Top 10 similar words or synonyms for биржада

NotFoundError    0.789

Top 30 analogous words or synonyms for биржада

Article Example
Биржа маалыматы Биржа маалыматы – 1) фондулук биржада катталган баалуу кагаздар боюнча бүтүмдөр тууралуу маалыматтар кабарланган документ; 2) биржада катталган бүтүмдөр кабарланган тикер тасмасы.
Биржа бюллетени Биржа бюллетени – биржанын баалуу кагаздарды жана валюталарды ( фондулук биржада ), товарларды ( товардык биржада ), ошондой эле түзүлгөн бүтүмдөр (алардын саны, баасы, биржалык курсу ж. б. у. с.) тууралуу маалыматтар жарыялануучу мезгилдүү маалымат органы.
Арбитраждык комиссия Арбитраждык комиссия – биржа алдында түзүлгөн комиссия; биржада катталган бүтүм катышуучуларынын ортосунда чыккан талаштарды чечүү иштерин аткарат (кара:Биржа бүтүмү).
Биржа жүгүртүмү Биржа жүгүртүмү – белгилүү убакыттын ичинде биржадагы баалуу кагаздар же товарлар менен түзүлгөн бүтүмдөрдүн көлөмү. Сатылып өткөрүлгөн товарлардын ( товар биржасында ), же баалуу кагаздардын ( фондулук биржада ) бааларынын суммасы менен аныкталат. Фондулук биржада сатылган баалуу кагаздардын саны да Б. ж-нүн көрсөткүчү катары кызмат аткарат.
Шумпетер Йозеф Алоис атаандаш күрөш аркылуу саясат жасоо укугуна ээ болушат. Шумпетер демократияны элдин эмес, саясатчылардын башкаруусу деп аныктаган. Брокерлер биржада «акция менен соода кылышса», саясатчылар «добуш менен соода кылышат».
Трейдер Трейдер – тооруктардын катышуучуларынын штаттык кызматкери болуп саналып, алар тарабынан биржада өткөрүлгөн тооруктарга катышуу үчүн ыйгарым укук берилген жана биржанын соода тутумуна кирүүгө улуксат алган жеке жак.
Аквизиция 2) биржада акционердин, же акционерлер тобунун аны сатып алышканын билдирип, ишкананын баардык акцияларын сатып алуусу. Аквизиция дайым эле сатылып алынган ишкананын макулдугу менен жүргүзүлбөйт. Мындайда «касташкан» аквизиция делет.
Биржа бүтүмү Биржа бүтүмү – биржа соодаларынын жүрүшүндө биржалык товарлар боюнча биржага катышуучулардын ортосундагы түзүлгөн келишим. Б. б. биржа тартибинде белгиленгендей түзүлөт жана каттоодон өткөрүлөт. Биржада түзүлгөн, бирок коюлган талаптарга туура келбеген бүтүмдөр биржалык бүтүмдөр болуп эсептелбейт.
Локо Локо (ит. loco ) – 1) товар баасына аны ташып жеткирүүгө байланышкан төлөмдөр кирбей турган бүтүм шарты; 2) чет өлкөлүк валюталарды же баалуу кагаздарды сатып алуу-сатуу бүтүмү, ал боюнча эсептешүү ал түзүлгөн биржада накталай жүргүзүлөт.
Кундаштыруу Кундаштыруу – биржада чет өлкө валюталарынын, баалуу кагаздардын (акция менен облигациялардын) же товар бааларынын курсун аныктоо; баалуу кагаздар менен товарлардын биржада жүгүртүлүшү; баалуу кагаздардын, чет өлкө валюталарынын, товарлардын биржалык курсу жөнүндөгү ырасмий жарыя. К. адатта товардык, фондулук же валюталык биржалардын атайын органдары (К. комиссиясы) тарабынан жүргүзүлүп, товарлардын дүң баасы, баалуу кагаздардын (акциялар менен облигациялардын), чет өлкө валюталарынын курсу боюнча биржа бюллетенине жарыяланат. Биржадагы К-га экономикалык жактан кыйла күчтүү болгон акционердик коомдордун гана чектелүү сандагы баалуу кагаздарына жол берилет. Ал эми чет өлкө валюталарынын курсу мамлекеттик органдар тарабынан белгиленет.