Top 10 similar words or synonyms for mandagaus

skaitvardžio    0.605059

kalbėtojo    0.604684

išmokstama    0.602290

prirašoma    0.591264

pridedant    0.590045

formalaus    0.586571

skiemenyse    0.585209

priesagų    0.580304

neleidžiantis    0.574120

kamiengalio    0.572678

Top 30 analogous words or synonyms for mandagaus

Article Example
Korėjiečių kalbos gramatika Veiksmažodžių kaitymo laikais pavyzdžiai (kiekvienas veiksmažodis pateikiamas atitinkamai familiaraus, mandagaus, formalaus ir neutralaus kalbos lygio):
Profesionalios StarCraft II varžybos Žaidimo metu dažnai žaidėjai neturi teisės kalbėtis, neskaitant mandagių pasisveikinimų ir sėkmės palinkėjimų žaidimo pradžioje bei mandagaus priešininko pergalės pripažinimo žaidimo pabaigoje, pasakant GG ("good game" – geras žaidimas).
Greg Fields Jis yra žinomas ne tik dėl savo pasiekimų, bet ir dėl charakterio bei manierų. Oponentų žeminimas, nuolatiniai skundai dėl tariamai prasto žaidimo balanso („zergų rasė per silpna, protosų per stipri“), oponentų užgauliojimai dėl jam nepatinkančių strategijų ar žaidimo būdų naudojimo, ūmumas, žaidimų palikimas be mandagaus „GG“ ("good game") pasakymo uždirbo vieno iš kontroversiškiausių StarCraft žaidėjų vardą.
Geiša Geišos mokymas gali būti skirstomas į kelis etapus. Šie etapai prilyginami drugelio vystymuisi, todėl yra sakoma, kad mokymų pabaigoje, geiša išsiskleidžia kaip drugelis. Pirmajame mokymų etape, mokinė yra mokoma taisyklingai vaikščioti ir mandagaus bendravimo. Vėliau ji yra mokoma istorijų pasakojimo meno, groti šamisenu, bei arbatos gėrimo ceremonijos subtilybių.
Bajus Šiuolaikinėje Turkijoje, Azerbaidžane, taip pat ir tarp Krymo totorių žodis „bajus“ yra įgavęs mandagaus kreipinio į gerbiamą asmenį prasmę (europietiški analogai: mesjė, senjoras, "господин" kt.). Šiaurės Kaukaze tarp kumykų, karačiajų, balkarų bajus – tai kunigaikštis, ulu-bajus – vyriausiasis kunigaikštis. Tarp stepių klajoklių Vidurinėje Azijoje – kazachų, kirgizų, karakalpakų, altajiečių, nogajų – praeityje šis žodis buvo pridedamas prie asmenvardžio. Tuniso Huseinidų dinastija ypač pasižymėjo naudodama šį žodį ir jo panašias formas savo titulams apibrėžti.
Martynas Cumftas Martynui Cumftui kunigaujant N.Radviliškyje buvo pastatyta mūrinė, pseudogotikos stiliaus bažnyčia ir didelė mūrinė klebonija. Pastačius talpią kleboniją, Cumftai joje įsteigė reformatų mergaitėms auklėti pensioną. Pasiturinčių šeimų dukros, daugiausia smulkių dvarininkų kilmės, iš Vilniaus krašto ir Latvijos buvo mokomos šeimininkauti, mandagaus elgesio, tinkamai kalbėti ir susirašinėti, muzikos, šiek tiek šokių. Taip pat buvo mokoma bendro lavinimo dalykų, maždaug keturių gimnazijos klasių programa. Norinčias paruošdavo egzaminams į penktąją gimnazijos klasę. Mokė pats kunigas Martynas Cumftas, jo žmona ir vyresniosios dukterys. Pensione vienu metu mokėsi 15 mergaičių. Tai buvo parama gausios kunigo šeimos biudžetui, galėjo į mokslus leisti savo vaikus.
Ludwig Wittgenstein Šiuo laikotarpiu jis susidomėjo matematika, ypač po to, kai perskaitė Bertrano Raselo (Bertrand Russell) "Matematikos principus" ("The Principles of Mathematics") ir Gotlobo Fregės ("Gottlob Frege") "Pagrindinius aritmetikos dėsnius" ("Grundgeset der Arithmetik"). Vitgenšteino sesuo Hermina sakė, jog jis dėl to tapo apsėstas matematikos, nors ir taip jau buvo bepradedąs prarasti susidomėjimą aeronautika. Vietoj to Vitgenšteinas nusprendė studijuoti filosofiją. Tuo metu jis save apibūdino kaip esantį „nenusakomoje konstantoje, beveik patalogiškoje agitacijos būklėje“. 1911 m. vasarą Vitgenšteinas nusprendė aplankyti Fregę Jėnos universitete, jį supažindinti su savo parašytu filosofijos veikalu ir paklausti jo nuomonės. Veikalas neišliko. Greičiausiai todėl, kad Fregė Vitgenšteiną smarkiai sukritikavo. Vitgenšteinas rašė: „Fregė buvo mažas, tvarkingas žmogutis su smaila barzdele, kuri šokčiodavo jam šnekant. Jis visiškai sumalė mane į miltus ir aš jaučiausi labai nusivylęs. Bet vėliau jis man pasakė: „Tu privalai sugrįžti“, todėl aš pralinksmėjau. Vėliau mes dar porą kartų diskutavome. Fregė visada šnekėdavo tik apie matematiką ir logiką. Jei aš nukreipdavau temą, jis pasakydavo ką nors mandagaus ir vėl sugrįždavo prie logikos ir matematikos temų.“