Top 10 similar words or synonyms for შეთავაზებული

წამოყენებული    0.857169

წამოყენებულ    0.840120

შემოთავაზებულ    0.815546

ინიცირებული    0.802057

შემოთავაზებული    0.797575

დაფინანსებული    0.790705

წამოწყებულ    0.779083

ფორმულირებული    0.778920

დაფინანსებულ    0.771482

ამორჩეული    0.771341

Top 30 analogous words or synonyms for შეთავაზებული

Article Example
ტუ-160 რამდენიმე ვარიანტი იქნა შეთავაზებული, თუმცა ისინი არ შეუქმნიათ:
ბოსნიის ომი სერბების შეტევა შეჩერდა ჯიმი კარტერის მიერ შეთავაზებული საყოველთაო ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით 1995 წლის 1 იანვარს.
ევრაზიული კავშირი ევრაზიული კავშირი (ეაკ) — შეთავაზებული პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირი ბელორუსს, ყაზახეთს, ყირგიზეთს, რუსეთს, ტაჯიკეთსა და სხვა, ძირითადად პოსტ-საბჭოთა ქვეყნებს შორის.
ვალენსია (ვენესუელა) ვალენსია იყო ერთ-ერთი ის ადგილი, სადაც უგო ჩავესის მიერ შეთავაზებული საკონსტიტუციო რეფორმა მაღალი პროპორციით ჩავარდა: მოსახლეობის 59.21%-მა იგი უარყო.
რეკლამა სარეკლამო ინფორმაცია- ეს არის პოტენციური მყიდველების შეტყობინება საქონელთა შესახებ, მათი დანიშნულებისა და თვისებების, გაყიდვის ადგილებისა და პირობების, აგრეთვე შეთავაზებული მომსახურების შესახებ.
ვახტანგ VI ვახტანგმა არ მიიღო შეთავაზებული წინადადება, არ ისურვა სხვა ქვეყნის ქვეშევრდომობა, მან მოსკოვს წასვლა აღარ ისურვა, ასტრახანს დასახლდა, მხლებელთა ჯგუფი ბაქარს ჩააბარა და სრული თავისუფლება მიანიჭა ყველას, ბაქარი თავისი მხლებლებით მოსკოვისაკენ გაემართა. მალე მოსკოვიდან ასტრახანს ჩავიდა რუსუდან დედოფალიც.
ბორისოგლებსკის ეკლესია (გროდნო) ბორისოგლებსკის (კოლოჟის) ეკლესია () — ძველი რუსული არქიტექტურული ძეგლი ბელარუსში. მდებარეობს მდინარე ნემანის შემაღლებულ ნაპირზე. ციხესიმაგრეების მთის ძეგლების კომპლექსთან ერთად გამოცხადებულია ისტორიულ-არქიტექტურულ ნაკრძალად. შედის ბელარუსის ხელისუფლების მიერ იუნესკოსთვის შეთავაზებული მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შესატანი ობიექტების ნუსხაში.
მიშელ დე მონტენი მონტენი შუა საუკუნეების სქოლასტიკური აღზრდის წინააღმდეგია. არ ეთანხმება მხოლოდ წიგნზე დამყარებულ სწავლებას, რაც არ ავითარებს კრიტიკულ გონებას. იგი მოითხოვს თეორიას დაემატოს პრაქტიკა, წიგნებს - ცხოვრებასთან პირდაპირი კონტაქტი. უპირატესობას ანიჭებს საგნებზე და მოვლენებზე პირდაპირ დაკვირვებას. ბუნების მიერ შეთავაზებული გაკვეთილი საუკეთესოა.
საამები ნორვეგიის მხრიდან საამის ხალხი სარგებლობს მრავალი პრივილეგიით, თუმცა აქაც მოკლებულია მათ დამოუკიდებლად ყოფნის საკითხის განხილვა. პრივილეგიას რაც შეეხება, საამის პარლამენტის მიერ შეთავაზებული საკითხები უფრო გულდასმით განიხილება ნორვეგიული ორგანოების მიერ და საამის ენა ოფიციალურადაა გამოცხადებული ნორვეგიაში.
კულტურა კულტურული ურთიერთქმედების შედეგები არაერთგვაროვანია, მათი შეფასების კრიტერიუმების მოძებნა ძნელია. შესაბამისად, ძნელია საუბარი ცალსახად დადებით ან უარყოფით შედეგებზე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ერთი კულტურა იწყებს აშკარა დაქვეითებას, მეორეში გათქვეფას, ან უკვალოდ ქრება. ასეთი შედეგის თვალის მიდევნება ყველაზე უკეთ შეიძლება რელიქტური ან არქაული კულტურების მაგალითზე, რომლებიც თავიანთი ისტორიის რომელიღაც პერიოდში თანამედროვე ტიპის კულტურებს შეეჯახნენ და მზად არ აღმოჩნდნენ, აეთვისებინათ მათ მიერ შეთავაზებული კულტურული ფორმები.