Top 10 similar words or synonyms for ფოსფორს

მაგნიუმს    0.946419

კალციუმს    0.946200

cacl    0.925575

სახამებელს    0.925140

ნატრიუმს    0.922706

ცხიმები    0.922433

პიგმენტებს    0.919535

კრისტალებს    0.918854

მჟავასა    0.918073

კოფეინი    0.917846

Top 30 analogous words or synonyms for ფოსფორს

Article Example
ფოსფორი ძლიერი დამჟანგველები ფოსფორს გარდაქმნიან ფოსფორმჟავაში:
ბორი ძლიერი გახურებისას ბორი ავლენს აღმდგენ თვისებებს. ის მაგალითად, აღადგენს სილიციუმს და ფოსფორს მათი ოქსიდებიდან:
წითელი ზღვის მუჰაფაზა ეგვიპტური ნავთობის და გაზის 75% სწორედ წითელი ზღვის საგუბერნატოროში მდებარეობს. პროვინციაში ასევე მოიპოვებენ ფოსფორს , ოქროს , ვერცხლს, ქრომს, მარგანეცს, ვოლფრამს და ზურმუხტს.
გადოლინიუმი გადოლინიუმი უკავშირდება აზოტს, ნახშირბადს, გოგირდს, ფოსფორს, ბორს, სელენს, სილიციუმს და დარიშხანს მაღალ ტემპერატურაზე და წარმოქმნის ბინალურ ნაერთებს. დაბალი დაჟანგულობის მდგომარეობის ნაწარმები.
ბისმუთი უმნიშვნელოდ ხსნის ფოსფორს. წყალბადი მყარ და თხევად ბისმუტში პრაქტიკულად არ იხსნება, რაც ცხადყოფს წყალბადის დაბალ აქტივობას ბისმუთის მიმართ. ცნობილია ჰიდრიდები BiH და BiH, რომლებიც გახურებისას არამდგრადნი არიან და საწამლავ აირებს წარმოადგენენ. ბისმუთი არ ურთიერთქმედებს ნახშირბადთან, აზოტთან და სილიციუმთან.
ფოსფორი თეთრ ფოსფორს აქვს ორი ფორმა, დაბალ-ტემპერატურული β-ფორმა და მაღალტემპერატურული α-ფორმა. ორივე შეიცავს ფოსფორის P4 ტეტრაედრს, როგორც სტრუქტურულ ერთეულს, სადაც ფოსფორის თითოეული ატომი დაკავშირებულია ფოსფორის სამ სხვა ატომთან ერთმაგი ბმით.
ფოსფორი იგი გამოისახება სიმბოლოთი P. იგი არამეტალია, ამჟღავნებს სხვადასხვა ვალენტობას და მიეკუთვნება აზოტის ჯგუფს. ფოსფორი ფართოდაა გავრცელებული მთის ქანებში. ელემენტური ფოსფორი გვხვდება ორი ძირითადი ფორმით - თეთრი ფოსფორი და წითელი ფოსფორი. თეთრი ფოსფორს ახასიათებს ფოსფოროესენცია.
პლაზმური ეკრანი პლაზმური ეკრანი ანუ პლაზმური ტელევიზორი არის საშინაო ტელევიზორების სახეობა, ჩვეულებრივ 81 სმ-დან (32 დიუმი), და უფრო დიდიც. პანელის შიდა და გარეეკრანს შორის ინერტული ანუ კეთილშობილი აირებია მოქცეული. აირები შიგნიდან ელექტრონების საშუალებით პლაზმად გარდაიქმნება, რაც ფოსფორს ააქტიურებს ნათების გამოსაცემად.
დიმიტრი პრიანიშნიკოვი ჩვენს ქვეყანაში უხვადაა ფოსფორიტების საბადოები, მაგრამ მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი მცირე რაოდენობით შეიცავს ფოსფორს და არ გამოდგება სუპერფოსფატისა და მცენარისათვის ადვილად ხელმისაწვდომ მინერალურ ფოსფორულ სასუქთა ნედლეულად. ჯერ კიდევ 1896 წელს პრიანიშნიკოვი დაინტერესდა საკითხით, ხომ არ შეიძლება სასუქად წერილად დაფქული ფოსფორიტის გამოყენება ქიმიური გადამუშავების გარეშე.
დასავლეთი ავსტრალია ლანდშაფტის მნიშვნელოვანი ასაკი იმას ნიშნავს, რომ ნიადაგი მაღალი ხარისხით არანაყოფიერია და ხშირად დაფარულია ლატერიტებით. ის ნიადაგიც კი, რომელიც წარმოქმნილია გრანიტის კლდეებისაგან, შეიცავს შედარებით ნაკლებ ფოსფორს და ორჯერ ნაკლებ აზოტს, ვიდრე ზომიერი კლიმატის ნიადაგი სხვა კონტინენტებზე. ქვიშისგან და დანალექი ჯიშებისგან წარმოქმნილი ნიადაგი, უფრო ნაკლებად ნაყოფიერია, რადგანაც შეიცავს უფრო ნაკლებ ხსნად ფოსფატებს, ასევე განიცდიან თუთიის, სპილენძის, მოლიბდენის და ზოგჯერ კალიუმის და კალციუმის უკმარისობას.