Top 10 similar words or synonyms for შეკუმშვით

ველით    0.861441

შეკუმშვისას    0.858339

წარმოსაქმნელად    0.853010

დენების    0.848463

შთანმთქმელი    0.847042

რიბოსომა    0.843909

ათეროსკლეროზი    0.843803

გამოასხივებს    0.843347

ფილტვებში    0.842945

საყლაპავ    0.842767

Top 30 analogous words or synonyms for შეკუმშვით

Article Example
გული პარკუჭების მძლავრი შეკუმშვით სისხლი გადაიტყორცნება სისხლის მიმოქცევის დიდ და მცირე წრეებში.
უილიამ ჰერშელი საფუძველი ჩაუყარა ვარსკვლავთა სტატირტპიკას. აღმოაჩინა ფიზიკურად ორჯერადი ვარსკვლავები, 2500-ზე მეტი ახალი ნისლეული და ვარსკვლავთა გროვა. წამოაყენა და 1802 — 11 წლებში განავითარა დიფუზიური მატერიის შეკუმშვით ვარსკვლავებისა და მათი სისტემების წარმოშობის კოსმოგონიური ჰიპოთეზა.
სეისმონასტია სეისმონასტია (სეისმო... და ნასტია)— მცენარის ორგანოთა მოძრაობები შეხებისა და შერხევის საპასუხოდ. მკვეთრად აქვს გამოხატული მორცხვი მიმოზის ფოთლებს, აგრეთვე ბევრი მცენარის (ღიღილოს, კოწახურის) მტვრიანის ძაფებს (მათი შეკუმშვა და გადაღუნვა). შეკუმშვით მოძრაობას საფუძვლად უდევს ქსოვილთა ელექტროფიზიოლოგიური მდგომარეობის ცვლილება.
ნემერტინები ტიპში 110 გვარის 1000-მდე სახეობაა. გავრცელებული არიან ყველა ოკეანესა და ზღვაში. უმეტესად ბენთოსური ცხოველებია, მოძრაობენ კან-კუნთოვანი პარკის შეკუმშვით, ზოგი მცირე ფორმა — წამწამების რხევით. მრავალი სახეობიხ ნემერტინები თევზების საკვებია.
თავფეხიანები თავფეხიანები (Cephalopoda), უხერხემლოთა კლასი მოლუსკების ტიპისა. კარგად აქვთ განვითარებული სისხლის მიმოქცევის სისტემა, თავის ტვინი, გრძნობის ორგანოები (განსაკუთრებით თვალები). თავზე, პირის ირგვლივ 8 ან 10 კუნთოვანი საცეცი („ხელები“) აქვთ მისაწოვრებით, ზოგჯერ — რქოვანი კაუჭებით. მოძრაობენ რაკეტის პრინციპით. მანტიის რღუში წყალი კუნთების შეკუმშვით გადაიდენება კუნთოვან ძაბრში, წარმოიქმნება ბიძგი და ცხოველი უკუსვლით მოძრაობს. თანამედროვე თავფეხიანებიდან გარეგანი ნიჟარა აქვს მხოლოდ ნაუტილუსს. დანარჩენების სხეული შიშველია, ზოგს ნიჟარის ნარჩენები კიროვანი ფირფიტების სახით კანქვეშ აქვს შემორჩენილი. თავფეხიანების ზომა 1 სმ-იდან 18 მ-მდე აღწევს.
ინდური კობრა სამხრეთ-დასავლეთ აზიაში, ზონდისა და ფილიპინების კუნძულებზე გვხვდება ინდური კობრას ე.წ. ”მაფურთხებელი” ქვესახეობა, რომელსაც შეუძლია შხამის 2 მ-ზე გადაფურთხება. ამ გველის შხამიან აპარატს გააჩნია ორიგინალური აღნაგობა, ვინაიდან საშხამე ხვრელი მდებარეობს არა ეშვის წვერთან, არამედ მის გარე ზედაპირზე. სხეულის კუნთების მკვეთრი და ძლიერი შეკუმშვით გველი მოწინააღმდეგეს პირდაპირ თვალებში აფურთხებს შხამს, რაც იწვევს თვალის ძლიერ ანთებას და სიბრმავესაც კი იმ შემთხვევაში, თუ არ მოხდება მისი სათანადოდ და სწრაფად გამობანა.
ალკუბიერეს ძრავა ალკუბიერეს ძრავა ან ალკუბიერეს მეტრიკა (შეეხება მეტრიკულ ტენზორს) — თეორიული იდეა, რომელიც დაფუძნებულია აინშტაინის ველის განტოლებებზე და რომელიც შემოთავაზებულია მექსიკელი ფიზიკოს-თეორეტიკოსის მიგელ ალკუბიერეს მიერ. ამ მოსაზრების თანახმად, ნეგატიური მასის არსებობის შემთხვევაში, შესაძლებელი იქნებოდა სინათლეზე სწრაფად მოძრაობა. იმის მაგივრად რომ კოსმოსურმა ხომალდმა განავითაროს სინათლეზე მეტი სისწრაფე ათვლის ადგილობრივ სისტემაში, ხომალდი დაფარავს მანძილს მის წინ სივრცის შეკუმშვით, ხოლო მის უკან სივრცის გაფართოებით, რაც გამოიწვევს სინათლეზე სწრაფ მოძრაობას.
პროტოვარსკვლავი პროტოვარსკვლავი — დიდი მასა, რომელიც წარმოიქმება გიგანტურ მოლეკულურ ღრუბელში არსებული გაზის შეკუმშვით ვარსკვლავთშორის სივრცეში. პროტოვარსკვლავური ფაზა ვარსკვლავის წარმოქმნის ადრეული ეტაპია. ერთი მზის მასის ვარსკვლავისათვის ის დაახლოებით 10 მილიონი წელიწადი გრძელდება. ის იწყება მოლეკულურ ღრუბელში გაზრდილი სიმკვრივის ბირთვით და მთავრდება მთავარ მიმდევრობამდელი ვარსკვლავის წარმოქმნით (ან T Tauri ვარსკვლავი, თუ ორ მზის მასაზე მცირეა, ან ჰერბიგ Ae/Be ვარსკვლავი, თუ 2-8 მზის მასისაა), რომელიც შემდეგ ვითარდება მთავარი მიმდევრობის ვარსკვლავად.
გრეგარინები გრეგარინები () — უმარტივესი ცხოველების რიგი სპორიანების კლასისა. პარაზიტობენ უხერხემლო ცხოველების ნაწლავებსა და სხეულის ღრუში. მათი სხეული ან დაუნაწევრებელია, ან 2-3-ნაწევრიანი (დეიტომერიტი, პროტომერიტი, ეპიმერიტი) უჯრედისაგან შედგება. გრეგარინები მოძრაობენ ექტოპლაზმაში განლაგებული ფიბრილების — მიონემების შეკუმშვით. იყოფიან 2 ქვერიგად: შიზოგრეგარინები (Schizogregarinida) და ნამდვილი გრეგარინები (Eugregarinida). ნამდვილი გრეგარინების სასიცოცხლო ციკლი რთულია: სქესობრივი გამრავლების ფაზაში მყოფი გრეგარინები ანუ გამონტები წყვილდებიან და ე. წ. სიზიგიუმს ქმნიან. თითოეული გამონრის ბირთვი მრავალჯერ იყოფა. წარმოიქმნება გამეტები, ხოლო მათი დაწყვილების შედეგად — ზიგოტები. ზიგოტა გარსით იფარება და გარდაიქმნება ოოცისტად, რომლეშიც გრეგარინების პატარა უჯრედები — სპოროზოიტი ჩნდება. სპოროზოიტები ახალი დასნებოვნების წყაროა.
ალკუბიერეს ძრავა გამრუდებული ძრავის მეტრიკას და მის უმარტივეს ვარიანტს აქვს ADM ფორმა რომელიც ხშირად გამოიყენება ფარდობითობის ზოგადი თეორიის საწყისი ფორმულირების განსახილველად. ამას შეუძლია ახსნას გავრცელებული გაუგებრობა რომ ეს დრო-სივრცე არის ფარდობითობის ზოგადი თეორიის ველის განტოლებების გადაწყვეტა. მეტრიკა ADM ფორმაში ადაპტირებულია ინერციული დამკვირვებლების გარკვეული კატეგორიისათვის, მაგრამ ეს დამკვირვებლები ფიზიკურად არ არიან განსხვავებულნი სხვა ასეთი კატეგორიის დამკვირვებლებისგან. ეს ალკუბიერემ განმარტა მისი „გამრუდებული ბუშტის“ წინ სივრცის შეკუმშვით და უკან გაიშვიათებით. მაგრამ ეს განმარტება შეიძლება მცდარი იყოს რადგან შეკუმშვა და გაიშვიათება სინამდვილეში ეხება ADM კატეგორიის ახლომყოფი წევრების შეფარდებით მოძრაობას.