Top 10 similar words or synonyms for ღეროები

ცხიმოვანი    0.924916

ღერო    0.909486

ჯირკვლები    0.907810

საჭის    0.907335

ღეროს    0.905982

კუჭი    0.904772

მორუხო    0.904239

ტოტების    0.904110

ჯირკვლებით    0.902455

ყლორტები    0.901732

Top 30 analogous words or synonyms for ღეროები

Article Example
ბერილიუმი ლაზერულ ტექნიკაში გამოყენებას ჰპოვებს ბერილიუმის ალუმინატი, მყარსხეულიანი გამომსხივებლების დასამზადებლად (ღეროები, ფირფიტები).
ჰაფნიუმი ჰაფნიუმ-178m2-ის გამოყენების ძიროთადი პრობლემას წარმოადგენს ამ იზომერის დამუშავება. ამავე დროს ის წარმოადგენს ატომური ელექტროსადგურის (გადამუშავებული მშთანთქმელი ჰაფნიუმის ღეროები) უბრალო პროდუქტს (ნარჩენი).
აფილია აფილია (ბერძნ. a - უარყოფის ნაწილაკი და phyllon - ფოთოლი), "უფოთლობა", ფოთლების სრული რედუქცია. აფილია ახასიათებს საქსაულს, ჯუზღუნს და სხვა ფსამოფიტებს. აფილური მცენარეების ფოტოსინთეზში მთავარ როლს მწვანე ღეროები ასრულებს.
სიმინდისმაგვარნი ტრიბა სიმინდისმაგვარნი (Maydeae) — მასში შემავალი ყველა ყვავილი ერთსქესიანია. ცალ-ცალკე ყვავილედებად შეკრებილი ან ერთი ყვავილედის სხვადასხვა ადგილას განლაგებული, მტვრიანიანი თავთუნები ორყვავილიანებია, ხოლო ბუტკოიანები — ერთყვავილიანები. ღეროები მოკლებულია ღრუს. ფილოგენეზურად ისინი შეიძლება გამოყვანილ იქნეს სორგოსმაგვარებისაგან.
თივა თივა — ბალახოვანი მცენარეების გამხმარი ღეროები და ფოთლები, რომლებიც მოითიბა მწვანე სახით ყოფნისას და რომლებმაც შემდეგ მიაღწია სრულ ბუნებრივ სიმწიფეს. გამოიყენება სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების საკვებად იმ რაიონებში, სადაც კლიმატური პირობები მთელი წლის განმავლობაში ახალი და სუფთა საკვების გამოყენების საშუალებას არ იძლევა.
ნაგატო ექვსეულის ყოველი წევრი ადამიანის უსიცოცხლო სხეულია, რასაც ნაგატო ჩაკრას გადაცემის მეშვეობით მართავს. მიუხედავად ამისა, „პეინს“ იგი საკუთარ თავთან არ აიგივებს და საუბრისას მათ ყოველთვის მესამე პირში იხსენიებს. ჩაკრას გადამცემს გარეთა გზის დემონური ქანდაკების გამოძახების შედეგად ნაგატოს ზურგში ჩარჩენილი ღეროები წარმოადგენს.
სიმსივნე მცენარეებში სიმსივნე შეიძლება გამოიწვიოს სოკოებმა, ბაქტერიებმა, ვირუსებმა, მწერებმა, ნემატოდებმა აგრეთვე დაბალი ტემპერატურის მოქმედებამ. უმრავლესად ავადდება ფესვი, ძირხვენები, გორგლები, ღეროები, შედარებით იშვიათად ფოთლები. ბრძოლის ღონისძიებები მიმართულია სიმსივნის გამომწვევი მიზეზის სალიკვიდაციოდ.
ფსილოფიტები ფსილოფიტები(), (ბერძნ. psilos — შიშველი და phyton — მცენარე) — ამომწყდარ უმაღლეს მცენარეთა განყოფილება. ეს პატარა უფესვო მცენარეები ჭურჭელბოჭკოვანთა ყველაზე პრიმიტიული წარმომადგენლები არიან. ჰქონდათ სადა, დოქოტომიურად დატოტვილი, უფოთლო ან პატარ-პატარა, ზოგჯერ ქაცვისებრი გამონაზარდებით დაფარული ღეროები, კენწრული სპორანგიუმები, ერთგვაროვანი სპორებით (ჰომოსპორია).
კაქტუსისებრნი ბევრი კაქტუსის ნაყოფი და ღეროს რბილობი იჭმება. ზოგს იყენებენ საქონლის საკვებად (უეკლო ოპუნციები), სათბობად და მსუბუქ საშენ მასალად (გამერქნებული ღეროები), ცოცხალ ღობედ (ეკლიანი ოპუნციები და ზოგი ცერუესი). ბევრ სახეობას (მამილარია, ოპუნცია, ცერეუსი, ცეფალოცერეუსი და სხვა) აშენებენ ოთახებსა და სათბურებში.
ჩერნობილის კატასტროფა გაცილებით საშიშად მიიჩნევა მმართველი ღერძების არასწორი კონსტრუქცია. ატომური რეაქციის სიმძლავრის მართვისათვის აქტიურ ზონაში ჩადის ნეიტრონების მშთანთქმელი მასის შემცველი ღერძები. როდესაც ღერო გამოსულია აქტიური ზონიდან, არხში რჩება წყალი, რომელიც ასევე შთანთქავს ნეიტრონებს. იმისათვის, რომ აცილებული ყოფილიყო ამ წყლის არასასურველი ზემოქმედება, РБМК-ში ღერძების ქვემოთ განთავსებული იყო არამშთანთქმელი მასალების (გრაფიტი) შემცველი ღეროები. მაგრამ ღეროების ბოლომდე აწევისას ქვემოთ რჩებოდა 1,5 მეტრი სიმაღლის წყალი.