Top 10 similar words or synonyms for ტურბულენტური

დენების    0.899621

ფაშარი    0.891375

მოდულირებული    0.891060

ლამინარული    0.890639

რომბოედრული    0.889802

ნაყოფზე    0.886916

ტიპით    0.886506

ნესტარი    0.886231

პოლარიზაცია    0.885700

ციტოპლაზმა    0.885087

Top 30 analogous words or synonyms for ტურბულენტური

Article Example
რეინოლდსის რიცხვი რეინოლდსის რიცხვი ხშირად ჩნდება ჰიდროდინამიკური პრობლემების განზომილებითი ანალიზის დროს. რეინოლდსის რიცხვი ასევე გამოიყენება დინების სხვადასხვა რეჟიმების დახასიათებისას, როგრიცაა ტურბულენტური და ლამინარული რეჟიმები. ლამინარული დინებები დაიმზირება შედარებით დაბალი რეინოლდსის რიცხვების დროს, როდესაც სიბლანტის ძალების გავლენა ძლიერია, ხოლო ტურბულენტური ნაკადები დაიმზირება მაღალი რეინოლდსის რიცხვების დროს, როდესაც სითხის მოძრაობა ძირითადად განისაზღვრება ინერციული ძალების მოქმედებით.
ლამინარული დინება ლამინარული დინება — სითხის ან აირის მოძრაობა, რომლის დროსაც ნივთიერება მოწესრიგებულად მოძრაობს პარალელურ შრეებად. ჰიდროდინამიკაში ლამინარული დინება არის სითხის მოძრაობის რეჟიმი, რომელსაც მისი საპირისპირო ტურბულენტური რეჟიმისგან ხასიათდება იმპულსის ძლიერი დიფუზიით და სუსტი კონვექციით.
ტურბულენტობა ჰიდროდინამიკაში ტურბულენტობა ან ტურბულენტური დინება არის სითხის ან აირის მოძრაობის რეჟიმი, რომელიც ხასიათდება დინების ქაოსური ცვლილებით. ეს გულისხმობს დინების მახასიათებელი წნევისა და სიჩქარის სწრაფ და შემთხვევით ცვლილებას სივრცესა და დროში. დინებას, რომელიც არ არის ტურბულენტური ლამინარული ეწოდება. მიუხედავდ იმისა, რომ არ არსებობს ზუსტად დადგენილი კავშირი რეინოლდსის რიცხვსა და დინების ტურბულიზაციას შორის, დინებები, რომლებიც რეინოლდსის რიცხვის დიდი მნიშვნელობებით ხასიათდებიან, როგორც წესი, ტურბულენტურია, ხოლო ის დინებები, რომლებსაც რეინოლდსის რიცხვის დაბალი მნიშვნელობები აქვთ, ლამინარულ რეჟიმში არიან. მილში სითხის მოძრაობისთვის, თუ რეინოლდსის რიცხვი 4000-ზე მეტია, მაშინ დინება, როგორც წესი, ტურბულენტურია, ხოლო თუ რეინოლდსის რიცხვი 2000-ზე ნაკლებია, მაშინ ნაკადი ლამინარულია. საშუალედო მნიშვნელობებს (2100 < Re < 4000) კი გარდამავალი არე ეწოდება.
თეთრი სახლი ღამით ნახატს ტურბულენტური ისტორია აქვს. ის 1920 წელს რამდენიმეჯერ იქნა გამოფენილი შვეიცარიაში, მაგრამ ამავე წლის ბოლოს გაუჩინარდა გერმანელი მეწარმის ოტო კრებსის პირადი კოლექციიდან, მისი მრავალი შენაძენი იყო სტილის, რომელსაც მომდევნო ეტაპზე ნაცისტების მიერ „დეგენერატული ხელოვნების“ ეტიკეტი დაესვა, სწორედ კრებსმა შეიტანა წვლილი ამ ნამუშევართა შენახვაში.
ვარსკვლავთშორისი სივრცე ვარსკვლავთშორისი სივრცე გაჯერებულია მრავალი ფაზით, რომელიც განირჩევა მატერია იონურია, ატომური თუ მოლეკულური, და ტემპერატურითა და სიმკვრივით. ვარსკვლავთშორის სივრცეში ძირითადად შედის წყალბადი, რომელსაც მოჰყვება ჰელიუმი ნახშირბადის, ჟანგბადისა და აზოტის მცირე რაოდენობით. ამ ფაზებს შორის თერმული წნევები უხეშ წონასწორობაშია ერთმანეთთან. მაგნიტური ველები და ტურბულენტური მოძრაობები ასევე წარმოქმნის წნევას ვშს-ში და ჩვეულებრივ დინამიკუად თერმულ წნევაზე ბევრად მნიშვნელოვანია.
მზე კონვექციურ ზონაში თერმული სვეტები მზის ზედაპირზე წარმოქმნის ნიშნებს, როგორც მზიური გრანულაციები (დანაწევრება) და ზეგრანულაციები. მზის ინტერიერის ამ გარე ნაწილის ტურბულენტური კონვექცია იწვევს „მცირე მასშტაბის“ დინამოებს, რომლებიც წარმოქმნის მაგნიტურ ჩრდილოეთ და სამხრეთ პოლუსებს მთელი მზის ზედაპირზე. მზის თერმული სვეტები ბენარის უჯრედებია და ექვსკუთხა პრიზმის ფორმა აქვს.
დიდი წითელი ლაქა დიდი წითელი ლაქა — მუდმივი ანტიციკლონური შტორმი პლანეტა იუპიტერზე, ეკვატორიდან 22°-ით სამხრეთით; მუდმივი დაკვირვების ქვეშაა ბოლო 187 წლის მანძილზე, 1830 წლიდან. მიჩნეულია, რომ იგი ჯერ კიდევ 1665-1713 წლებში მიმდინარე დაკვირვებებისას შეამჩნიეს და თუ ეს მართალია, იგი უკვე 350 წელიწადზე მეტია, რაც არსებობს. მსგავსი შტორმები იშვიათია გაზის გიგანტი პლანეტების ტურბულენტური ატმოსფეროსათვის.
ლამინარული დინება უგანზომილებო პარამეტრი, რეინოლდსის რიცხვი არის ძირითადი პარამეტრი, რომელიც განსაზღვრავს, იქნება სითხის დინება ლამინარული თუ ტურბულენტური. მრგვალ მილში სითხის დინების შემთხვევაში თუ რეინოლდსის რიცხვი 2100-ზე ნაკლებია, დინება როგორც წესი ლამინარულია, თუმცა, რეინოლდსის რიცხვის ის მნიშვნელობა, რომლის დროსაც ხდება დინების ლამინარული რეჟიმიდან ტურბულენტურ რეჟიმზე გადასვლა დამოკიდებულია დინების გეომეტრიის დეტალებზე.
კრისტიან დოპლერი 1848 წელს დოპლერის ეფექტი ფრანგ ფიზიკოსის არმან ფიზოს მიერ იყო დაზუსტებული, ხოლო 1900 წელს ექსპერიმენტულად იყო შემოწმებული ა.ბელოპოლსკის მიეს ლაბორატორიულ დანადგარზე. დოპლერის პრინციპმა მრავალრიცხოვანი გამოყენება ჰპოვა ასტრონომიაში, ვარსკვლავთა მოძრაობის და მათი ღერძის გარშემო ბრუნვის სისწრაფის გამოთვლისას, მზის ფოტოსფეროს ტურბულენტური ნაკადების და სხვა, ხოლო შემდგომ სხვა ფიზიკის და ტექნიკის (რადარები) დარგებში.
შავი ზღვა წყლის თერმულ თვისებებს მიაკუთვნებენ თბოტევადობას, თბოგამტარობას, თერმულ გაფართოებას, აორთქლებისა და გაყინვის ფარულ სითბოსა და სხვა. სხეულის კუთრი თბოტევადობა დამოკიდებულია წნევასა და მის მოცულობაზე. მუდმივი წნევისას ზღვის წყლის თბოტევადობა დამოკიდებულია ტემპერატურასა და მარილიანობაზე. ტემპერატურის გრადიენტის არსებობისას წყალში შეინიშნება სითბოგამტარობის ორი სახეობა: მოლეკულური და ტურბულენტური. შავი ზღვა, სადაც სრული უქარობა და ღელვის არარსებობა ძალზე იშვიათი მოვლენაა, მნიშვნელობა აქვს ტურბულენტურ თბოგამტარობას. შავი ზღვის წყლების მოლეკულური თბოგამტარობა 17,5°С ტემპერატურისას შეადგენს 0,00135 კალ/(გრად. სმ). ტურბულენტური თბოგამტარობის კოეფიციენტი რამდენიმე ათასჯერ მეტია მოლეკულურ თბოგამტარობის კოეფიციენტთან შედარებით. წყლის ტემპერატურის ცვლილებებთან ერთად იცვლება მისი მოცულობა. ზღვის წყლის თერმული გაფართოების კოეფიციენტი დამოკიდებულია მარილიანობასა და სიღრმეზე. შავი ზღვის ზედა ფენებში ეს კოეფიციენტი — ("e"*106) — ტემპერატურასთან დაკავშირებით ირყევა —30-იდან +280-მდე, ხოლო მინიმალური მოცულობის ტემპერატურა წყლის მარილიანობასთან დაკავშირებით შეადგენს 0-1°С (მტკნარ წყლებში 4°С).