Top 10 similar words or synonyms for териштирүүдө

тесттерди    0.866616

билүүсүнө    0.854983

усулун    0.851755

билгичтиги    0.849713

дөбөлү    0.835669

инсандыгын    0.834954

жагдайларын    0.834457

себепти    0.833778

circle    0.832970

адептүүлүгү    0.831857

Top 30 analogous words or synonyms for териштирүүдө

Article Example
Далилдер (соттук) Далилдер (соттук) – конституциялык, жарандык, экономикалык, кылмыш иштерин туура териштирүүдө мааниси бар жагдайлар тууралуу баардык факты, маалыматтар, ошондой эле административдик укук бузуулар жөнүндөгү иштер. Мындай маалыматтар тараптардын жана үчүнчү жактардын түшүнүктөрү, күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү жана буюмдай Д., үн жана көрмө жазуулар, эксперттердин (адистердин) жыйынтык пикирлери менен аныкталат. Мыйзам бузуу менен алынган Д. юридикалык күчкө ээ болбойт жана соттун чечимине негиз боло албайт.
Соттогу жарыш сөз Соттогу жарыш сөз – сот териштирүүсү бүткөндөн кийин жүрүүчү сот жыйынынын бир бөлүгү; анда сот жүрүмүнүн катышуучулары сот териштирүүсүндө орун алган нерселердин жыйынтыгын чыгарат, иликтенген далилдер талдоого алынат. С. ж. с-дүн катышуучулары өз сөзүндө териштирүүдө каралбаган нерселерге шилтеме жасоого акысы жок. С. ж. с-дүн узактыгын чектөөгө соттун укугу жок.
Соттук-медициналык экспертиза Соттук-медициналык экспертиза – кылмыштарды иликтөө менен соттук териштирүүдө келип чыккан медициналык жана биологиялык маселелерди чечүү үчүн тергөөчүнүн, соттун токтому (аныктамасы) боюнча жүргүзүлүүчү медициналык экспертизанын бир түрү. С-м. э. кесипкөй дабагерлер, ошондой эле ага теңдештирилген медициналык эмес жогорку билими бар (химик, физик ж. б.) адистер тарабынан жүргүзүлөт.
Талас жазма эстеликтери Орхон –Энесай жазма эстеликтерин изилдөөчүлөрдүн көпчүлүгү лингвистикалык, тарыхый- этнографиялык багытта гана иликтешкен. Ал эми аларды көркөм дөөлөт катары иликтөөдө И.Стеблеванын эмгеги өтө чоң. Анын “ Байыркы түрк адабиятынын поэтикасы жана анын эрте классикалык доордогу трансформациясы” , “VI- VII кылымдардагы түрктөрдүн поэзиясы” аттуу эмгкетерикөөнө түрк доорунун мурастарын адабий жагынан териштирүүдө зор мааниге ээ.
Далилдер Далилдер - жазык, жарандык иштердин, конституциялык сот өндүрүшүндөгү жана администрациялык укук бузуулар тууралуу иштерди териштирүүдө мааниси бар жагдайлар жөнүндөгү анык маалыматтар. Бул маалыматтар күбөлөрдүн, жабырлануучулардын, тараптардын, үчүнчү жактардын көрсөтмөлөрү жана буюм далили, үн жана көрмө жазуулар, адистердин жана эксперттердин корутундулары менен аныкталат. Жазык процессинде далилдин негизинде кылмыш окуясынын болгону же болбогону, айыпкердин кылмышка катышкандыгы же катышпагандыгы, кылмыштын себептери, айыпкердин жоопкерчилик даражасы, келтирилген зыяндын мүнөзү жана өлчөмү, ошондой эле кылмыш жасоого түрткү болгон жагдайлар аныкталат. Жарандык процессте далилдин жардамы менен сот мыйзам тарабынана белгиленген тартипте тараптардын же ишке катышуучу башка адамдардын койгон доолоруна, талаптарына каршы чыгууга себеп болгон жагдайлардын, ошондой эле иштин туура чечилиши үчүн маанилүү башка кырдаалдардын бар же жок экендигин аныктайт.