja tuos pačius ryšio protokolus ir turi iš esmės tą patį objekto - tarno - orbo organizacijos planą. Galimas dialogas tarp CORBA ir RMI/IIOP sistemų.
Jesiras Arafatas 1994 m. kartu su Šimonu Peresu bei Icchaku Rabinu apdovanoti Nobelio taikos premija už „pastangas kuriant taiką Artimųjų Rytų regione“. Šie politikai 1993 m. pasirašė Oslo protokolus.
Bpm'online CRM Bpm’online CRM – -sistema, sukurta „Terrasoft“ platformos „bpm’online“ pagrindu, naudojančios naudojant technologijas (, ), standartus ir protokolus (HTML, AJAX, ). Technologinis „bpm’online CRM“ sprendimas sujungia tiek veiklos procesų valdymo (), tiek santykių su klientais valdymo (CRM) galimybes.
Krymo Autonominė Tarybų Socialistinė Respublika Pagal pateiktus referendumo protokolus centrinė komisija pranešė, kad balsavime dalyvavo 1 441 019 piliečiai (81,37 % iš įtrauktų į sąrašus). Už Krymo ATSR atkūrimą balsavo 1 343 855 žmonės (t. y., 93,26 % balsavusių)..
IVOA Resursų registro darbo grupė nustato IVOA registro struktūrą ir prieigos protokolus bei duomenų formatą. Tai leidžia astronomams surasti norimą informaciją (objektus, stebėjimo sąlygas, instrumentų charakteristikas) bet kurioje virtualioje observatorijoje arba jai prieinamoje duomenų saugykloje.
Paskirstytasis skaičiavimas Kitas esminis paskirstytųjų skaičiavimų architektūros aspektas yra darbų komunikavimo ir koordinavimo tarp lygiagrečių procesų užtikrinimo metodas. Per įvairius žinučių perdavimo protokolus procesai gali komunikuoti vienas su kitu tiesiogiai, paprastai santykiu „šeimininkas/tarnas“. Kitaip yra su centralizuotos duomenų bazės architektūra. Joje paskirstytasis skaičiavimas gali būti atliekamas be jokių tiesioginių vidinių procesų komunikavimų, tiesiog naudojantis bendra duomenų baze.