Top 10 similar words or synonyms for хромосом

fwpzdrwf    0.970769

qdb    0.967861

dsivwkyfzawwpq    0.967796

pbb    0.967780

jyxqtwuhc    0.967416

dnocdbkfu    0.967258

fw    0.967091

eyg    0.966886

xzop    0.966748

fcfk    0.966381

Top 30 analogous words or synonyms for хромосом

Article Example
Нуллисомиктер Нуллисомиктер (лат. nullus - эч кандай жана soma - дене) - диплоиддик организмдин хромосом fksк жыйнагында эки гомол. хромосомалардын жетишсиздиги, анеуплоидиянын айрым учуру.
Жыныс менен чиркелишкен гендер Жыныс менен чиркелишкен белгилердин тукумга берилүү схемасын жазганда, генетикалык формулада гендердин символу менен катар, жыныс хромосомдору жазылат. Мисалы, жемишчи чымында Х-хромосом менен чиркелишкен, көзүнүн түсүн аныктаган гендер бар. Көзүнүн кызыл түсүн аныктаган аллелге (ХW) үстөмдүк кылат.
Делеция Делеция - хромосоманын структурасынын өзгөрүшүнүн бир түрү, анын жетишсиздиги. Жетишсиздик хромосомдун кандайдыр бир бөлүгүнүн кемип калышы. Д-нын өлчөмү бир нече нуклеиддик жуптан, бир канча гендерди камтыган фрагментке чейин болушу мүмкүн. Эгерде хромосомдордун орто жеринде бөлүк кемип калса, жетишпесе, Д. Же хромосом ичиндеги кемип калуу деп аталат. Эгерде кемип калуу хромосомдун учтарында болсо дефишенси деп аталат. Кемип калуунун (жетишсиздиктин) негизинде тукум куума касиет өзгөрүп, ал эми хромосомдун көбүрөөк бөлүгү жетишпесе, ал организм жашоого жөндөмсүз болуп, өлүмгө дуушар болот.
Тиричилик 1831-ж. ангилия ботаниги Р.Браун өсүмдүк клеткаларында ядронун бар экендигин көргөн. 1838-ж. өсүмдүк клеткасындагы ядронун мааниси жөнүндө немец ботаниги М.Шлейден жана зоологу Т.Шванн кеңири түшүнүк беришкен. Жалпы тиричилик эки жогорку дүйнөгө бөлүнөт: прокариоттор жана эукариоттор. Прокариотторго бактериялар, цианабактериялар кирет, алардан башка бардык организмдер бардыгы эукариотторго кирет. Бул эки башка дүйнөгө кирген организмдердин жалпы тиричиликке тиешелүү касиеттери бар: алардын зат алмашуусу, тукум куугуч малыматтарды берүүсү, кубат менен камсыз кылуусу жана белгилери жалпы жонунан окшош. Ушундай болсо да прокариоттор жана эукариотторду бири-биринен айырмалап туруучу айрыкча өзгөчөлүгү бар. Биринчиден, прокариоттордун эукариоттордон негизги айырмасы клеткаларында тукум куугучтуктун маалыматын нуклеоид алып жүрөт. Алардын ДНК молекуласы тегерек жипче сымал көрүнөт, бул жипче түзүлүшү жагынан жөнөкөй хромосом аларга окшошпогон нерсе, ал гоноформ деп аталат.