Top 10 similar words or synonyms for кемчиликтери

аргументтер    0.818402

мүмкүнчүлүктөрү    0.786533

айкындоо    0.780273

тажрыйбалары    0.779203

айырмачылыгы    0.778290

гипотезалар    0.776576

айырмачылыктары    0.774640

жагдайлары    0.771473

колдонуусу    0.769347

иштелиши    0.766760

Top 30 analogous words or synonyms for кемчиликтери

Article Example
Кыргыз эли колдонгон жазуулар Латын алфавитинин төмөндөгүдөй кемчиликтери болгон.
Гумплович, Людвиг Анын концепциясына социалдык дарвинизмдин жалпы кемчиликтери мүнөздүү болгон.
Дифференциацияланган окутуу Булардын ар биринин өзүнчө артыкчылыктары жана кемчиликтери бар.
Веселовский, Александр Николае­вич Веселовскийдин эмгектери, айрым кемчиликтери болсо да, орус жана дүйн. адабият илиминин тарыхында көрүнүктүү орун ээлейт.
Янка Купала 1930-жылдары Купала “кемчиликтери үчүн” расмий түрдө кечирим сурап чыккан соң, советтик бийликтер ага каршы басма сөздөгү чабуулду токтоткон.
Вуйчич, Ник Ошондо гана кудайдан күнү-түнү кол,бут берүүсүн тилегени ишке-ашпай,эч кандай майнап чыкпаарына көзү жетип,түшүнгөн,ошондон баштап өзүнүн кемчиликтери жөнүндө көп ойлонууну токтоткон.
Брижит Жонстун күндөлүгү (роман) "Брижит Жонстун күндөлүгү" (англ. Bridget Jones's Diary) - Хелен Филдиңтин 1996-жылы жазган романы. Күндөлүк түрүндө жазылган роман, Лондондо жашап иштеген, жашы отуздар чамасындагы Брижит Жонстун бойдок жашоосун чагылдырат. Брижит күндөлүгүндө өзүнүн мансабы, кемчиликтери, үй-бүлөсү, достору, сүйүүсү жөнүндө жазат.
Кыргыз эли колдонгон жазуулар 1924-жылы Орто Азиядагы элдердин улуттук чек арасы бөлүнүп, Кыргыз автономиялуу облусу түзүлгөн. Ушул жылдарда араб алфавитине өзгөртүүлөр киргизилип, кыргыз тилинин тыбыштык өзгөчөлүгүнө ылыйык алфавиттин составына айрым тамгалар (э,ү) кошумчаланган, кээ бир артык баш тамгалар чыгарылган. Бирок араб алфавити кыргыз тилинин күн санап өсүшүн канаатандыра алган эмес. Кемчиликтери төмөнкүдөй:
Мандевиль, Бернард де Өзүнүн тамсилинде Мандевиль өзүндө байлык менен жакырчылыкты, бекерчилик менен ысырапкорчулукту жана оор эмгекти бириктирип турган коомду көрсөтөт. Бул үчүн ал аллегорияны пайдаланып, бардыгы сатылып жана сатып алына турган бал челектеги жашоо-турмушту сүрөттөйт. Адамзатка белгилүү болгон бүт кемчиликтер ошол бал челекте үстөмдүк кылып турат. Бирок дал ошол кемчиликтер бал челектин гүлдөп-өсүп турушуна мүмкүндүк берет, «жеке адамдардын кемчиликтери» коомдук жыргалчылыктын булагы болуп турат.
Саясий платформа жылдарда дүйнөдөгү жана коомдо болуп өткөн өзгөрүүлөрдүн натыйжасында өзүнүн көптөгөн баалуулуктарынын кризисине учураган. Либералдык рыноктук баалуулукту, принциптерди жана ой жүгүртүүнү сиңирип, ошол эле мезгилде адам жана алар тарабынан түзүлгөн саясий институттар акырына чейин жакшыртылбаган, алардын кемчиликтери жоюлбайт, бирок оңдолот деген ишенимин сактап калган неоконсерватизм келип чыккан.