Top 10 similar words or synonyms for көрсеткі

esc    0.836922

аналогтық    0.829374

бағыттауыш    0.827297

adapter    0.822230

контроллері    0.821262

тінтуір    0.817463

экранында    0.817197

сканер    0.816559

мәзір    0.815623

адаптер    0.814206

Top 30 analogous words or synonyms for көрсеткі

Article Example
Көрсеткі Мәтіндік көрсеткі жалпы алғанда, пернетақта арқылы терілген мәтіннің қай жерде орналасатындығын көрсететін нысанды білдіреді. Көрсеткі негізінен мәтіннен оны бірден тауып алу үшін жыпылықтап тұрады. Бұндай көрсеткінің ең көп таралған түрі болып қолданушының жаңашыл интерфейсіндегі тік сызық танылады. Кейбір жағдайларда көрсеткінің тікбұрышты не белгілеу символы, тіпті өзге символдық түрі де кездеседі. Мәтіндік көрсеткі сонымен қатар теру режимін, терілетін мәтін қасиетін, кішірейту/ұлғайту үшін мәтінде қарамен белгілеу шекарасын көрсетуге мүмкіндік береді.
Көрсеткі Көрсеткі – тінтуірді жайпақ бетте қозғаған кезде бейнебетте онымен қадамдаса жылжитын меңзер. Көрсеткі мәтіндік көрсеткі, тінтуір көрсеткі және нұсқаушы құрылғылар көрсеткісі, мәзір көрсеткісі деп жіктеледі. Белгіленген нысанға нұсқаудан басқа көрсеткі оның жағдай-күйін де көрсетеді, мысалы – өзара әрекеттесудің мүмкін еместігі.
Көрсеткі Нұсқаушы құрылғыларының көрсеткісі тышқан, тачпад, трекбол және т.б. манипуляторлармен жұмыс кезінде жарамды. Қолданушы көрсеткі арқылы бейнебеттегі керекті нысанға сілтеме ала алады.
Жарықты сәулелі осциллограф Жарықты сәулелі осциллограф ( ) — өлшеуіш аспап. Онда көрсеткі жазатын жүйемен ауыстырылған. Ол айнасы бар гальванометрден (оны шлейф деп атайды),
Микро Микрокатор — машина тетіктері мен мөлшерлегіштердің сызықтық өлшемдерін салыстырмалы түрде түйіспелі тәсілмен өлшеуге арналған аспап. Түрлендіргіш элемент (механизм) міндетін бүралған таспалы серіппе атқарады. Оған көрсеткі бекітіледі. Өлшду кезінде микрокатор тағанға бекітіледі. Микрокатордың өлшеу шектері ± (4 ... 300) мкм.
Қазақстан Республикасы Президентінің Мұрағаты Мұрағатта сақтауға алынған істердің мазмұнын ашатын, 3,1 мың мұрағаттық тізімдеме есепке алынған. Аса маңызды қорларға әртүрлі көрсеткіштер құрастырылған. Қазақстан Компартиясының республикалық бақылау органдарының құпиясыздандырылған қорларына тізімдеме-көрсеткі құрылған. 2001 жыл алғашқы рет «Архив Президента Республики Казахстан. Путеводитель» атты анықтамалық басылып шықты. Онда мұрағат қорлары, оның ішіндегі айрықша маңызды қорлардың құрамы мен мазмұны туралы толық көрсетеді.
Киноэкран Киноэкранның ұзындығы мен биіктігінің қатынасы кино көрсеткі аппараттың объектив саңылауына сәйкес 1:0,73 болып келеді. Киноэкран беті ерекше айқын көріну үшін жиегі енінің 1/5-бөлігіндей қара материалмен жиектеледі. Киноэкран мөлшері кинозалдың шамасымен (ұзындығының 1/5-нен 1/6-дей) анықталады. Киноэкран бетінің жарықталыну коэффиценті ең негізгі сипаттамасы болып табылады, ол 0,7 - 0,9-ға тең.
Бастапқы бет Бастапқы ("үй ішіндегі бет"), алғашқы бет (""Домашняя (начальная) страница", первая страница; home page") — WWW-серверімен байланыс жасағанда — онда орналасқан кез келген мәліметтердің ең алғашқы, яғни бірінші беті. Web-броузер (көрсеткі бағдарлама) Веб-құжаттарын ашқанда көрсетілетін бірінші бет. Бүл бет жалпы ақпарат тізімінен немесе оның барлық мүмкіндіктерінің тізімінен тұрады. Сервердің алғашқы жеке беті index.htmI деп аталады, ол URL-гe баратын жол толық көрсетілмеген жағдайда да (үнсіз келісім бойынша) көрсетіледі.
Телеөлшеу Телеөлшеу ( — алыс) - тексерілетін объекті параметрлерінің өлшеніп алынған нәтижелерін қашықтыққа жіберуге арналған әдістер мен техникалық құралдарды қамтитын телемеханика тарауы. Телеөлшеу кезінде өлшенетін шама байланыс арнасы бойымен жіберу үшін жіберу процесінде оның өзгерісі өлшеу бағасына әсер етпейтіндей сигналға түрлендіріледі. Өлшеу нәтижелерін қайта түрлендіру және мағынасын amy аналогты түрде (осциолографтың немесе көрсеткі электр өлшеуіш аспаптар көмегімен) немесе цифрлық түрде (цифрлық индикаторлар көмегімен) жүруі мүмкін. Автоматты түрде өлшеу үшін және өлшенген нәтижелерді алысқа жіберу үшін арналары жиіліктікпен және уақытпен бөлінген телеөлшеуішті жүйелер пайдалнылады.
Жак Деррида Ал, фоноцентризм дегеніміз үн —- ақиқат пен мәнді паш ете алады, логостық ақиқат пен мән-мағына үн арқылы ғана жарқырап көрінеді, үн – көрсеткі, ал ақиқат пен мән – көрсетілгі, үн кез келген нәрсенің ішкі логостық мәнін толық бейнелеп, жариялай алады деген ойжеліге саяды. Дерриданың айтуынша, фоноцентризм бойынша "үннің негізі сонда, ол логостық идея ретінде ішкі жағынан мәнмен байланысады, ол мәнді жарататын, мәнді қабылдайтын, мәнді айтатын, мәнді құрылымдайтын нәрсемен жақындыққа ие». Сондай-ақ: «логоцентризм дегеніміз де фоноцентризм, яғни онда тіл мен болмыс, тіл мен болмыстың мәні, үн мен мәнділік арманы бірлікке ие." Логоцентризм "заттың болмысы мәлім Майданды белгілейді, майданда өзін көрсетеді" дегенді жақтайды.