Top 10 similar words or synonyms for кремнеземнің

NotFoundError    0.789

Top 30 analogous words or synonyms for кремнеземнің

Article Example
Трепел тау жынысы; опалды кремнеземнің микроскоптық түйірлерінен тұрады, диатомитке
Баженов тастопшасы Баженов тастопшасы - Батыс Сібір аймағының — орталық бөлігінде таралған. Қара және кара-қошқыл аргиллит тектес сапропельді-сазды кремнийлі жыныстардан тұрады, сирегірек карбонат қабатшалары ұшырасады. Құрамында кремнеземнің (29,5
Парсылық сальвадора Парсылық сальвадораны химиялық және фотохимиялық зерттеулер нәтижесінде, оның құрамында көмірсулар мен трителамин, алкалоид, хлоридтер, күкірт, терпендер, С дәрумені, гликозидтер, фтор мен кремнеземнің үлесі басым екені, сондай-ақ, танин, сапонин, флавоноид пен стериндердің аз бөлігі бар болғаны анықталды.
Цемент саздары Портландцементтер дайындауға жарамды саздар құрамындағы кремнеземнің сазды жерлердің және темір тотығының өзара қатынас мөлшері белгілі дәрежеден аспауы шарт. Саз құрамында магний тотығының, сілтілердің, ангидридтердің, әртүрлі тау жыныстары кесектерінің біршама мол ұшырасуы одан дайындалған цемент сапасының нашарлануына әкеліп соқтырады.
Опока Опока – кремнийлі шөгінді тау жынысы. Опоканың негізгі массасы (92 – 97%) аморфты кремнеземнен (опал, халцедон) тұрады. Қоспа ретінде кварц, дала шпаттары, глоуконит, саз, құм, кремнийлі организмдер қаңқаларының бөлшектері болады. Түсі ашық сұрдан қара сұрға дейін, қаттылығы 3 – 5, тығыздығы 1,2 – 1,5 г/см3. Опока негізінен диатомиттер мен трепелдердің диагенездік өзгеруінен, кейбір жағдайда теңіздерде кремнеземнің химиялық тұнуынан қалыптасады. Опока жылу өткізбейтін құрылыс материалы ретінде, таза түрлері өндірісте техникалық майларды тазарту үшін қолданылады.
Опал Химиялық формуласы SіO2ҺnH2O. Ондағы судың мөлшері 2 – 14%. Қоспа ретінде MgO, CaO, Al2O3, Fe2O3, т.б. кездеседі. Қыздырғанда судан бөлінеді, су жұтқанда мөлдірленеді. Сауыс, қабатша, топырақ, жалбыр тәрізді аморфты агрегаттар құрайды. Түсі ақ, сұр, кейде әдемі көкшіл, қызғылт-қара. Қаттылығы 5 – 6, тығыздығы 1,8 – 2,25 г/см3. Салқын судағы кремнеземнің коллоид ерітінділерінен, силикаттардың ыдырауынан, микроорганизмдердің тіршілік әрекетінен түзіледі. Кейбір таулы жыныстар Опалдан тұрады (гейзерит, диатомит, трепел). Қазақстанда кайнозой жыныстарында кездеседі. Опал құрылыс материалы ретінде, металдарды тегістеуде, т.б., ал әдемі түстілері әшекей тас ретінде қолданылады. Кендері Грузияда, Арменияда, Оралда, т.б. жерлерде кездеседі.
Опал Әдетте, сыртқы формасы тамыл іркіліп жиналған тығыз шыны тәрізді масса түрінде байқалады. Кейде, ішінде марганецтің қара немесе қара қоңыр сулы тотықтарының дендрит тәрізді кірмелері болады. Бірқатар организмдердің — диатомей сауытының, губкалар инелерінің (спикулдерінід), радиолярия сүйектерінің, біршама фораминифераның және мүкше жануардың — бастық ұрамды бөліктері болады. Кремнеземнің коллоид ерітінділері (золь) осындай организмдердід тамағы болып есептелінеді. Организмдердің сутегінде кремнезем болғандықтан, көпшілік жағдайларда, олардың ерте заманда жойылған қалдықтары қазба байлық түрінде жақсы сақталады. Шөгінді жыныстарда опал химиялық тұнбалар түрінде пайда болады. Кейде ол шыны тәрізді массадан, кеуікті ақ немесе аздаған бояулы массадан пайда болған толық пластар құрайды. Опал, трепел, диатомит ішіпде организм кремнеземі сүйектерінің қалдықтары болады. Опалдың түстері өте көп әрі әдемі, псевдоморфозалар береді. Түстерінің әр түрлі болуы опалдың қоспасына байланысты.