Top 10 similar words or synonyms for სახესხვაობას

შრეს    0.875564

მესერს    0.844994

სტილიზებულ    0.822529

ქვესახეობას    0.820989

რძეწვენს    0.813914

ფაზას    0.813204

იონს    0.811356

ნაერთს    0.810755

მორჩები    0.807108

ქრომოსომას    0.804107

Top 30 analogous words or synonyms for სახესხვაობას

Article Example
აბკლაჩი აბკლაჩი წარმოადგენს მარკის ფილატელისტურ სახესხვაობას და ტრადიციული ფილატელიის ერთ-ერთი ექსპონატია.
ნიტრილი ნიტრილი წარმოადგენს აზოტის დიოქსიდის სახესხვაობას, როცა ის იონის სახით შედის უფრო დიდი ნაერთის შემადგენლობაში. მაგალითად ნიტრილის ფთორიდი (NOF) და ნიტრილის ქლორიდი (NOCl).
კვარცი აქტინოლინისა და ქლორიტის ჩანართები იძლევა მწვანე ფერის სახესხვაობას — "პრაზემს", ქარსისა და ჰემატიტისა — ოქროსფრად მოციმციმე "ავანტიურინს". კვარცის ფარულკრისტალური სახესხვაობანი — აქატი და ქალცედონი — ბოჭკოვანი აგებულებისაა. კვარცს აქვს პიეზოელექტრული თვისებები. სიმაგრე მინერალოგიური სკალით 7, სიმკვრივე 2650 კგ/მ³.
ანბანი განასხვავებენ არაბული ანბანის ორნაირ სახესხვაობას: ქუფურს და ნასხს. ქუფური იხმარებოდა მეჩეთებზე ორნამენტული წარწერებისათვის, მონეტების ზედწერისათვის და ყურანია ხელნაწერებისათვის. ნასხს იყენებდნენ პაპირუსზე და ქაღალდზე საწერად. ნასხი საფუძვლად დაედო არაბულ სასტამბო და კომპიუტერულ შრიფტებს.
კენჭნარი კენჭნარი — დანალექი ქანი, რომელიც შედგება ფხვიერი კენჭისაგან. შეცემენტებული კენჭნარი წარმოადგენს კონგლომერატის ერთ-ერთ სახესხვაობას. პეტროგრაფიული შედგენილობის მიხედვით განასხვავებენ პოლიმიქტურ, ოლიგომიქტურ და მონომიქტურ კენჭნარს. გამოიყენება როგორც სამშენებლო მასალა, ძირითადად გზის მშენებლობაში.
ბრაუნშვაიგი მოსახლეობის ნაწილი საუბრობს ქვემო საქსონური ენის ერთ–ერთ დიალექტზე – ოსტფალურზე. ლიტერატურული გერმანულის (ზემო გერმანულის) დიალექტურ სახესხვაობას ბრაუნშვაიგში „ბრაუნშვაიგულს“ უწოდებენ. ზემო გერმანული ენის „ბრაუნშვაიგული“ დიალექტი ხასიათდება “A” ბგერის გრძელი გამოთქმით (“Klare A” – სიტყვასიტყვით – გამჭვირვალე A).
სახესხვაობა (ფილატელია) ფილატელისტური სახესვაობის წარმოშობის მიზეზი შეიძლება ნებსითი ან უნებლე. ნებსით სახესხვაობას ადგილი აქვს მაშინ, როდესაც იგი წინასწარ დაგეგმილი იყო გამომცემელი საფოსტო ადმინისტრაციის მიერ. ასეთ შემთხვევაში სახეცვლილი მარკების ტირაჟი სხვა და სხვა შეიძლება იყოს.
მეტრი (ლექსთწყობა) ლექსის ცნება ანტიკურ მეტრიკაში წარმოიშვა, მაგრამ ის ყველა სახის ლექსთწყობაში იხმარება, რადგან გულისხმობს საზომის ძირითად თვისებებს, რაც უცვლელია, და მეორეხარისხოვან თვისებებს (რომლებიც იცვლება), რითაც ხელს უწყობს რიტმულ სახესხვაობას. მაგ . ანტიკურ ლექსთწყობაში მეტრი აგებულია გრძელ და მოკლე მარცვალთა მონაცვლეობაზე, სილაბურ ლექსთწყობაში - მარცვალთა რაოდენობის მონაცვლეობაზე, ტონურ ლექსთწყობაში - მახვილთა მონაცვლეობაზე და ა.შ.
რბილი ხორბალი რბილი ხორბალი () — ხორბლის ჰექსაპლოიდური სახეობა (სომატურ უჯრედში 42 ქრომოსომაა). თავთავი ფხიანი ან უფეხოა, მარცვალი — შიშველი, თეთრი, წითელი ან ყვითელი. შედარებით ზამთარგამძლე. გვალვაამტანი და ადრეულა მცენარეა, ძლიერ პლასტიკური, მოჰყავთ მიწათმოქმედების ყველა ქვეყანაში. მოიცავს 200-მდე სახესხვაობას. ცნობილია რბილი ხორბლის მრავალი საგაზაფხულო და საშემოდგომო ჯიში.
სახესხვაობა (ფილატელია) უნებლიე სახესხვაობას ადგილი აქვს გაუთვალისწინებელი შეცდომის შემთხვევაში, რომელიც დაკავშირებულია ბეჭდვის პროცესთან. მაგალითად, განსხვავებული ტიპის ქაღალდის გამოყენება, დასაბეჭდი მატრიცის ან ქაღალდის დეფექტი, განსხვავებული საღებავების გამოყენება ან საღებავის გამოცვლა, ბეჭდვით პროცესში ქაღალდის არასწორი მიწოდება, ფურცლის შებრუნება, გამოსახულების ცენტრის, ჩარჩოს, ფონის, ნაწერის, შებრუნება, სახისა და წებოს მხარეების აცდენა, კომპოზიციის დარღვევა და სხვა. ფილატელისტური სახესხვაობების შესწავლას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ცალკეული მარკისა თუ ფილატელისტური ერთეულის ნამდვილობის დასადგენად .