Top 10 similar words or synonyms for ჰაერთან

შეხებისას    0.926377

კონცენტრირებულ    0.914177

ჰიდროქსიდის    0.914146

კანქვეშა    0.913471

პეროქსიდი    0.910629

ფარისებრ    0.909751

უფერო    0.909478

უხსნადი    0.908504

ამიაკის    0.908446

ღვიძლში    0.907477

Top 30 analogous words or synonyms for ჰაერთან

Article Example
ცეცხლი წყალთან, მიწასთან და ჰაერთან ერთად ცეცხლი ითვლება ერთ-ერთ პირვანდელ ელემენტად.
წყალბადი წყალბადის ფეთქებად საშიში კონცენტრაცია ჟანგბადთან წარმოიქმნება მოცულობის 4 %-დან 96 %-მდე. ჰაერთან ნარევებში მოცულობის 4 %-დან 75 (74) %-მდე.
ეთანი გააჩნია ნარკოტიკული ზემოქმედება. ნორმალურ პირობებში, ეთანი წარმოადგენს საწვავ აირს. ჰაერთან არევისას მოცულობის 3,0% - 12,5%-მდე, ის წარმოქმნის ფეთქებად ნარევებს.
პოლონეთის გეოგრაფია პოლონეთის კლიმატი ზომიერია, გადადის ზღვის კლიმატიდან კონტინენტალური კლიმატისკენ. კლიმატურ პირობებზე გავლენას ახდენს დასავლეთის ოკეანური მასების შეჯახება სკანდივანიის და რუსეთის ცივ ჰაერთან, ასევე უფრო თბილ სამხრეთიდან შემომავალ სუბტროპიკულ ჰაერთან. მთელი წლის განმავლობაში დასავლეთოდან აღმოსავლეთით პოლონეთის ტერიტორიაზე გადის ბარული დეპრესიის რიგი, რომელსაც მოაქვს ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდი. ზამთარში, როდესაც უმეტესწილად გაბატონებულია ცივი კონტინენტური ჰაერის მასები, ამინდი ცივი და უღრუბლოა.).
აზოტი თხევად მდგომარეობაში (დუღილის ტემპ. -195,8 °C) – უფერო, მოძრავი, როგორც წყალი - სითხე. თხევადი აზოტის სიმკვრივეა 808 კგ/მ³. ჰაერთან კონტაქტის დროს შთანთქავს იქიდან ჟანგბადს.
ფიონი ფიონის დაწყების დროს შეიმჩნევა ტემპერატურის მკვეთრი და სწრაფი რყევა, ასევე ირყევა ტენიანობაც, როდესაც ხდება ფიონის თბილი ჰაერის შეჯახება ცივ ჰაერთან, რომლებიც ხეობებს ავსებენ.
იმედი (სამხედრო ფორმირება) დროშის სამფეროვნებაში სიმბოლურად ცნაურდება ადამიანური ყოფნა-არყოფნის სამსახოვანი განუყოფლობა. ჰაერთან შეთამაშებული ნაზი, ფართო ქსოვილის ტკარცალი თითქო აღვიძებს სწრაფვას თავისუფლებისა და უსაზღვროების დაუფლებისაკენ.
აზოტი 209,86 °C დროს აზოტი გადადის მყარ მდგომარეობაში თოვლისმაგვარ მასაში ან თეთრ კრისტალებში. ჰაერთან კონტაქტის დროს შთანთქავს მისგან ჟანგბადს და ამ დროს დნება, აზოტში ჟანგბადის ხსნარის წარმოქმნით.
ბესემერის პროცესი ლითონის უშუალოდ ჰაერთან შეხების ზედაპირზე მინარევების დაჟანგვის შედეგად მოცულობიდან რეაქციის ზედაპირისკენ მიმდინარეობს ამ ელემენტების დიფუზია. მიუხედავად ამისა, დიფუზიის პროცესის სიჩქარე ელემენტების დაჟანგვის სიჩქარე გაცილებით დაბალია.გაქრევის არეში წარმოქმნილი რკინის ქვეჟანგი ლითონში შემდეგი სქემით იხსნება:
ბუტენები ბუტენები კარგად იხსნება ორგანულ გამხსნელებში, წყალში კი — ძალიან მცირედ. აქვს ალკენების ყველა თვისება. ჰაერთან 1,7-9% ბუტენების ნარევი ფეთქებადსაშიშია. ბუტენებს იყენებენ ბუტადიენის, ბუტილკაუჩუკის (ოპანოლი), პოლიიზობუტილენის, იზოოქტანის და სხვათა მისაღებად.