Top 10 similar words or synonyms for paneigtų

manytų    0.872482

teiga    0.862978

manymas    0.851230

nuramintų    0.847579

argumentuoja    0.844547

teigiantis    0.844061

postulavo    0.842949

teigiančią    0.842052

pareikšdamas    0.839935

manant    0.835796

Top 30 analogous words or synonyms for paneigtų

Article Example
Sąmonės filosofija Biologijoje, kaip ir apskritai moderniuose gamtos moksluose, vyrauja materializmas. Studijų objektai, visų pirma, yra fiziniai procesai, kurie yra laikomi elgsenos ir mąstymo pagrindu. Biologija vis sėkmingiau aiškina sąmonės reiškinius ir kol kas nėra empirinių reiškinių, kurie paneigtų fundamentalią kai kurių biologijos sričių prielaidą: "žmoguje negali būti pasikeitimų sąmonės būsenose be pasikeitimų smegenų būsenose. "
Pocuolis Puteolyje Kaligula sukūrė įspūdingą reginį 37 m., kai tapęs imperatoriumi įsakė sukurti plūduriuojantį tiltą iš laivų, besitęsiantį dvi mylias nuo miesto iki netoliese buvusio Bajų kurorto ir kuriuo jis sugebėjo joti žirgu, kad paneigtų astrologo pranašystę, jog jis turi "ne daugiau šansų tapti imperatoriumi nei joti žirgu per Bajų įlanką".
Argumentas (logika) Jeigu "Dedukcinis argumentas" - galiojantis, darome išvadą, kad jos keliamos prielaidoms. Kitaip tariant, išvados tiesa yra logiška prielaidos pasekmė – jeigu prielaidos yra teisingos, tai išvada turi būti teisinga. Tai būtų saviprieštaraujantis prielaidos, kurios gali patvirtinti ir paneigtų išvadą, todėl, išvados paneigimas yra prieštaraujantis prielaidos tiesai.
Naujoji žurnalistika Keletas tradicinės literatūros šalininkų, tokių kaip Truman Capote su savo knyga „Šaltame kraujyje“ ("In Cold Blood") ir Norman Mailer su knyga „Nakties armijos“ ("Armies of the Night"), pradėjo rašyti naujosios žurnalistikos stiliumi. Tačiau nė vienas autorius nesutiko, kad jo kūryba būtų lyginama su T. Wolfe stiliumi ar kitais, T. Wolfe pasakojimo technikos pasekėjais. Priešingai, daugelis minėtų rašytojų paneigtų, kad jų kūriniai buvo tiesiogiai susiję su kitų to meto naujosios žurnalistikos šalininkų darbais. To priežastis galėjo būti tuometinė šalies politinė suirutė, kuri į save įtraukė ir rašytojus (vieni buvo lojalūs naujosioms kairiosioms, kiti – senosioms dešiniosioms politinėms pažiūroms).
Informacijos šaltinis Kai kurie šaltiniai reporteriams turėtų sukelti abejonių tučtuojau: tie, kurie praneša paskalas, ir tie, kurie ateina į redakciją be išankstinio kvietimo. Siekiant patikrinti šaltinio patikimumą, reikia įsitikinti, kokie yra ar galėtų būti įtartino šaltinio motyvai, kokia yra kita istorijos pusė, ar šaltinis yra kompetentingas, ar nuosekliai dėsto faktus, ar jo pateikiama informacija neprieštarauja jau patikrintiems faktams, taip pat reikėtų surasti daugiau šaltinių, kurie patvirtintų arba paneigtų pirmojo teiginius. Siekiant objektyvumo turi būti du ar daugiau šaltinių, kurie atstovautų priešingas pozicijas. Šaltiniai taip pat turėtų skirtis savo tipu, t. y. pasiremti ne tik žmonių suteikta informacija, bet kartu patikrinti duomenis, pavyzdžiui, įstatymuose.
Operacinė sistema Tinklo paslaugos yra tokios, kaip bendras rinkmenų naudojimas, spausdinimo paslaugos, elektroninis paštas, žiniatinklio svetainės ir rinkmenos perdavimo protokolai () (FTP), iš kurių dauguma galėjo saugumą nukreipti į pavojų. Saugume yra aparatinės įrangos prietaisai, žinomi kaip gaisrasienės ar įsibrovimo susekimo/prevencijos sistemos (). Operaciniame sistemos lygmenyje yra daug pasiekiamų programinės įrangos gaisrasienių, taip pat kaip įsibrovimo susekimo/prevencijos sistemos. Dauguma šiuolaikinių operacinių sistemų apima programinės įrangos gaisrasienę, kuri yra įgalinta netiesiogiai. Programinės įrangos gaisrasienė gali būti formuota, kad leistų ar paneigtų tinklo eismą į ar nuo paslaugos ar paraiškos, esančios operacinėje sistemoje. Todėl, kiekvienas gali įdiegti ir valdyti nesaugią paslaugą, tokią kaip Telnet ar FTP ir, kad būtų įmanomas saugumo pažeidimas. Todėl, kad gaisrasienė uždraudžia visą eismą, jungiantis prie to porto paslaugos.
Vandens atmintis "Benveniste" pateikė savo tyrimus žymaus mokslo žurnalo "Nature" redakcijai. Nors tyrimuose tuo metu nebuvo rasta jokių metodologinių klaidų, "Nature" redakcija bijojo, kad tokio straipsnio publikavimas paskatintų žmones tikėti homeopatija, net jei tyrimų rezultatų nebūtų įmanoma pakartoti. Taip pat buvo nerimaujama, kad tyrimai yra tiesiog neteisingi, nes jų išvados prieštaravo žinomiems fizikos ir chemijos dėsniams. Galiausiai buvo pasiektas kompromisas: straipsnis buvo publikuotas, bet šalia jo buvo redakcijos žinutė pavadinta „Yra svarių priežasčių, kodėl protingi žmonės kol kas turėtų susilaikyti nuo sprendimo, ar patikėti šiuo straipsniu“, kuriame buvo išdėstyti kai kurie fundamentalūs fizikos ir chemijos dėsniai, kuriuos vandens atmintis paneigtų. Be to, "Nature" redaktorius "John Maddox" pareikalavo, kad eksperimentai būtų pakartoti prižiūrint parinktų stebėtojų grupei, kurią be "Maddox" sudarė žymus paranormalių reiškinių skeptikas "James Randi" ir fizikas "Walter Stewart".
Primož Trubar Netrukus po pirmosios knygos pasirodymo Trubaras gavo parapiją Kemptene, netoli Tirolio sienos. Labai palankiu metu susipažino su Petru Povilu Vergerijumi, buvusiu Modruškos ir Kopros vyskupu, kuris tuo metu dirbo Vurtenbergo hercogo Krištofo patarėju. 1555 metais padedant Vergerijui ir paklausius jo patarimo lotyniškuoju šriftu pakartotiniu leidimu išleido pirmąją slovėnišką knygą „Catechismus“ in „Abecedarium“ (Katekizmą ir Pradžiamokslį). Taip pat išleido Šventojo Mato Evangeliją ir Vergerijaus iš italų kalbos verstą „Pabėgėlių maldą“. Nutraukęs draugystę su Vergerijumi dėl jo noro pasisavinti visų knygų autorystę, Trubaras 1557 metais išleido tūkstančio puslapių Naujojo Testamento pirmąją dalį. Knygoje spausdinami Evangelijos vertimai, apaštalų darbai, taip pat ilga pratarmė apie Liuterio tikėjimo mokymą, kalendorius (pirmasis Slovėnijoje kalendorius) ir pamokslas. Nepaisant problemų su Vergerijumi, užtariant baronui Ivanui Ungnadui, buvusiam Štajerskos valdytojui, tuo metu įsikūrusiam Urache, netoli Tiubingeno, Trubarui pavyko iš hercogo Krištofo gauti leidimą antrosios Testamento dalies leidybai. 1560 metais išleistas Povilo laiškas romėnams. Po dalies Biblijos vertimo Trubaras iš hercogų luomo gavo kvietimą užimti superintendento vietą Liublianoje. Trubaras labai daug dirbo, netrukus gavo parapiją Urache ir perėmė vadovavimą rengiant Biblijos vertimą. Savarankiškai išleido Švento Povilo laišką korintiečiams ir galams. Parašė vokišką dedikaciją dar vienam katekizmui ir vokiečių kalba išleido Registrą – pranešimą apie savo ankstesnius darbus tam, kad paneigtų priekaištus, jog yra cvinglistas. Šis pranešimas yra pirmoji biografija Slovėnijoje.