Top 10 similar words or synonyms for аргументтер

аракеттениши    0.858999

авторлошуп    0.841523

далилдердин    0.828050

сакталуусу    0.821270

камтуусу    0.819697

мисалдарды    0.819629

кемчиликтери    0.818402

догматтары    0.814096

далилдөөлөр    0.813703

ырастоо    0.813349

Top 30 analogous words or synonyms for аргументтер

Article Example
Далилдүүлүк Далилдүүлүккө таянып, андан логикалык тезис чыгарган ой жүгүртүүлөр Далилдүүлүктүн аргументтери (негиздери) деп аталат. Аргументтер чындык үчүн кабыл алынгандыктан, алар тезиске таянбоолору керек. Андай болгон учурларда далилдөөчү айлампа деп аталган каталык кетирилет. Тезистин чындыгын аныктаган Далилдүүлүк жөн гана Далилдүүлүк деп аталып, ал эми тезистин жалгандыгын тактаган Далилдүүлүк – төгүндөө деп аталат.
Стоицизм Стоиктердин теологиясында да карама-каршылык бар, анткени, бир жагынан, материя Кудай менен аралашып турат деп тааныса, экинчи жагынан, дүйнө дүйнөлүк өрттө өрттөнүп жок болгондон кийин Кудай жашоосун уланта берет дешет. Стоиктердин оюна ылайык, Кудай жашап турат жана алар Анын жашап турганын логикалык аргументтер аркылуу далилдешет.
Исфана Баткен облусундагы Лейлек районунун борбору эмне үчүн Исфана деп аталып калган? Бул жөнүндөгү аргументтер көп, тарыхы да абдан кызыктуу. Анын келип чыгышы жөнүндө эл ичинде ар түрдүү ойлор, версиялар айтылып жүрөт. Алардын айрымдары уламыштарга да окшошуп кетет. Хронологиялык тарыхка дал келбесе да, элдин айтуусу тарыхты толуктап турат.
Китиондук Зенон Стоиктердин теологиясында да карама-каршылык бар, анткени, бир жагынан, материя Кудай менен аралашып турат деп тааныса, экинчи жагынан, дүйнө дүйнөлүк өрттө өрттөнүп жок болгондон кийин Кудай жашоосун уланта берет дешет. Стоиктердин оюна ылайык, Кудай жашап турат жана алар Анын жашап турганын логикалык аргументтер аркылуу далилдешет.
Оккам, Уильям Албетте, Оккам диний окууну танган эмес, бирок философия диний окуунун принциптерин жана ал үгүттөгөндүн баарысын негиздеп бере албайт деп эсептеген. Алсак, философия Кудайдын бар экендиги жөнүндөгү догматты далилдеп берүүгө жөндөмсүз. Теологияда Кудай иррационалдуу (акыл жетпеген) нерсе, демек ал рационалдуу аргументтер менен далилденүүгө мүмкүн эмес. Оккам Ыйык жазуунун акыйкаттуулугунан келип чыга турган дин илиминин толук иррационалдуулугун белгилеген. Мунусу менен ал акыл-эстин акыйкаттуулугунан келип чыга турган философияга карама-каршы турат. Ошентип, Оккам эки акыйкаттын бар экендигин жактаган.
Элейлик Зенон Зенондун окуусунда Пармениддин философиясын коргоого багытталган бир катар аргументтер камтылган. Аристотель Зенонду «диалектиканын» негиздөөчүсү деп атаган, бул диалектиканы ал акыйкатты душмандын ой-пикириндеги ички карама-каршылыктарды ачып көрсөтүү жана ал карама-каршылыктардан качуу жолу менен аныктоочу ык катарында түшүнгөн. Зенон өзүнүн көз караштарын негиздөөдө жана Пармениддин көз карашын коргоодо колдонгон ык — бул көз караштарга карама-каршы келгендерди жокко чыгаруу аркылуу далилдөө ыгы. Зенон болмуштуулуктун «көп түрдүүлүгүнө каршы» 40 далилди жана «кыймылга каршы», б.а. анын кыймылсыздыгын ырастоо үчүн беш далилди сунуш кылган деп эсептешет. Сакталып бизге жеткен адабий булактарда көптүккө каршы (төрт) далилдер жана кыймылга каршы (төрт) далилдер бар. Алар Зенондун апориялары деп аталат.
Горгий Биринчи жобону Горгий төмөнкүдөй жол менен далилдейт. Адегенде ал болмуш эмес (жок нерсе) жок деп айтат. Ал эми болмуш жөнүндө болсо, ал же түбөлүк бар болуп турган нерсе, же жаралып бар болгон деп айтса болот. Болмуш түбөлүктүү боло албайт, эгер ал түбөлүктүү болсо анын чеги да болбос эле, бул, демек ал эч жерде жок дегендикти билдирет; ал жарала да албайт, эгер ал жаралган болсо анда ал же болмуш эместен, же болмуштан гана жаралып бар боло алмак. Бирок мунун экөө тең мүмкүн эмес, анткени болмуш эместен эч нерсе жаралып бар боло албайт, ал эми болмушан болсо болмуш жаралып бар болбойт, анткени болмуш өзү жашап бар болуп турат. Мына ошондуктан болмуш дегенибиз жок нерсе Горгий кийинки эки тезисти да ушундай эле аргументтер менен далилдейт.
Социология Башка илимдердин окулдору айрым учурларда социологиянын мурда далилденген илим деп эсептешет. Алар, копчулукко мурда белгилуу болгондорду эле кайрадан ачуу учун социологдор коп акча жумшап жатышат дешет. Мындай туура эмес тушунуунун себеби, социология баягы бизге таныштай эле корунгон коом менен адам дуйносун изилдегендигинде. Чындыгында ар бир адам тигил же бул даражада жалпы дуйнонун жана адамзаттын жаратылышын тушундуруучу озуно жаккан теориясы бар социологияга кызыккан изилдоочу болуп саналат. Ал эми тескерисинче, табигый илимдер изилдей турган предметтер адамдарга жургузулуучу адаттагы тажрыйбалардын чегинен чыгып кеткен учурлар коп кездешет. Табигый илимдер изилдоочу маселелердин жооптору коп учурларда адаттагы адамдар тушунууго кыйын тилде жана символдордо баяндалат жана жазылат. Мына ошондуктан баарыбызга социология предмети ото жакшы тааныш болгондуктан, социологиялык материалдар менен иштоодо ото кылдат болуу зарыл. Туура ой жугуртуулордон келип чыккан жыйынтыктар жана аларды далилдоочу аргументтер ката болуп калышы мумкун, чындыгында кобунчо ошондой да болуп чыгат.
Объект программалоосу Объект программалоосу, объект багытталма программалоосу – негизги концепциясын объект жана класс түшүнүктөрү түзгөн программалоо үлгүсү (парадигмасы). Объект-багытталма мамиле төмөнкү негизги принциптер топтомун камтыйт. Бардык нерсе объект болуп эсептелет. Эсептөө, бир объект башка бир объектинин кайсы бир аракетти аткаруусун талап кылып, объектилер ортосундагы өз ара аракеттенишүү жолу (берилмелерди алмашуу) менен ишке ашырылат. Объектилер билдирүүлөрдү жөнөтүү жана алуу аркылуу өз ара аракеттенишет. Билдирүү – керектүү аргументтер менен толукталган, аракетти аткарууга болгон өтүнүч (запрос). Ар бир объект эстутумга ээ жана объектилердин жалпы касиетин туюнткан класстын өкүлү (нускасы). Класста объектинин иш мүнөзү (функциясы) көрсөтүлөт. Бир класстын нускасы болуп эсептелген бардык объектилер бир эле аракетти аткара алат. Класстар бирдиктүү дарак түрүндөгү, жалпы тамырлуу, мурастоо иерархиясы деп аталган түзүлүшкө бириккен. Кайрылууда чексиз кайталануулар болбошу үчүн, кандайдыр бир этапта объект ага кайрылган билдирүүнү, программалоо чөйрөсү жана тили сунуштаган стандарттуу системалык объектинин билдирүүсүнө айландырат. Объект программалоосу ири программа комплекстерин иштеп чыгууга багытталган.
Эл аралык коомчулук менен байланыштар Акыры Тэйлор жана Кенттердин которгонуна жараша, Бэнкс, Ботан жана Нессманн сыяктуу илимпоздор көптөгөн изилдөөчүлөрдүн коомчулук менен байланыштар иш-чараларына байланыштуу көз караштардын этноцентрикалык болгонун, илимий кызматкерлер дүйнөнүн башка өлкөлөрүндөгү коомчулук менен байланыштарына тиешелүү анык аргументтерге ээ болгондорун айтышат. Бул аргументтер критикалык жактан анализделүүгө муктаж. Ботан дагы эл аралык коомчулук менен байланыштар боюнча изилдөөлөрдү жүргүзгөн илимпоздор дайыма этноцентрикалык көз карашта болгонун айтат. Изилдөөчүлөр башка өлкөлөрдөгү коомчулук менен байланыш иш-чараларды түшүнүү жана баалоо үчүн өздөрүнүн батыштык теорияларын колдонушат. Бирок бул батыштык теориялары ошол өлкөлөрдөгү коомчулук менен байланыштар теорияларынын жана практикаларынын айырмалоочу жактарын түшүнүүдө жетиштүү эмес. Мисалы, Малайзияда жана өнүгүп келе жаткан башка өлкөлөрдөгү коомчулук менен байланыштарды түшүнүүнүн эң жакшы жолу болуп өкмөт менен болгон мамилелердин жакшы болуусу керек.