Top 30 analogous words or synonyms for სპეციფიკის

Article Example
მარკეტინგი მარკეტინგის კლასიფიკაცია შესაძლებელია განხორციელდეს საქმიანობის სპეციფიკის მიხედვით, რომლის დროსაც შესაძლებელია გამოყოფილ იქნას მარკეტინგის შემდეგი ტიპები:
კრისტალები რეალური კრისტალი ყოველთვის შეიცავს მესერის შიდა სტრუქტურის სხვადასხვა დეფექტს, დამახინჯებას და წახნაგებზე უსწორმასწორობას და აქვს მრავალწახნაგის დაქვეითებული სიმეტრია ზრდის პირობების სპეციფიკის შედეგად, მკვებავი გარემოს სხვადასხვაგვაროვნებაზე, დაზიანებები და დეფორმაციები.
ყაზახები ყაზახურ ენაში არსებული სუბიექტი-ობიექტი, ზმნა და სიტყვათა წყობა თურქული ენების სპეციფიკის ტიპური წარმომადგენელია. მიუხედავად ამისა, შესაძლებელია სხვა წყობების გამოყენება გარკვეული დისკორს სიტუაციის დროს.
ბეგინსები სხვადასხვა ენაში გვარი 'ბეგინსი' ნათარგმნია ამა თუ იმ ენის სპეციფიკის გათვალისწინებით. გვარის თარგმნას თავად ტოლკინი მოითხოვდა. მაგალითისათვის მოყვანილია ბილბო ბეგინსის საერთაშორისო ანალოგები:
ArchiCAD GDL ენით აღწერილი ობიექტები შეიცავენ სართულების გეგმის 2D სიმბოლოებს, SD მოდელს მოცულობითი გამოსახულების შესამნელად და ყველა მონაცემებს სპეციფიკის ფორმირებისათვის. ერთი ობიექტის ბაზური პარამეტრების შეცვლით შესაძლებელია მიღებულ იქნას უსასრულოდ სხვადასხვა ვარიანტები, ერთმანეთისაგან განსხვავებული ფორმით, ზომით, მატერიალებით და სხვა თვისებებით(სურ. 3).
წყლის წისქვილი წისქვილს, რომელსაც დიდი საფქვავი ქვები აქვს, ეწოდება დოლაბი წისქვილი, ხოლო მცირექვებიანს _ ბუჭულა (გვრიტა). ისინი კონსტრუქციით ერთმანეთისგან არ განსხვავდება და გავრცელებულია სამეურნეო და გეოგრაფიული სპეციფიკის შესაბამისად. ბარის ძლიერ სამიწათმოქმედო რეგიონებში, დიდ მდინარეებზე, ძირითადად დოლაბ წისქვილებ აგებდნენ, ხოლო მთის და მთისწინეთის მდინარეების ხეობებში კი ბუჭულა წისქვილები ჭარბობდა.
ჰიპერტონიული ხსნარი ჰიპერტონიური ხსნარი — ბიოლოგიაში, ხსნარები, რომელთა ოსმოსური წნევა აღემატება მცენარეული ან ცხოველური უჯრედებისა და ქსოვილების ოსმოსურ წნევას. უჯრედების ფუნქციური, სახეობრივი და ეკოლოგიური სპეციფიკის მიხედვით ოსმოსური წნევა სხვადასხვანაირია და ხსნარი, რომელიც ერთი წყება უჯრედებისათვის ჰიპერტონულია, მეორესთვის შეიძება იზოტონური ან ჰიპოტონურიც კი აღმოჩნდეს. ჰიპერტონულ ხსნარებს, ჰიპოტონიურ ხსნარებსა და იზოტონურ ხსნარებთან ერთად იყენებენ ცოცხლა უჯრედებსა და ქსოვილებში ოსმოსური წნევის გასაზომად.
სომალი 1969 წელს სამხედრო გადატრიალების შედეგად ხელისუფლებაში მოვიდა გენერალი მოჰამედ სიად ბარე, რომელმაც განაცხადა ქვეყანაში ისლამური სპეციფიკის სოციალიზმის მშენებლობის შესახებ. 1970-1977 წლებში სომალიმ მიიღო მნიშვნელოვანი საბჭოთა სამხედრო და ეკონომიკური დახმარება, საბჭოთა სამხედრო ფლოტმა თავის განკარგულებაში მიიღო ბერბერის ბაზა. სომალიში მომუშავე საბჭოთა სპეციალისტების რაოდენობა 1970-იანი წლების შუაში შეადგენდა რამდენიმე ათას ადამიანს.
ჰანჯა ჰანჯა () — კორეულში გამოყენებული ჩინური იეროგლიფების სახელწოდება ().. ჰანჯაში იეროგლიფების უმეტესობა გამოიყენება კლასიკური ჩინურის ანალოგიურად, მხოლოდ მცირე მათგანს აქვს კორეული სპეციფიკის მიხედვით კორექტივები. ჰანჯა კორეაში პოპულარული გახდა XIX საუკუნის ბოლოს და XX საუკუნის დასაწყისში, როდესაც წიგნების უმეტესობა ამ ენაზე იბეჭდებოდა. დღეისთვის ჰანჯას ცოდნა საჭიროა მხოლოდ ძველი (1990- წლამდე) ტექსტების წასაკითხად. ჰანჯას ცოდნა ასევე მნიშვნოლოვანია კორეული სიტყვების ეტიმოლოგიის შესასწავლად.
რენესანსი იტალიაში აღორძინების ეპოქას, მისი განვითარების შესაბამისად, სხვადასხვა სახელწოდება აქვს. პირველ ეტაპს (XIV საუკუნე) ეწოდება "ტრეჩენტო", მეორეს (XV საუკუნე) - "კვატროჩენტო", მესამეს (XVI საუკუნე) - "ჩინკვეჩენტო", ტრეჩენტოს პირველი წარმომადგენელია დანტე, ამ ეპოქის ყველაზე ტიპური გამოვლინება კი ფრანჩესკო პეტრარკასა და ჯოვანი ბოკაჩოს შემოქმედებაა. „სტიქიური რეალიზმი“, როგორც სინამდვილის ასახვის მეთოდი, თანდათან ხდება რენესანსული ხელოვნების ერთ-ერთი სპეციფიკის სტილური ნიშანი.