Top 10 similar words or synonyms for метеорологиялык

NotFoundError    0.789

Top 30 analogous words or synonyms for метеорологиялык

Article Example
Метеорологиялык радиолокация Метеорологиялык радиолокация радиолокатордун жардамы менен булут, жаан-чачын, температура жана аба нымдуулугунун жогорку градиенттүү аймактарын, чагылган разряддарынын топтолушун аныктайт. Метеорологиялык кубулуштардын аймагын байкоодо индикатору бар тегерек экрандуу метеорологиялык радиолокация колдонулат. Изилденип жаткан мейкиндиктеги чагылышкан радиотолкундар бир нече секунд экранда жаркырап көрүнөт. Аба ырайынын зыяндуу кубулуштарын 100 кмден ашык аралыктан билдирүүдө метеорологиялык радиолокациянын мааниси зор. Мындан тышкары метеорологиялык радиолокация авиацияда, айыл чарбада кеңири колдонулат.
Метеорологиялык обсерватория Метеорологиялык обсерватория – метеорологиялык байкоо жана изилдөө жүргүзүүчү илимий-техникалык мекеме. Атмосферанын үстүнкү катмарлары метеорологиялык ракетага орнотулган аспаптын жардамы менен изилденет. Булуттарды, жаан-чачынды изилдөөдө метеорологиялык радиолокатор жана атайын лаборатория менен жабдылган самолёт колдонулат. 1956-жылдан көпчүлүк обсерваториялар гидрометеорологиялык обсерватория болуп кайра түзүлгөн.
Метеорологиялык станция Метеорологиялык станция – атмосферага жана жер бетине үзгүлтүксүз байкоо жүргүзүп туруучу илимий мекеме. Негизинен метеорологиялык элементтерди, ар кандай кубулуштардын белгилеринин бир убакта өзгөрүшүн (башталышын, бүтүшүн, аракетин) изилдейт. Биринчи станция 18-кылымда ишке киргизилген. Петербургда Башкы физикалык обсерватория ачылгандан кийин (1849) Метеорологиялык станциялар бирдиктүү жетекчиликке ээ болгон. Байкоо жүргүзүүнүн жалпы программасы түзүлгөн. Станциянын курамына метеорологиялык аянтча (термометри, гидрометри бар психрометр будкасы, шамалдын ылдамдыгын, багытын, күчүн өлчөөчү аспап, жаан-чачын өлчөгүч жана топурак термометри ж. б.), кызмат үйү (барометр, көчүрмө аспаптар, маалымат жыйынтыктоо бөлүмү бар) кирген. Байкоо жүргүзүү иштери атайын программа боюнча 3 же 6 саатта, кээде саат сайын, 10 мүнөттүн ичинде жүргүзүлүп турат. Маалыматтар шарттуу белгилер (код) менен сандык маалымат түрүндө тийиштүү жерге (аба ырайы бюросуна, авиаметеостанцияга) жиберилет. Станциядан алынган маалыматтар аба ырайы боюнча прогноз түзүүдө колдонулат.
Метеорологиялык приборлор Метеорологиялык приборлор – метеорологиялык элементтерди ченөөчү жана каттоочу приборлор. Булар ар кандай климаттык шартта колдонууга ылайык ташкан. Аба менен кыртыштын температурасын ченөө үчүн түрдүү метеорологиялык термометрлер, термографтар колдонулат. Абанын нымдуулугу психрометр, гигрометр, гигрограф менен өлчөнөт. Атмосферанын басымы барометр, анероид, барограф гипсометр менен ченелет. Шамалдын ылдамдыгы, багыты анемометр, анемограф, анеморумбометр, анеморумбограф, флюгер менен аныкталат. Жаан-чачында атайын жаанчачын өлчөгүч, плювиограф колдонулат. Күн радиациясы, жер бети менен атмосферанын чагылдырылышы пиргелиометр, актинометр, пиранометр, пиранограф, альбедограф, балансометр, гелиограф менен өлчөнөт. Кардын суу запасы кар өлчөгүч, шүүдүрүм – росограф, көрүнүмдүүлүк нефелометр менен аныкталат.
Метеорологиялык ракета Метеорологиялык ракета – атмосферанын жогорку (50 кмден жогору) катмарынын түзүлүшүн (басым, температура, тыгыздык, курам ж. б.), шамалдын багытын, күчүн, ылдамдыгын изилдөөчү аспаптар (приборлор) менен жабдылган учуучу аппарат. Массасы 300–400 кг, 100–150 км бийик көтөрүлө алат. Ар кандай географиялык аймактан (Арктика, Антарктика ж. б.), пункттан (кургактык, деңиз ж. б.) учурат. Атмосферанын температурасы каршылык термометри же эки монометр менен ченелет. Атмосферанын курамын спектрометр менен аныктайт. Топтолгон маалыматтар радио сигнал аркылуу телеметрия станциясына жөнөтүлөт. Шамалдын багытын, күчүн, ылдамдыгын аныктоодо метеорологиялык ракетанын аспап орнотулган бөлүгү парашют менен жерге түшүрүлөт.
Метеорологиялык элементтер Метеорологиялык элементтер – атмосферада пайда болуучу кубулуштар. Буга абанын температурасы, басымы, нымдуулугу, шамалдын багыты, күчү, ылдамдыгы, булут, жаан-чачын, атмосферанын тунуктугу, жер кыртышынын, суунун үстүнкү бетинин температурасы, Күн радиациясы, Жер менен атмосферанын узун толкундуу нурланышы, аба ырайынын өзгөрүшү, чагылган, бороон ж. б. кирет. Мындай элементтердин өзгөрүп турушу атмосфера процесстердин натыйжасы болуп эсептелет. Аба ырайы менен климатты аныктайт. Метеорологиялык, аэрол. приборлор менен байкоо жүргүзүлөт.
Санташ, ашуу Ашууда метеорологиялык станция бар.
Аэрологиялык приборлор Аэрологиялык приборлор - атмосферанын жогорку катмарындагы абанын басымын, ылдамдыгын, температурасын, нымдуулугун, булуттарды, күндүн радиациясын, атмосферанын турбуленттүүлүгүн, озон менен аэрозолдун топтолушун, радиациясын, атмосферанын потенциялын жана башкаларын өлчөө үчүн колдонулуучу приборлор. Негизги аэрологиялык приборлор - метеорограф, радиозонд, самолётко орнотулган метеорологиялык лабороториялардын жардамы менен ченелет. Атмосферанын 100 км жана андан бийик катмарларындагы абанын температурасын, басымын, тыгыздыгын өлчөө үчүн метеорологиялык ракеталар, өтө кең мейкиндиктеги атмосфераны изилдөө үчүн метеорологиялык спутниктер пайдаланылат.
Деште-лут Дүйнѳнүн метеорологиялык изилдѳѳлѳрүрүнѳ ылайык эӊ жогорку ысыктык Ливиянын метеорологиялык станциясында Африкада катталган, абанын ысыктыгы 1992-жылы 13-сентябрда жогорку станцияда 58 градус цельсийди түзгѳн. Ага чейинки дүйнѳдѳгү эӊ ысык жер рекорду Калифорниянын ѳлүм каньенунда 1913-жылы 56.7 градус цельсий катталган.
Айыл чарба метеорологиясы Айыл чарба метеорологиясы, агрометеорология - метеорологиялык кубулуштар менен айыл чарба өндүрүшүнүн объектилери жана процесстери ортосундагы өз ара байланыш жөнүндөгү илим. Аба ырайы, топурактын нымдуулугу менен температурасы, кардын түшүшү жана анын калыңдыгы, жер тоңунун тереңдиги ж. б. метеорологиялык шарттар айыл чарба өндүрүшүнө түздөн-түз таасир этет. Ошондуктан айыл чарба метеорологиясы айыл чарбасынын талабына ылайык изилдөөлөрдү жүргүзүп, агрометеорологиялык прогноздоо жолдорун белгилеп, өндүрүштүк мекемелерге жардам берет. Байкоолор метеорологиялык станцияларда жана постордо жүргүзүлөт.