Top 10 similar words or synonyms for სასესხო

საპროცენტო    0.889905

ლიცენზიების    0.882259

პროცენტები    0.878934

გატარებები    0.876657

დარიცხული    0.876652

გადახდების    0.875307

გადავადებული    0.874850

განაღდება    0.867727

ამორტიზაცია    0.864498

არასაოპერაციო    0.863795

Top 30 analogous words or synonyms for სასესხო

Article Example
ჯაიკა ახალმა JICA-ამ თავის მოღვაწეობა დაიწყო 2008 წლის 1 ოქტომბერს. იგი შეიქმნა საერთაშორისო თანამშრომლობისათვის იაპონიის ბანკის (JBIC) განვითარების ოფიციალური დახმარების (ODA) სასესხო განყოფილების, ყოფილი საერთაშორისო ეკონომიკური თანამშრომლობის ფონდის (OECF) და იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოს (JICA) გაერთიანებით.
საფონდო ბირჟა ფასიანი ქაღალდი არის მიმოქცევადი ფინანსური ინსტრუმენტები და უფლებები, რომლებიც არსებობს წილობრივი თუ სასესხო ფასიანი ქაღალდების (ან მათი კომბინირებული ვარიანტის) სახით ან რომლებიც შეიძლება გარდაიქმნას ასეთებად ან რომლებიც არიან ასეთების შეძენის უფლების მატარებლები, აგრეთვე საინვესტიციო ხელშეკრულებები და ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებული სხვა ინსტრუმენტები და უფლებები.
თიბისი ბანკი მცირე და საშუალო ბიზნესის საბანკო მომსახურების სექტორში, თიბისი ბანკი გთავაზობთ ფინანსურ გადაწყვეტილებებს და პროდუქტების ფართო ასორტიმენტს საქართველოს რეგიონების უმრავლესობაში. ემსახურება რა თითქმის 33,000 კლიენტს და 56,000 ანგარიშს, ბანკი საკუთარ გამოცდილებას სთავაზობს კლიენტებს სამომხმარებლო პროდუქტებსა და მომსახურებებში, უძრავი ქონების, ჯანდაცვის სისტემის, მშენებლობისა და სხვა მნიშვნელოვან დარგებში. 2013 წელს, თიბისი ბანკის სასესხო პორტფელის ზრდამ მიაღწია 33%-ს, ხოლო დეპოზიტების პორტფელის ზრდამ – 59%-ს.
ჯაიკა ODA-ს სესხები გადიან ექვს ეტაპს, კერძოდ: პროექტის მომზადება, შეფასება, სასესხო შეთანხმებაზე ხელმოწერა, იმპლემენტაცია, პროექტის შემდგომი შეფასება და მონიტორინგი პროექტის დასრულების შემდეგ. რეალიზებული პროექტის დასკვნით სტადიაში პროექტის შეფასებისას მიღებული გამოცდილება გათვალისწინებული იქნება ახალი პროექტების მომზადების დროს, ამიტომ ეტაპების ასეთ თანმიმდევრობას ეწოდება საპროექტო ციკლი.
თიბისი ბანკი კონსტანტას ფილიალები გაფანტულია საქართველოს რეგიონებსა და სოფლებში, რომლებშიც სხვა ბანკები ფართოდ არ არის წარმოდგენილი. თიბისის მიკრო-საფინანსო სეგმენტი ამჟამად შეადგენს სასესხო პორტფელის 7%-ს და ანაბრების (კლიენტთა ანგარიშების) 0.2%-ს 2013 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით. მენეჯმენტი დარწმუნებულია, რომ მიკრო-საფინანსო ბაზარს მნიშვნელოვანი ზრდის პოტენციალი გააჩნია და, შესაბამისად, მიკრო-დაფინანსება, თავის დროზე, ჯგუფის ერთ-ერთ მთავარ საქმიანობად იქცევა.
იპოთეკა იპოთეკური კრედიტი არის უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი გრძელვადიანი კრედიტი, რომლის მეშვეობით შეგიძლიათ შეიძინოთ, ააშენოთ ან გაარემონტოთ უძრავი ქონება — ბინა, სახლი, აგარაკი, მიწის ნაკვეთი. იპოთეკური კრედიტის უძრავი ქონებით უზრუნველყოფა გულისხმობს, რომ სესხის მოქმედების პერიოდში თქვენს მიერ აღებული სასესხო ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში ბანკს უფლება აქვს მოახდინოს უზრუნველყოფაში არსებული უძრავი ქონების რეალიზაცია.
განათლების ერთიანი საკრედიტო კავშირი ორგანიზაციის მნიშვნელოვანი მახასიათებელია რეგისტრირებულ სტუდენტთა და მოსწავლეთა მაღალი რიცხოვნობა. პროგრამა მიზანმიმართულად მუშაობს როგორც ძირითად ასევე, სტუდენტთა რიცხოვნობით, მეორად სასწავლებლებთან. მაღალი მდგრადობის სასესხო-სარეზერვო ფონდები და მათი ზრდა განპირობებულია, როგორც წევრთა შემონატანებით, ასევე მნიშვნელოვანი პარტნიორი ბიზნეს-ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერით, საერთაშორისო ფონდებისა და სხვადასხვა, საერთაშორისო განვითარების პროგრამების მონაწილეობით.
საქართველოს ბანკი საქართველოს ბანკი უმსხვილესია საქართველოში აქტივების, სასესხო პორტფელის, დეპოზიტებისა და სააქციო კაპიტალის მიხედვით. ბანკს საქართველოში სიდიდით მეორე ფილიალების ქსელი გააჩნია. საქართველოს ბანკის ფილიალების რაოდენობა 197 და ბანკომატების რაოდენობა 481 შეადგენს. ბანკი 1 მილიონზე მეტი მომხმარებლის ანგარიშს ემსახურება. ბანკი საკუთარ მომხმარებლებს მთელ საქართველოში სთავაზობს სამომხმარებლო, კორპორატიული და დაგროვილი ქონების მართვის მომსახურების ფართო სპექტრს. გარდა ამისა, ბანკი ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს სთავაზობს სადაზღვევო პროდუქტების ფართო არჩევანს საკუთარი შვილობილი კომპანიის, „ალდაგის“ მეშვეობით, აგრეთვე საბროკერო საბანკო მომსახურებას შვილობილი საბროკერო კომპანიის „ბი ჯი კაპიტალის” საშუალებით.
განათლების ერთიანი საკრედიტო კავშირი წევრს შესაძლებლობა ეძლევა ისარგებლოს განათლბაზე მიზნობრივი არასაბანკო სესხებით ერთიანი ფონდიდან. მცირედი შენატანების და კორპორაციული შემოწირულობების გაერთიანებით, მეორე მხრივ შესაძლებელი ხდება დაკმაყოფილდეს თითოეული წევრის მნიშვნელოვანი ინტერესები განათლებაზე მიზნობრივი სასესხო თუ სხვა პროგრამებში მონაწილეობისას. წევრთა განათლების ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამებთან ერთად, წარმატებით ვითარდება სტუდენტთა შეთავსებით დასაქმების პროგრამა. 2007 წლიდან განათლების ერთიანი საკრედიტო კავშირი გამოსცემს ყოველთვიურ გაზეთს „ფორა“. გაზეთზე ხელმოწერა სავალდებულოა კავშირში რეგისტრირებული ყველა პირისთვის (განურჩევლად რეგიონისა და უნივერსიტეტისა/სკოლისა). გაზეთი „ფორა“-ს ძირითადი თემებია: განათლებაზე მიზნობრივი სესხები, დაფინანსება, კონკურსები, გრანტები; ასევე სწავლასთან თავსებადი დასაქმების ცალკეული პროექტები და პროგრამები. გაზეთის რედაქციაში, ისევე როგორც მის გამნაწილებელ-კურიერთა ჯგუფში (ხელმომწერამდე მიტანა) დასაქმებული არიან სტუდენტები.