Top 10 similar words or synonyms for резинага

NotFoundError    0.789

Top 30 analogous words or synonyms for резинага

Article Example
Синтетикалык каучук Синтетикалык каучук - табигый каучук сыяктуу резинага айландырууга мүмкүн болгон синтетикалык полимерлер.
Жыгаччылык Кайың да катуу жыгачтардан болот. Анын сырткы кабыгы кадимки тери менен резинага окшошот. Бирок, алма менен өрүк жыгачтарына караганда мындан кылган колдонмо буюмдар жана идиш-аяктар үч эсе оор келет.
Күкүрт 800о – 1400оС молекула бир гана атомдон турат. К. Cu, Fe, Zn менен түздөн-түз аракеттенип көп сандагы жылуулукту бөлүп чыгарат. Металл эместер менен аракеттенет, металлдар менен болгон реакциясы жеңил жана активдүү жүрөт. Күкүрт эл чарбасында кеңири колдонулат. Резина ө.жа-да каучукту резинага айландыруу үчүн колдонулат. Каучук өзүнүн баалуу касиетине К. менен аралаштырып ысытканда гана ээ болот. Мындай процесс "вулканизация" деп аталат. К. өсүмдүктүн кээ бир зыянкечтерин жоготууда, ширенкени, ультрамарин боёкторун, көмүртек сульфиди ж.б. бир катар заттар даярдоодо колдонулат.
Цинк оксиди Цинк оксиди, ZnO – цинк менен кычкылтек бирикмеси. Түссүз, гексагоналдык кристаллдар: а= 3,24, С=195, тыгызд. 5,7 "г/см3," пайда болуу жылуулугу DН0298 = 87,87 "ккал/моль". Сууда эрибейт. К-таларда жеңил эрип Zn2+ туздарын пайда кылат. Амфотердүү, щелочтор жана аммиакта цинкаттар пайда кылат, мисалы, К2 ZnО2. жаратылышта цинкит (кызыл цинк кени) ZnО минералы түрүндө кездешет (АКШ). /. ж-да ар кандай ыкмалар менен алынат; цинк концетраты жана кокс аралашмасын аба менен 1200оС үйлөткөндө, цинк калыбына келет да, бууланат, ал шахтанын катмарынан өткөндө окистенет. Пайда болгон ZnО чаңын электрофильтр же кездеме фильтри менен тосуп алышат. Дагы башка бир ыкмасы ретортадагы металл түрүндөгү цинкти бууландырып, атайын камерада күйгүзүшөт. Алынган күкүм ак пигмент, косметика, медицина жана резинага толтургуч катарында пайдаланылат. Цинк оксиди уулуу зат. Өндүрүштө цинк 419,5 0С жогору ысытылган чөйрөнүн бардык жеринде кездешет. Өпкөгө аба менен кирген ZnО адамды калчылдатып, башын оорутуп, жүрөгүн айлантып, катуу жөтөлгө дуушар кылат. Абада ZnО нормасынын чеги 0,005 "мг/л"- ашпоо керек.
Вулканизация Вулканизация — «чийки» каучукту ийилчээк резинага айландыруучу технол. процесс. Каучукка караганда резина кол-донулууга көпчүлүк физ.-мех. касиеттери б-ча ыңгайлуу келет. Анын жылуулукка, суукка чыдамдуулугу жогорулайт, ийилчээктиги жана бышыктыгы артат, орг. эриткичтерге эриши жана көбүүсү азаят. Көпчүлүк учурда каучуктарды В. күкүрт же башка (ыш, бор, коалин ж. б.) хим. агенттер жардамы менен жүргүзүлүп, каучук макромол-рынын ортосунда тор сыяктуу байланыштар пайда болот. Тор сыяктуу түзүлүштөгү вулканизаттар касиети хим. байланыштар санына, алардын молекулада жайгашышына жана мол. масс. жараша өзгөрүлөт. Каучукка 0,5-5% күкүрт кошулса, жумшак вулканизаттар пайда болот. Алардан автомобиль камерасы, покрышкасы, топ, түтүк ж. б. жасалат. Ал эми 30-50% күкүрт кошулса, катуу ийилгич эмес материал (эбонит) алынат. Ө. ж-нда резина аралашмаларын В. атайын агрегаттар, автоклавдар, пресстер, туз ванналарын, калыпталган жана калыпталбаган казандар, тынымсыз иштөөчү аппараттарда басым астында ысытылып жүргүзүлөт. Каучукту В. процессин күкүрт хлорди (S2С12) жардамы менен ысытпай эле жүргүзүүгө болот. Курамында күкүрт кармабаган В. бирикмелер да белгилүү. Алар эки топко бөлүнөт: окистендирүүчү агенттер (О2, орг. жана орг. эмес өтө пероксиддер нитробирикмелер жана ажыроодон бош радикалдарга айлануучу бирикмелер), орг. пероксиддер (поли- жана дисульфиддер. Диазобирикмелер, сульфенамиддер ж. б.). В. процесси вулканизат агенттеринин катышуусуз жана ысытуусуз радиациондук нурдун таасир менен же жалаң эле ысытуудан жүрүшү байкалган. В. жардамы менен ар кандай шарттарга туруктуу, жакшы касиеттерге ээ резиналарды алууга болгондуктан, бул процесске чоң көңүл бурулууда.
Полимер Жакынкы мезгилге чейин эле полимер табиятта гана түзүлүп келген. Азыр адамзат анын лабораториясына сүңгүп кире баштады. Полимерлер зор чынжыр молекула экендиги, бул молекулалар болсо мономерлерден - жөнөкөй молекула-звенолордон тургандыгы аныкталды. Бирд ей звенолор чынжырда кеп жолу кайталанат. Ошондуктан бул заттардын аталышында «поли» - көп деген грек сөзү кошулат. Мономерлер газ, суюктук же катуу зат түрүндө болушу мүмкүн. Полимерлер суюктук же катуу зат түрүндө гана болот Узун чынжыр-молекулалардын ар түрдүүчө жалгашуусу затты бекем, ийилчээк, серпилгич, ийкемдүү, пластикалуу кылат. Бекери- нен айрым полимерлерди пластмасса деп аташпайт. Эгер чынжыр түз сызык түрүндө бир багытты көздөй созулса, бышык ийилчээк заттар алынат. Эгер чынжырлуу ийри-буйру болуп буралып турса, резинага таандык сапаттары бар заттар келип чыгат. Эгер чынжырга бир эле звено кошулса полимерде жаны сапат, касиеттер пайда болот. Дагы бир кызыктуу жагдай, бир эле звенону чынжырдын ар кайсы жерине бириктиргенде ар башкача заттар алынат. Ушуларды билгенден кийин окумуштуулар бир нече ондогон заттардан ондогон миң полимер алышты. Болоттой бекем, асыл металлдар сыяктуу катуу, резинадай серпилгич, кебездей жумшак полимерлер станок, самолётто металлдын ордун басат, көптөгөн курулуш материалдарын алмаштырат, пахта, жүн, жибек сыяктуу эле кездемелердин атаандашы боло алат.
Сурьма С. өндүрүштө түрдүү ыкмалар менен өндүрүлөт. Пирометаллургиялык ыкмада (жогорку тем-рада) рудадагы С. сульфиддери (Sb2S3) же оксиддери (Sb2O3, Sb205 ) түрүндөгү байытылган концентраты темир күкүмү менен калыбына келтирилет да, «черновой» металл алынат, ал гидрометаллургиялык ыкмада концентрат щелочтуу-сульфид эритмесине - Na 3SbS3 айландырылат да, электролиздөө менен «катоддук» металл алынат. Эки ыкма менен тең алынган металл рафинаждоо аркылуу СУ–0, СУ-00, СУ-1, СУ-2 маркасындагы тазалыкка чейин иштетилет. Кыргыз С. өндүүрүүдө жогорудагы эки ыкма пайдаланылат. Ал тазалыгы жагынан дүйнөлүк эталон катары белгиленген.Таза С. негизинен типография тармагында пайдаланылат. С. балкымасы көпчүлүк металлдар айырмаланып катый баштаганда чексиз кеңейүүгө жөндөмдүү болгондуктан, андан куюлган типографиялык ариптер матрица (калыптын) формасын ушунчалык чоң тактыкта кайталайт да, басылмалар андай ариптерде басуу жогорку сапатта аткарылат. Бул сапатка 20-23 % С. жана калган бөлүгү коргошун менен калайдан турган – "гарт "деп аталган куйма жооп берет. С. куймасынын дагы бир түрү - "баббиттер "(Sb,Cu,Sn) сүрүлүүгө узакка чейин чыдамдуу болгон подшипниктер даярдоодо пайдаланылат. С. цезий менен болгон куймасынан өзгөчө сапаттагы фотоэлемент даярдалат. С. Ga жана In менен болгон бирикмелери эң сонун жарым өткөргүчтөр. С. күкүрттүү бирикмелери кездемелерге отко чыдамдуулукту бере турган аралашмалар катары колдонулат. Пиротехника жана каучук өндүрүшүндө да (резинага кызыл түстү берген толтургуч зат катары) С. көп керектелет.