Top 10 similar words or synonyms for ფუძეებს

ქრომოსომებს    0.902341

სქესებს    0.889653

შრეებს    0.885191

ატომებს    0.869586

სამყაროებს    0.868597

პოპულაციებს    0.867971

სიდიდეებს    0.861858

ორბიტალებს    0.861236

წერტილებს    0.861175

ორბიტებს    0.853257

Top 30 analogous words or synonyms for ფუძეებს

Article Example
ტუტე ტუტეებს უწოდებენ წყალში ხსნად ფუძეებს.
ნახშირორჟანგი თხევადი ნახშირორჟანგის სიმკვრივეა 771 კგ/კუბ.მ., მყარის - 1512 კგ/კუბ.მ. იხსნება წყალსა და ორგანულ გამხსნელებში. ენერგიულად უერთდება ფუძეებს და წარმოქმნის კარბონატებს. CO2 არ იწვის, არც ხელს უწყობს წვას.
ფუძე წყალში ხსნად ფუძეებს ტუტეები ეწოდება. ტუტეებია NaOH, KOH და სხვა. მათ ძლიერი ტუტე რეაქცია აქვთ. ტუტეების ხსნარების აორთქლებისას გამოიყოფა მყარი ტუტე. ამონიუმის ჰიდროჟანგი NHOH აორთქლებისას იშლება ამიაკად და წყლად:
ჰელიკაზები ჰელიკაზები (, -დან — სპირალი) — ფერმენტების კლასი, რომელიც გვხვდება ყველა ცოცხალ ორგანიზმში. მათ განაკუთვნებენ „მოლეკულური მანქანების“ კლასს, ვინაიდან ნუკლეინის მჟავების შაქარფოსფატური „ხერხემლის“ გასწვრივ გადასაადგილებლად და ფუძეებს შორის შიგა- ან მოლეკულათაშორისი წყალბადური ბმების გასახლეჩად ისინი იყენებენ ჰიდროლიზის ენერგიას.
დეზოქსირიბონუკლეინის მჟავა მოლეკულების სტრუქტურიდან გამომდინარე, ნუკლეოტიდების შემადგენლობაში შემავალ ფუძეებს ყოფენ ორ ჯგუფად: პურინები (ადენინი [A] და გუანინი [G]) წარმოქმნილია შეერთებული ხუთ- ან ექვსწევრიანი ჰეტეროციკლებით; პირიმიდინები (ციტოზინი [C] და თიმინი [T]) — ექვსწევრიანი ჰეტეროციკლით.
სიმაღლე (გეომეტრია) სიმაღლე - პერპენდიკულარის მონაკვეთი, დაშვებული გეომეტრიული ფიგურის წვეროდან (მაგალითად: სამკუთხედის, პირამიდის, კონუსის) მის ფუძეზე ან ფუძის გაგრძელებაზე, აგრეთვე ამ მონაკვეთის სიგრძე. პრიზმის, ცილინდრის, სფერული ფენის, ფუძის პარალელურად წაკვეთილი პირამიდისა და კონუსის სიმაღლეა მანძილი ზედა და ქვედა ფუძეებს შორის. ნებისმიერი სამკუთხედის სამივე სიმაღლე ან ის წრფეები, რომლებზეც ისინი მდებარეობენ, გადაიკვეთება ერთ წერტილში, რომელსაც ორთოცენტრს უწოდებენ. სიმაღლე გეომეტრიაში აღინიშნება ლათინური ასოთი - "h" ასევე
აზოტოვანი ფუძეები აზოტოვანი ფუძეები — ჰეტეროციკლური ორგანული ნაერთი, რომელსაც ახორციელებენ პირიმიდინები და პურინები, რომლებიც ნუკლეინის მჟავის შემადგენლობაში შედიან. შემოკლებული აღნიშვნისთვის გამოიყენება დიდი ლათინური ასოები. აზოტოვან ფუძეებს განეკუთვნებიან ადენინი (A), გუანინი (G), ციტოზინი (C), რომლებიც შედიან, როგორც დნმ-ის, ასევე რნმ-ის შემადგენლობაში. თიმინი (T) შედის მხოლოდ დნმ-ის შემადგენლობაში, ხოლო ურაცილი (U) გვხდება მხოლოდ რნმ-ში.
დეზოქსირიბონუკლეინის მჟავა ჰელიკაზები არის ცილები, რომლებიც წარმოადგენენ ერთ-ერთ მოლეკულურ ძრავას. ისინი იყენებენ ნუკლეოტიდტრიფოსფატების, ხშირ შემთხვევაში ატფ-ის, ქიმიურ ენერგიას, რათა ფუძეებს შორის გახლიჩონ წყალბადური ბმები და ორმაგი სპირალი ცალკეულ ჯაჭვებად დაყონ. ეს ფერმენტები მნიშვნელოვანია უამრავი პროცესისთვის, რომლებშიც ცილებს ესაჭიროებათ დნმ-ის ფუძეებთან კავშირი.
ადიღეური ენა ადიღეური ენის ხმოვანთა სისტემა მარტივია. გამოიყოფა სამი ხმოვანი ა, გრძელი ა და ჷ. ეს ხმოვნები ჲ და სონანტებთან ქმნის დიფთონგებს. თანხმოვანთა სისტემა რთულია. ხშულები სამეულებრივი სისტემით არის წარმოდგენილი. უფრო ძველი — ოთხეულებრივი სისტემა შემონახული აქვს ბჟედუღურსა და შაფსუღურ კილოებს. შიშინა სიბილანტებში გამოიყოფა მაგარი და არამაგარი ფონემები. სპეციფიკური ფონემებია: სისინ-შიშინა სპირანტები, ლაბიალიზებული თანხმოვნები, შუაენისმიერი სპირანტები, ლატერალები, ფარინგალური და ლარინგალური თანხმოვნები. ფუძეებს სრულხმოვნობა ახასიათებს.
დეზოქსირიბონუკლეინის მჟავა როგორც უკვე ითქვა, ცოცხალი ორგანიზმების უმრავლესობის დნმ შედგება არა ერთი, არამედ ორი პოლინუკლეოტიდური ჯაჭვისგან. ეს ორი გრძელი ჯაჭვი დახვეულია ერთი მეორის გარშემო ორგამი სპირალის სახით, რომელიც სტაბილიზებულია წყალბადური ბმებით, რომლებიც წარმოქმნილია მასში შემავალ ჯაჭვებში ერთმანეთისკენ მიმართულ აზოტოვან ფუძეებს შორის. ბუნებაში ეს სპირალი ძირითადად მარჯვნივ არის დახვეული. მიმართულებები ორ ჯაჭვში, რომელთაგანაც შედგება დნმ-ის მოლეკულა, 3'-ბოლოდან 5'-ბოლოსკენ საპირისპიროა (ჯაჭვები ერთმანეთის „ანტიპარალელურია“).