Top 10 similar words or synonyms for com

www    0.952740

http    0.929471

org    0.918435

https    0.887731

gov    0.874665

edu    0.854066

sometri    0.835970

wiki    0.833809

camldp    0.826864

wikipedia    0.820434

Top 30 analogous words or synonyms for com

Article Example
ការប្រើប្រាស់អ៊ីនធើណែត ក្នុងអំឡុងពេលពីឆ្នាំ 1997 ដល់ឆ្នាំ 2001 ដែលជាការវិនិយោគដោយប្រថុយប្រថានដំបូងពពុះនេះទៅអ៊ីនធឺណិតដែលទាក់ទងនឹងបានកើតឡើងនៅក្នុងការដែល "dot-com: «ក្រុមហ៊ុន (សំដៅទៅ« .com" ដែនកម្រិតកំពូលបានប្រើដោយក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម) ត្រូវបានគេវាយតំលៃខ្ពស់ក្នុងការជំរុញខ្លាំងខណៈវិនិយោគិន តម្លៃភាគហ៊ុនយ៉ាងឆាប់រហ័សដុតដៃដុតជើងតាមពីក្រោយដោយការគាំងទីផ្សារមួយ; ដំបូងពពុះ dot-com ។ ទោះជាយ៉ាងណានេះគ្រាន់តែជាបណ្តោះអាសន្នបានធ្លាក់ចុះនិងកំណើនភាពរីករាយដែលបានកើនឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងបានបន្តកើនឡើង។
ពោធិ៍ចិនតុង http://khmer79.com/news/?p=92233
កុំព្យូទ័រ URL: http://pluschamroeun.007.com=== ភីស៊ីកុំព្យូទ័រ ===
ចំណុចពិសេស១០យ៉ាងរបស់មនុស្សឆ្លាត Thank You So much Saut Tangly (CAMHR>COM)
វីហ្សួលបេហ៊្សិក.ណេត អ្វីមួយចំនួនដែល "បាន" ផ្លាស់ប្ដូរជាក់លាក់គឺសញ្ញាន័យវិទ្យា— ដោយសារអ្វីៗក្នុងភាសាកម្មវិធីអាស្រ័យវត្ថុដែលរត់លើ វិស្វៈបច្ចយនិយម រាប់រំយោងមួយ វាបានពឹងផ្អែកលើCOM ទៅជា ភាសាតម្រង់វត្ថុពេញលេញនៅពីក្រោយដោយក្របខណ្ឌ.ណេត មានការប្រកបផ្សំចូលគ្នានៃពេលរត់ភាសាសាមញ្ញ (យន្តនិម្មិត្តប្រើប្រាស់ប្រជុំសំណល់តាមជនិតកម្ម និង វិស្វៈចំណងក្រងទាន់ពេល) និង បណ្ណាល័យថ្នាក់មួយធំជាងគេ។ ភាពទូលំទូលាយបានកើនឡើងមកទល់ពេលនេះក៏ជាបញ្ហាមួយដែលពួកអ្នកអភិវឌ្ឍ VB ត្រូវតែដោះស្រាយនៅពេលដែលវាកើតមានឡើងក្នុងភាសានេះ ទោះបីយ៉ាងណានេះជាអ្វីមួយដែលបានអាស្រ័យដោយលក្ខណៈពិសេស "My" ក្នុងវីហ្សួលស្ទីដយោ២០០៥។
អ៊ីមែល Starting in 1977, the U.S. Postal Service (USPS) recognized that electronic mail and electronic transactions posed a significant threat to First Class mail volumes and revenue. Therefore, the USPS initiated an experimental email service known as E-COM. Electronic messages were transmitted to a post office, printed out, and delivered as hard copy. To take advantage of the service, an individual had to transmit at least 200 messages. The delivery time of the messages was the same as First Class mail and cost 26 cents. Both the Postal Regulatory Commission and the Federal Communications Commission opposed E-COM. The FCC concluded that E-COM constituted common carriage under its jurisdiction and the USPS would have to file a tariff. Three years after initiating the service, USPS canceled E-COM and attempted to sell it off.
វីហ្សួលបេហ៊្សិក.ណេត នៅខែ មេសា ២០១០ ម៉ៃក្រូសូផ្វបានចេញផ្សាយ វីហ្សួលបេហ៊្សិក ២០១០។ ម៉ៃក្រូសូផ្វបានចេញគ្រោងការដើម្បីប្រើពេលរត់ភាសាថាមវន្ត (DLR) សម្រាប់ការចេញផ្សាយនេះ ផ្ទុយទៅវិញបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាយុទ្ធសាស្ត្រសហវិវត្តន៍រវាងវីហ្សួលបេហ៊្សិក និង ភាសាបងប្អូន C# បាននាំមកនូវយុគភាពភាសាទាំងពីរកាន់តែជិតស្និទជាមួយភាសាដទៃមួយទៀត។ សមត្ថភាពពីកំណើតរបស់វីហ្សួលបេហ៊្សិកគឺធ្វើអន្តរកម្មថាមវន្តជាមួយបណ្ដាវត្ថុ CLR និង COM ដែលបានជម្រុញឱ្យមានការធ្វើការជាមួយភាសាថាមវន្តមួយចំនួនដែលបានសាងលើ DLR ដូចជា IronPython និង IronRuby។ អង្គចងក្រងវីហ្សួលបេហ៊្សិកបានបង្កើនសមត្ថភាពធ្វើអនុមានតំណជួរបន្ទាត់ក្នុងសំណុំនៃបរិបទទូទៅ ក្នុងករណីជាច្រើនដែលដកចេញតម្រូវការ "_" តួអក្សរតំណជួរបន្ទាត់។ ក៏មាន ការជួយដល់ពួកអនុគមន៍ក្នុងជួរបានបំពេញបង្គ្រប់ជាមួយការជួយរបស់ពួក អនុក្នុងជួរក៏ដូចគ្នានឹង កំណែពហុជួរនៃពួកអនុ និង អនុគមន៍ឡាំប្ដាដែរ។
ការសាងសង់ "Construction" is a general term meaning the art and science to form objects, systems, or organizations, and comes from Latin "constructionem" (from "com-" "together" and "struere" "to pile up") and Old French "construction". Construction is used as a verb: the act of building, and a noun: how a building was built, the nature of its structure.
សឺន សាន នៅ​ឆ្នាំ​១៩១៧ លោក សឺន សាច់ បាន​បញ្ជូន​កុមារា សឺន សាន ឲ្យ​ទៅ​សិក្សា​នៅ​សាលា​បឋម​សិក្សា​មីស្ស​ក្នុង​​រាជធានី​ភ្នំពេញ។ នៅ​ឆ្នាំ​១៩២៧ យុវជន សឺន សាន បាន​ទៅ​បន្ត​ការ​សិក្សា​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​បារាំង រហូត​បាន​ប្រឡង​ជាប់​សញ្ញាបត្រ​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ជាន់​ខ្ពស់​ខាង​ពាណិជ្ជកម្ម​ទីក្រុង​ប៉ារីស (Diplôme des HautesEtudes Com merciales de Paris) នៅ​ឆ្នាំ​១៩៣៣ ហើយ​បាន​វិល​ត្រឡប់​មក​កាន់​មាតុ​ប្រទេស​វិញ។
មៃក្រូសូហ្វអ៊ិសេល With version 5.0 (1993), Excel has included Visual Basic for Applications (VBA), a programming language based on Visual Basic which adds the ability to automate tasks in Excel and to provide user-defined functions (UDF) for use in worksheets. VBA is a powerful addition to the application and includes a fully featured integrated development environment (IDE). Macro recording can produce VBA code replicating user actions, thus allowing simple automation of regular tasks. VBA allows the creation of forms and in-worksheet controls to communicate with the user. The language supports use (but not creation) of ActiveX (COM) DLL's; later versions add support for class modules allowing the use of basic object-oriented programming techniques.