Top 10 similar words or synonyms for kamenevas

mechlis    0.915411

riabušinskis    0.906751

zinovjevas    0.904787

anastasas    0.896277

павлович    0.895360

андреевич    0.894883

rykovas    0.891672

иосифович    0.890751

дмитриевич    0.888505

захарович    0.887143

Top 30 analogous words or synonyms for kamenevas

Article Example
Levas Kamenevas 1925 m. L. Kamenevas ir G. Zinovjevas subūrė taip vadinamąją „Naująją opoziciją“, kurią sutriuškinus L. Kamenevas buvo pašalintas iš Politinio biuro ir visų užimamų pareigų. 1926–1927 m. buvo TSRS vidaus ir užsienio prekybos liaudies komisaras, pasiuntinys Italijoje. 1927 m. pašalintas iš bolševikų partijos ir ištremtas į Minusinską Rytų Sibire.
Levas Kamenevas Tikroji pavardė – Rozenfeldas ("Ро́зенфельд"). 1901 m. baigė Tifliso gimnaziją, mokėsi Maskvos universiteto Teisės fakultete. Nuo 1903 m. dalyvavo bolševikiniame judėjime, caro valdžios ne kartą areštuotas ir tremtas. Nuo 1917 m. buvo RSDDP(b) Centro komiteto narys, Petrogrado Tarybos Vykdomojo komiteto narys, vienas „Pravdos“ laikraščio redaktorių. Prieštaravo rengiamam ginkluotam Spalio perversmui.
Levas Kamenevas Levas Kamenevas (, 1883 m. liepos 18 d. Maskvoje – 1936 m. rugpjūčio 25 d. Maskvoje) – rusų revoliucionierius, bolševikas, tarybinis valstybės ir partinis veikėjas, buvęs RKP(b) CK Politinio biuro narys.
Levas Kamenevas 1928 m. viešai atgailavo, grąžintas į RKP(b) narius, tačiau 1932 m. pakartotinai pašalintas. 1933 m. vėl grąžintas į partiją, vadovavo leidyklai „Academia“. 1934 m. pabaigoje areštuotas, 1935 m. nuteistas penkiems, vėliau – dešimčiai metų kalėti. 1936 m. taip vadinamojo „jungtinio trockistų-zinovjevininkų centro“ byloje nuteistas mirties bausme ir kitą dieną sušaudytas.
Levas Kamenevas 1918–1926 m. vadovavo Maskvos Tarybai. 1919 m. tapo RKP(b) CK Politinio biuro nariu, 1922 m. – Liaudies komisarų tarybos pirmininko pavaduotoju. Taip metais L. Kamenevui pasiūlius Stalinas tapo RKP(b) CK Generaliniu sekretoriumi. 1924–1926 m. buvo TSRS Darbo ir gynybos tarybos pirmininkas. Nuo 1923 m. taip pat vadovavo Lenino institutui. 1922–1925 m. laikotarpiu G. Zinovjevas, L. Kamenevas ir J. Stalinas buvo laikomi svarbiausiais RKP(b) vadovais.
Levas Kamenevas 1988 m. TSRS Aukščiausiojo Teismo plenumas L. Kamenevą reabilitavo.
Kresty Rusijos politiniai veikėjai: Aleksandras Kerenskis, Petras Miliukovas, Levas Trockis, Anatolijus Lunačiarskis, Levas Kamenevas, būsimasis maršalas Konstantinas Rokosovskis, istorikas Levas Gumiliovas, aktorius Georgijus Žžonovas, poetas Nikolajus Zabolockis ir kiti.
Komunistinė akademija Socialistinė visuomeninių mokslų akademija buvo sumanyta kaip pasaulinis socialistinės minties centras. Į pirmą jos sudėtį buvo išrinkti ne tik tarybiniai veikėjai (L. Trockis, G. Zinovjevas, L. Kamenevas, N. Bucharinas, V. Bonč-Brujevičius, N. Krupskaja, A. Kolontaj, A. Lunačarskis, bet ir stambiausi užsienio marksistai (K. Libknechtas, R. Liuksemburg ir kt.). 1919 m. K. Kautskis iš Akademijos buvo pašalintas. Akademijos pirmininku tapo Michailas Pokrovskis.
Didysis valymas Valymo metu politiškai nepatikimi ar neparankūs pareigūnai bei kultūros veikėjai kaltinti šnipinėjimu, valstybės išdavimu, pasikėsinimų rengimais ir kitais pramanytais nusikaltimais. Pagrindiniai J. Stalino varžovai (G. Zinovjevas, L. Kamenevas, N. Bucharinas ir kiti) nuteisti parodomuosiuose procesuose 1936-1938 metais ir sušaudyti. Suimta ir nuteista didžioji dalis 1934 metais išrinktų Centrinio Komiteto narių, sušaudyta didelė dalis Raudonosios Armijos vadų – 3 iš 5 maršalų, 13 iš 15 komandarmų, 6 iš 7 admirolų ir t. t.
Glavlitas Glavlito veikla buvo aktyviausia 4-ąjį dešimtmetį. Bibliotekoms Glavlitas išsiuntė raštus, kuriuose nurodyta, jog būtina iš bibliotekų fondų pašalinti politiškai kenksmingą literatūrą. Pradėta aktyviai šalinti literatūrą, kurioje minimi „liaudies priešai“ – Levas Trockis, Grigorijus Zinovjevas, Levas Kamenevas. 1937 m. iš bibliotekų fondų išimami Nikolajaus Gogolio, Fiodoro Dostojevskio, Nikolajaus Leskovo, Levo Tolstojaus, Michailo Lermontovo kūriniai. Cenzūros persekiojimai neaplenkė ir religijos srities. Viešųjų bibliotekų fondai buvo „valomi“ nuo religinio turinio knygų ir žurnalų.