Top 10 similar words or synonyms for moraliniu

protiniu    0.812329

mąstymu    0.801607

patyrimu    0.767741

emocijomis    0.767337

suvokimu    0.767088

moraline    0.766811

jausmais    0.766785

pirminiu    0.763181

įsitikinimais    0.762257

įgūdžiais    0.761600

Top 30 analogous words or synonyms for moraliniu

Article Example
Pragmatinis ateizmas Istoriškai religingi žmonės pragmatinį ateizmą dažnai siedavo su amoralumu ir tamsumu (neišprusimu), hedonizmu, moraliniu reliatyvizmu.
Hokonas VII Per emocingą susitikimą su vyriausybe Nybergsunde Hokonas pranešė apie nacių ultimatumą. Hokonas žinojo, kad negali priimti sprendimo, bet savo moraliniu autoritetu jis galėjo paveikti vyriausybę. Karalius pasakė kabinetui:
Uršulė Leduchovska Seserys uršulietės išplito visoje Lenkijoje, taip pat kūrėsi Italijoje, Prancūzijoje, kur steigė bendrabučius neturtingoms merginoms, užsiimdamos jų švietimu ir moraliniu ugdymu. Motina Uršulė rašė jaunimui straipsnius ir knygas, organizavo vaikams eucharistinį bei kitus bažnytinius judėjimus.
Ugdymas Ugdymo principai, griežtai nereglamentuodami pedagogo veiklos, moraliniu, estetinių, fizinių savybių ugdymo procesą sukonkretina, įgalina išvengti daugelio klaidų, per trumpą laiką padeda įgyti šios veiklos įgūdžių. Ugdymo proceso etapų, ugdymo principų žinojimas sudaro sąlygas perprasti, bei taikyti konkrečius ugdymo metodus.
Drama Draminio veiksmo esmę antikinėje tragedijoje lemia herojaus sprendimas, jo moralinė teisė pasielgti vienaip ar kitaip. Tragedijos personažai stovi kryžkelėje. Jie atsako už savo poelgius, kurie yra reikškimgi ir visuomeniniu, ir moraliniu požiūriu. Herojai patys patiria likimo smūgius, daro lemtingus sprendimus, dalijasi abejonėmis, išreiškia skausmą žiūrovų akivaizdoje, įtraukdami pastaruosius į savo išgyvenimus.
Naujasis Amžius Naujasis Amžius siekia panaikinti įvairiomis tradicijomis bei tarpusavio psichologiniu spaudimu keliamus apribojimus, suteikti laisvę ir atrakinti daugelio žmonių turimas paslėptas galimybes, neapribotas moraliniu požiūriu. Tai paprastai gera žinia tiems, kurie iš tiesų yra ribojami, terorizuojami pareigų ir dėl to kenčia nuo nevisavertiškumo komplekso, dėl visuomenės nesupratingumo neranda vietos joje. Naujojo Amžiaus idėjos siekia grąžinti šiems žmonėms laisvę ir savo antžmogiškos vertės suvokimą.
Sam Harris Sam Harris (g. 1967 m.) – JAV filosofas ir rašytojas, išgarsėjęs savo religijas kritikuojančia knyga „Tikėjimo pabaiga“ ("The End of Faith", 2004 m.), laimėjusia PEN/Martha Albrand Award apdovanojimą, taip pat trumpute, vos 31 puslapio laiško formos knygele „Laiškas krikščionių tautai“ ("A Letter to a Christian Nation", 2006 m.) bei „Moraliniu reljefu“, ("The Moral Landscape", 2010 m.).
Vincas Kudirka Satyrose jungiami minties poezijos, simbolių ir alegorijų bei absurdo elementai, sintetinamas publicisto akylumas, kritiškumas, gyvenimo filosofo polinkis abstrahuoti, išreikšti esmę aforizmu ar moraliniu imperatyvu. V. Kudirka turėjo vertėjo talentą – Ivano Krylovo pasakėčių vertimai nepranokstami net dabar. Alegorija, poezija ir komedija jo kūryboje visuomet kartu.
Tiesioginiai veiklos metodai Net ir šalies valdžios neteisėtais laikomi veiksmai kai kada nėra tokie moraliniu požiūriu. Daugumą kovos už nepriklausomybę metodų, Lietuvai atsiskiriant nuo Sovietų Sąjungos, greičiausiai galima priskirti būtent šiai kategorijai. Stabiliose valstybėse šie metodai dažniausiai taikomi įvairių su darbo santykiais susijusių konfliktų metu.
Arkadi Kremer 1921 m. grįžo į Vilnių, žydų technikume dėstė elektrotechniką. 1929 m. pradėjo dirbti matematikos mokytoju Žydų mokytojų seminarijoje. Iki 1927 m. nedalyvavo aktyvioje politinėje veikloje, tačiau liko moraliniu ir politiniu Lenkijos Bundo autoritetu. 1928 m. tapo Bundo Vilniaus skyriaus pirmininku ir Žydų bendruomenės tarybos nariu. Mirė 1935 m. Vilniuje, palaidotas Vilniaus žydų kapinėse. Žmona Pati Kremer buvo (1867–1943) A. Kremerio bendražygė politinėje veikloje.