Top 10 similar words or synonyms for ფორებიანი

მიტოქონდრია    0.919534

სილიციუმ    0.919440

ბრინჯაოსფერი    0.919088

რედუქცია    0.918529

რომბოედრული    0.917646

დიაბაზი    0.916074

baco    0.915899

გამონაზარდებით    0.915260

მონოკლინურ    0.915072

ლორწო    0.914505

Top 30 analogous words or synonyms for ფორებიანი

Article Example
ფილტრაცია მრეწველობაში გამოიყენება საფილტრი ქსოვილები (მაგალითად ბელტინგი), ფორებიანი ნივთიერებები (მაგალითად, დაწნეხილი ტიტანის, ასბესტის, ფორებიანი მინის ფილტრების მასალები.).
ფილტრაცია სუსპენზიების ან აეროზოლების გაყოფა ხდება ფორებიანი ტიხრების საშუალებით, რომლებიც ატარებენ სითხესა ან აირს.
ფილტრაცია ტექნიკაში ფილტრაციას სპეციალურ აპარატებში - ფილტრებში აწარმოებენ, აღჭურვილია ფორებიანი ფილტრ ტიხრებისაგან, რომლებიც ატარებენ სითხეებსა და აირებს, ხოლო მყარ ფაზას აკავებენ.
კალიუმის ჰიდროქსიდი კათოდური და ანოდური არე გამოყოფილია ფორებიანი დიაგრამით (ქლორი არ უნდა შეერიოს ტუტეებს, რადგან მასთან ურთიერთქმედებს), რომელიც უზრუნველყოფს დენის გადატანას, კათოდურ არეში არსებულ ხსნარის აორთქლებისას მიიღება ტუტეები.
პანდორა (თანამგზავრი) იქიდან გამომდინარე, რომ პანდორა ძალიან დაბალი სიმკვრივისაა და აქვს მაღალი ალბედო, სავარაუდოა, რომ იგი ფორებიანი ყინულოვანი სხეულია. მის შესახებ ჯერჯერობით ბევრი არაფერია ცნობილი და სატურნის ეს მთვარე სამომავლო კვლევებს ელოდება.
აგარიკომიცეტები აგარიკომიცეტები () — სოკოების სამეფოს კლასი სადაც გაერთიანებულია ფირფიტოვანნი, ფორებიანი და ძარღვიანი სოკოების რიგები და ოჯახები. კლასში დღესდღეობით გაერთიანებულია 17 რიგი, 100 ოჯახი, 1147 გვარი და 21000 სახეობა. ზოგიერთი წარმომადგენელი საპროფიტული, პარაზიტული და მიკორიზულია.
კასრის საყდარი კარსის საყდრის შემორჩენილი კედლის ფრაგმენტებში (დასავლეთის კარიბჭესთან და აბსიდაში დაახლოებით 1.50–2.00 მ სიმაღლეზე) საშენ მასალად გამოყენებულია ხევის რიყის ქვა და ნაწილობრივ ფორებიანი გაუთლელი ქვა. კედლის სისქე 80 სმ უდრის. საყდარი წარმოადგენდა დარბაზულ ეკლესიას გარე კედლების სწორკუთხედში მოქცეული ნახევარწრიული აფსიდით.
საკისარი საპოხი წარმოადგენს ერთ-ერთ ძირითად პირობას საკისარის საიმედო მუშაობისათვის და უზრუნველყოფს: მცირე ხახუნს, მოძრავი ზედაპირების გაყოფას, სითბოს მოცილებას, იცავს გარემოს მავნე მოქმედებისაგან და შეიძლება იყოს; "თხევადი" (მინერალური და სინთეთიკური ზეთები, წყალი არალითონური საკისარისათვის), "პლასტიკური" (ლითიუმიანი საპონის და კალციუმის სულფონატის საფუძველზე და სხვა), "მყარი" (გრაფიტი, მოლიბდენის დისულფატი და სხვა) და "აიროვანი" (სხვადასხვაგვარი ინერტული აირები, აზოტი და სხვა). ყველაზე კარგ საექსპლუატაციო თვისებებს ავლენს ფორებიანი თვითპოხებადი საკისრები, რომელიც დამზადებულია ფხვნილის მეტალურგიის მეთოდით. ფორებიანი თვითპოხებადი საკისარი რომელიც გაჯერებულია ზეთით, მუშაობისას ხურდება და ფორებიდან გამოყოფს საპოხს მუშა მოსრიალე ზედაპირებზე, ხოლო მოსვენების მდგომარეობაში ცივდება და საპოხს უკანვე ისრუტავს.
სასაფლაო მიწაში დამარხვა დაკრძალვის ძველი და ყველაზე გავრცელებული წესია. ნიადაგში ორგანული ნივთიერებები სრულ მინერალიზაციამდე იხრწნება, გვამის გახრწნის ნორმალური პროცესისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ნიადაგის შედგენილობას (უმჯობესია ქვიშიან-ფორებიანი ნიადაგი). ცხელი ჰავის პირობებში, ზედმიწევნით მშრალ ნიადაგში გვამი მუმიფიკაციას განიცდის, ე. ი. ისე გამოშრება, რომ მისი გახრწნა შეუძლებელი ხდება. ტენიან ნიადაგში, იქ, სადაც გრუნტის წყლების დონე მაღალია, შეიძლება განვითარდეს რთული ქიმიური პროცესი, რაც ასევე შეუძლებელს ხდის გვამის მინერალიზაციას.
სილიციუმმჟავა სილიციუმმჟავა (H2SiO3) — მყარი, ნახევრად გამჭვირვალე, სუსტი ორფუძიანი მჟავა. ვინაიდან სილიციუმის ოქსიდი (SiO2) წყალში არ იხსნება სილიციუმმჟავას მიღება შესაბამისი ოქსიდის წყალთან ურთიერთქმედებით შეუძლებელია. ამიტომ სილიციუმმჟავას სილიკატებზე (სილიციუმმჟავას მარილებზე) მჟავების ურთიერთქმედებით იღებენ. მაგ:Na2SiO3+H2SO4->Na2SO4+H2SiO3. სილიციუმმჟავა პოლიმერი, წყალში არ იხსნება, წარმოქმნის ლაბას ან კოლოიდურ ხსნარს. ფიზიკურად სილიციუმმჟავა ლაბისმაგვარია. თუ სილიციუმმჟავას წყალს მოვაშორებთ დარჩება ნახევრად გამჭვირვალე მყარი, ადვილად მსხვრევადი ფორებიანი ნივთიერება, რომელსაც კარგად გამოხატული ადსორბციული უნარი ახასიათებს. ეს არის სილიკაგელი, რომელიც ფართოდ გამოიყენება ადსორბენტად ან კატალიზატორების სარჩულად. მაგალითად, მის ზედაპირზე განაწილებული პლატინა გოგირდმჟავას კატალიზატორად გამოიყენება.