Top 10 similar words or synonyms for даур

мырзакарагай    0.868484

гиндукуш    0.863096

bitis    0.856483

осет    0.853738

алача    0.853118

югур    0.852613

куманды    0.847511

индистан    0.846795

йагма    0.846436

мангышлак    0.845272

Top 30 analogous words or synonyms for даур

Article Example
Фуюй кыргыздары Фуюй кыргыздары (Манжуриядагы кыргыздар) - Кытай Эл Республикасынын Фуюй уездинде монгол, даур, солон жана кытайлар менен жамаатташ жашаган «кыргыз» аттуу этнографиялык топ.
Монгол тилдүү элдер Монгол тилдүү элдер - Алтай тил уясына кирген, монгол тилдеринде сүйлөгөн калктардын аталышы. Халха-монголдор, ойроттор, баргалар, баоан, дунсян, даур, монгор, моголдор, буряттар, калмактар, кара калмактар жана башкалар сүйлөшөт. Борбордук Азиялык монголоиддик чоң расага киришет.
Фуйү ооданы Фуйи ооданы чыгыш жагынан Йыан ооданы менен, түндүгүнөн Нахи шаар ооданы, түндүк-батышында Ганьань ооданы, батыштан Мэйлисы-Даур улуттуу району менен, түштүк-батышынан Цзяньхуа жана Тефэн райондору менен чектешсе, ал эми түштүк тарабынан дацин шаар округу менен чектешет.
Өзөн берметчендери Өзөн берметчендери (лат. Margaritiferidae) — берметчен моллюскалардын бир тукуму, булардын кыйла түрлөрү бар: Даур берметчени (лат. Margaritifera dahurica), Камчатка берметчени (М. middendroffi), деңиз берметчени (Pinctada martensii), Цейлондун деңиз берметчени (P. vulgaris).
Кирписымалдуулар Кирписымалдуулар (лат. Erinaceidae) — жуну тикенге айланган желиндүү айбандардын бир тукуму, булардын төмөнкү түрлөрү белгилүү: Амур кирписи (лат. "Erinaceus amurensis"), Даур кирписи ("Е. dauricus"), узун тикендүү кирпи, Кавказ кирписи ( Е. concolor), такыр кирпи ("Hemiechinus hypolmelas"), кадимки кирпи ("Е. europaeus"), кулактуу кирпи ("Е. auritus").
Даурия Даурия, Даур жери Забайкальенин ортоңку жана Амур боюнун батыш бөлүгүнүн (17-кылымга чейинки) аты. Забайкальенин түштүгүнөн Яблоновой кырка тоосуна чейинки аймак Байкал дауриясы; анын Селенга дарыясынан чыгыштагы бөлүгү Селенга дауриясы; Яблоновой кырка тоосунан чыгышты карай Нерча дауриясы деп аталат. Бул аймакта 17-кылымдын ортосуна чейин жашаган даурлардын атынан аталган.
Даeрия Даeрия, Даур жери – Забайкальенин ортоңку жана Амур боюнун батыш бөлүгүнүн (17-кылымга чейинки) аты. Забайкальенин түштүгүнөн Яблоновой кырка тоосуна чейинки аймак – Байкал дарыясы; анын Селенга дарыясынан чыгыштагы бөлүгү – Селенга дарыясы; Яблоновой кырка тоосунан чыгышты карай Нерча дарыясы деп аталат. Бул аймакта 17-кылымдын ортосуна чейин жашаган даурлардын атынан аталган.
Фуюй кыргыздары Фуюй кыргыздары кошуна жашаган манжур, монгол, даур, эвенктерден жүздөрүнүн ак жуумалдыгы, европалык өңү-түсү менен айырмаланышат. Айрым үй-бүлөлөрдө ак саргыл, күрөң түстүү чачтуу кыргыздар да кездешет. Кошуна турган этнографиялык топтордон кара мал кармашып, сүт жана сүт азыктарын кенен пайдалангандыктары менен айырмаланышат. Сүттөн айран, сүзмөдөн курут жасашат. -з тобуна кирген Фуюй кыргыздарынын тили теги жагынан бүгүнкү хакас, шор, этностук башатынын кыргыздар менен жалпылыгы аныкталып жаткан сарыг югур (сары уйгур), лобнорлуктар менен жакын турат.
Фуйү кыргыздары Кыргыздардан чочулаган моңголдор да бир нече ирет көчүрүү саясатын ишке ашырышкан. Фуйү кыргыздары кошуна жашаган манжур, моңгол, даур, эвенктерден жүздөрүнүн ак жуумалдыгы, европалык өңү-түсү менен, ошондой эле карамал кармашып, сүт жана сүт азыктарын кенен пайдалангандыктары менен айырмаланышат. Мал чарбасынан тышкары, дыйканчылык менен да кесиптенишет. Фуйү кыргыздарынын тили хакас, шор, этностук башатынын кыргыздар менен жалпылыгы аныкталып жаткан сарыг югур (сары уйгур), лобнорлуктар менен жакын турат.
Корей Элдик Демократия Республикасы (КЭДР) Ири сүт эмүүчүлөрдөн (100дөн ашык түрү бар, анын 12си жоголуу алдында турат) жетүүгө татаал токойлуу аймактарда ТКЭСтин Кызыл китебине кирген амур жолборсу, кабылан, ак төш аюу, туяктуулардан — уссури чаар бугусу, горал, кабарга кездешет. Түлкү, карышкыр, кундуз ж. б. кеңири таралган. Уялоочу куштардын 1Э8 түрү бар, алардын 25и жоголуу алдында турат. Жээк зонасы орнитофаунага (кытан, даур турнасы, куназ, каз, өрдөк, ак чардак, кара каз, баклан ж. б.) өтө бай. Сойлоочулардын 20, жерде-сууда жашоочулардын 17 түрү бар. Жээк суусу биол. ресурстарга (балык, краб, креветка, деңиз кирписи, моллюска ж. б.) бай.