Top 10 similar words or synonyms for дарекке

укугуна    0.559528

сумманы    0.558123

алуучуга    0.540600

таризде    0.540100

доогердин    0.536491

иштен    0.533161

мамлекеттен    0.525978

күбөлөндүрүүчү    0.525527

тартипте    0.517463

макамына    0.515635

Top 30 analogous words or synonyms for дарекке

Article Example
Абоненттик почта үкөгү Белгилүү бир дарекке жөнөтүлгөн почта жөнөтүмдөрүн алуу үчүн көп кабаттуу турак үйлөрдүн улагасында, элет жергесиндеги айыл-кыштактардын ыңгайлуу жерлерине орнотулган көп уялуу үкөк.
Абоненттик почта кутусу Абоненттик почта кутусу – белгилүү бир дарекке жөнөтүлгөн почта жөнөтүмдөрү менен күндөлүк басылмаларды алуу үчүн көп кабаттуу үйлөрдүн киребериштерине, же жеке турак үйлөрдүн почточу үчүн ыңгайлуу жерлерине, элет жергесиндеги менчик үйлөрдүн дарек ээлери тарабынан кадалган, тагылган, орнотулган атайын куту.
Оперативдүү эс Оперативдүү эс, негизги эс (англ. Random Access Memory – эркин жете турган эс) – компьютердин эс системасынын бөлүгү. Анда процессордун операция аткарылышы үчүн ага зарыл болгон маалыматтар жана командалар убактылуу сакталат. Милдеттүү шарты болуп, эстин даректүүлүгү эсептелет (ар бир машина сөзү жеке дарекке ээ). Маалыматтарды оперативдүү эске же андан процессор менен берүү түздөн-түз же өтө тез эс аркылуу жүргүзүлөт.
Почта жөнөтүүлөрүн, телеграфтык жана башка билдирүүлөрдү көзөмөлдөө Почта жөнөтүүлөрүн, телеграфтык жана башка билдирүүлөрдү көзөмөлдөө – түздөнтүз почта-телеграфтык мекемелерде ыкчам-иликтөө органдарынын тапшыруусу боюнча текшерилүүчүнүн (шектүүнүн) кылмыш иштери тууралуу маалымат табуу, анын байланыштарын аныктоо жана маалымат алуу максаттарында белгилүү кат-кабарларды жашыруун карап чыгуу. Конкреттүү адамга даректелген же андан кеткен, ошондой эле конкреттүү дарекке келген же андан чыккан кат-кабарлар көзөмөлдөнүшү мүмкүн.
Авизо (кабаркат) Авизо (кабаркат) (ит. avviso ) – 1) өзара эсеп-кысаптын өзгөргөндүгү жөнүндө бир контрагенттин экинчисине жөнөткөн ырасмий кабаркаты; кандайдыр бир тапшырманы аткаргандыгы тууралуу билдирүү; жөнөтүүчү тарабынан алуучунун дарегине кабар жөнөткөндүгүн билдирген кабарлама каты; 2) банк ишинде – банк аткарымынын аткарылгандыгы, же ушундай эле өтүнүч менен бир банктын башка банкка (өз кабарчысына), же банктын өз кардарына жөнөткөн кабарлама каты. Көпчүлүк учурда кабаркат банк-жөнөтүүчү К. алуучу тарапта ачылган өздүк эсебинен кандайдыр бир өлчөмдөгү каражатты которуп алууну көздөгөн кезде жөнөтүлөт; ал кабаркат жөнөтүлгөн дарекке каражат которуу, аккредитив ачуу, өз кардарынын эсебине акча каражатын түшүрүү сыяктуу тапшырмаларды берүү үчүн К. жөнөтүлөт. Банк өз кардарларына белгилүү бир мөөнөт аралыгында анын ачылган эсеби боюнча аткарым жасалгандыгы жана эсепте калган каражат өлчөмү тууралуу К. жөнөтөт; 3) төлөөчү жак көрсөткөн жакка которум вексели боюнча кабарлама.