Top 10 similar words or synonyms for private

naming    0.940512

mainly    0.940430

exploration    0.940246

dethroned    0.939851

frequently    0.939604

representing    0.939418

alaska    0.939365

religious    0.939110

carlos    0.938825

username    0.938336

Top 30 analogous words or synonyms for private

Article Example
ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿ ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ರಂಗದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಅನುಸೂಚಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. (Traditional Private Sector Scheduled Bank)
UN/LOCODE Jerusalem is not listed under any nation. Private organizations have used the LOCODE codice_1 as a placeholder.
ನಾಜಿಸಮ್ “The Role of Private Property in the Nazi Economy: The Case of Industry” ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯುಳ್ಳ "Ther Journal of Economic History" ನ ಲೇಖನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಗಳು ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಮೂಲವಾಗಿ ಅಂತಿಲ್ಲವೆಂಬ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫ್ ಬಕ್‌ಹೀಮ್ ಮತ್ತು ಜೋನಾಸ್ ಶೆರ್ನರ್ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತ ರಾಜ್ಯದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಯೋಜನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿರುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ನಾಜೀ ಜರ್ಮನ್ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ರಾಜ್ಯದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಆಧುನಿಕತೆ ಹೊಸ ಮ್ಯಾಕಿಯಾವೆಲ್ಲಿಯನ್ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಆಧುನಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಮ್ಯಾಂಡೆವಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ - ""Private Vices by the dextrous Management of a skilful Politician may be turned into Publick Benefits" ” (ಆತನ "ಫೇಬಲ್ ಆಫ್ ಬೀಸ್" ‌ನ ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯ). ಅಲ್ಲದೆ ಅವು ಮಾಂಟೆಸ್ಕ್ಯು ಮೊದಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿನ "ಅಧಿಕಾರಗಳ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ವಿಭಜನೆ"ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಎರಡೂ ತತ್ತ್ವಗಳೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಂವಿಧಾನಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಮ್ಯಾಕಿಯಾವೆಲ್ಲಿಯ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯು ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಹಿಂಸೆಗೆ ಕಾರಣವಾದುದರಿಂದ, ಆತನ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರಭಾವವು 'ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು', ಅದರಿಂದಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಂಘರ್ಷವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಹೋರಾಟಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಘರ್ಷವು ಸ್ವತಂತ್ರ, ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ (, ಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ಫೀಲ್ಡ್ 1989).
ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಜೋಡಣೆಯೇ ಕಾನೂನು. ಕಾನೂನಿನ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಾನೂನು ಹಲವು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕರಾರು ಕಾನೂನು ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಸ್ತಿ ಕೊಳ್ಳುವುದರ ತನಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಕಾನೂನು ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯ ಒಡೆತನದ ಹಕ್ಕು, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪಕೃತ್ಯ ಕಾನೂನು ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ (private and legal rights) ಚ್ಯುತಿ (injury) ಬಂದಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪರಾಧ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ದಂಡನೀತಿಯ (penal code) ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕಾನೂನು ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂವಿಧಾನದ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಬೇರೆಯ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಡಳಿತ ಕಾನೂನು ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯ ಛಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ರುಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಉದ್ಯಮ, ಸೇನೆ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರೀಕ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ "ಕಾನೂನಿನ ಆಡಳಿತವು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಆಡಳಿತಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.