Top 10 similar words or synonyms for ойлонууга

чыгарабыз    0.836930

маалымдайт    0.815753

теодицея    0.810196

тийишпиз    0.810186

баамдоо    0.800615

кабылдоонун    0.799756

айырмалаган    0.798338

фантазияны    0.796711

далилдери    0.796265

дьюи    0.794875

Top 30 analogous words or synonyms for ойлонууга

Article Example
Мугалимдин компетенттүүлүгү деген эмне?  Окуучулардын жаш курактарына ылайык, алардын көңүлүн бурган, ойлонууга, изденүүгө түрткү берген суроолорду тандай билүү.
Таш доору Дал ушул жогорку палеолит доорунда азыркы кебете-кешпирдеги адамдар калыптанган. Алар ойлонууга, оюн айтып түшүндүрүүгө жарап калышкан.
КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ТАШ ДООРУ Дал ушул жогорку палеолит доорунда азыркы кебете-кешпирдеги адамдар калыптанган. Алар ойлонууга, оюн айтып тушундурууге жарап калышкан.
Канча тил билсең, ошончо дил билесиң 15. "Үйрөнгөн тилде ойлонууга аракеттениңиз". Ичинен өзүнө өзү бир нерселерди түшүндүрүү аркылуу да ал тилде кантип сүйлөөгө боло турганын үйрөнүүгө мүмкүн.
Калпак Сөзгө кулак төшөп турган Искендер Зулхарнайын башын силке отурган акылгөйлөрүнө карады. Акылгөйлөрү кыздарга жооп таппай отуруп калышты. Күзөтчүлөр жоокер кыздарды сыртка алып чыгып кетти. Көп өтпөй Искендердин бир жигити жоокер кыздарга калпак менен кылычты алып келип берди дагы: “Ажоңорго айта баргыла, ойлонууга азыраак убакыт берсин, үч төбөлүк бурсаттан соң жообун айтабыз”, - деп кыздарды узатып койду.
Саясий жарнама 1840-жылы хромолитографиялык басмаканалар пайда болуп, түстүү плакаттарды жаратууга мүмкүнчүлүк жаралган, мында түстөр тексттин дааналыгы болгон. Ошол эле учурда Европадагыдай АКШда да олуттуу саясий кыймыл-аракеттер болуп өтүп, ал жактын төбөлдөрү “орточо даражадагы тургундардын” жүрүм-турумуна таасир кылуунун каражаттары тууралуу ойлонууга мажбур кылган. 1910-жылы Улуу Британиядагы шайлоодо лейбористтик партия тарабынан “Жумушсуздар” плакаты актуалдуу темага саясий риторика менен колдонулган.
Калпак жөнүндө уламыштар Сөзгө кулак төшөп турган Искендер Зулхарнайын башын силке отурган акылгөйлөрүнө карады. Акылгөйлөрү кыздарга жооп таппай отуруп калышты. Күзөтчүлөр жоокер кыздарды сыртка алып чыгып кетти. Көп өтпөй Искендердин бир жигити жоокер кыздарга калпак менен кылычты алып келип берди дагы: “Ажоңорго айта баргыла, ойлонууга азыраак убакыт берсин, үч төбөлүк бурсаттан соң жообун айтабыз”,-деп кыздарды узатып койду.
Адамзаттын келечеги Чын-чынына келгенде адам баласы эч качан келечекке көңүлкош караган эмес. Жашоо-турмуштун өзү аны келер чак жөнүндө ойлонууга мажбур кылган. Адам өз келечегин болжоп билүүгө, алдын алууга, өзү билбесе «көзү ачыктарга» айттырып, кабардар болуп, камдуу тосушка аракет кылган. «Келечекти билүүнүн» ар түрдүү айла-амалдарын тапкан (төлгө, карта ачуу ж. б.).
Атрибут (философия) Бул касиеттери жок зат ааламда боло албайт жана материя жөнүндө ойлонууга мүмкүн эмес. Аристотель Атрибутту акциденциядан айырмалаган. Декарт Атрибут субстанциянын негизги мааниси деп карап, заттык субстанциянын Атрибут катары узундукту, ал эми рухий субстанция ирэтинде ойду эсептеген. Спиноза узундук менен аң-сезимди бир биримдиктеги субстанциянын атрибуту катары караган. 18-кылымда француз материалисттери заттын Атрибут катары кыймылды жана узундукту, Дидро, Робене аң-сезимди алышкан.
Амир Диаб Амр Диабдын атасы – Абдул Бассет Диаб. Ал убагында Суец Каналы Корпорациясынын кеме куруу бөлүмүнүн төрагасынын кызматын ээлеп турчу. Ал да жагымдуу үнгө ээ болгон, бирок, жаш кезинде ырчылык кесип жөнүндө ойлонууга убактысы да, мүмкүнчүлүгү да болгон эмес. Балким, ошол себептен уулунун атактуу ырчы болушун самап, ага ар тараптуу колдоо көрсөтүп келет.