Top 10 similar words or synonyms for პროდუქტებსა

საწარმოებს    0.850832

მომსახურებებს    0.829151

დანადგარებს    0.828025

პროფილაქტიკას    0.825854

ორგანიზაციებსა    0.815345

მეთოდებსა    0.814031

ღებულობენ    0.813909

მასტიმულირებელ    0.810725

ორგანიზმებზე    0.806032

პირობებსა    0.798191

Top 30 analogous words or synonyms for პროდუქტებსა

Article Example
თიბისი ბანკი ჯგუფი მის კორპორატიულ კლიენტებს სთავაზობს სხვა პროდუქტებსა და მომსახურებებს, მათ შორის:
თიბისი ბანკი ბანკი საცალო კლიენტებს სთავაზობს ასევე სხვა პროდუქტებსა და მომსახურებებს, მათ შორის:
თიბისი ბანკი მიკრო-საფინანსო კლიენტებს ჯგუფი, ასევე, სთავაზობს რიგ სხვა პროდუქტებსა და მომსახურებებს, მათ შორის:
ნიკარაგუა ნიკარაგუის სამზარეულო კოლუმბიმდელი ეპოქისა და კრეოლების საკვებისა და კერძების ნაზავია. ტრადიციული სამზარეულო ატლანტისა და წყნარი ოკეანის სანაპიროებზე განსხვავებულობით ხასიათდება. წყნარი ოკეანის რეგიონში საკვებად იყენებენ ადგილობრივად მოწეულ ხილსა და სიმინდს, კარიბის ზღვისპირეთში კი - ზღვის პროდუქტებსა და ქოქოსს.
კეპლერი (ტელესკოპი) SOC-ი აგრეთვე აფასებს ფოტომეტრულ წარმოდგენას მიმდინარე ფაზისზე და ამარაგებს მეტრულ შესრულებას მისიის მენეჯმენტის ოფისზე. საბოლოოდ SOC-ი განავითარებს და ინარჩუნებს პროექტის სამეცნიერო მონაცემთა ფაზისის კატალოგებისა და დამუშავებული მონაცემების ჩათვლით. SOC-ი საბოლოოდ აბრუნებს დაყალიბებულ მონაცემთა პროდუქტებსა და სამეცნიერო შედეგებს გრძელვადიან აქტივებში, რათა ასტრონომებმა შეძლონ მათი ნახვა.
პლაცენტა პლაცენტა ( — კვერი) — ძუძუმწოვრების, აგრეთვე ზოგიერთი ქორდიანის და უხერხემლოების რთული წარმონაქმნი, რომელიც აკავშირებს ნაყოფსა და დედის ორგნიზმს ორსულობისა ან მაკეობის დროს. პლაცენტით ნაყოფი დედის ორგანიზმიდან იღებს ჟანგბადს, საკვებსა და სხვა საჭირო ნივთიერებებს, მას კი გადასცემს ნახშირორჟნგს, დაშლის პროდუქტებსა და მისთ. თვით პლაცენტაში ხდება იმ ნივთიერებათა სინთეზი, რომლებიც აუცილებელია როგორც ნაყოფისათვის, ისე დედის ორგანიზმისათვის. პლაცენტა არეგულირებს ნივთიერებათა შეღწევას ნაყოფში; მაგრამ ნაყოფისა და დედის სისხლი არასოდეს ერევა.
თიბისი ბანკი მცირე და საშუალო ბიზნესის საბანკო მომსახურების სექტორში, თიბისი ბანკი გთავაზობთ ფინანსურ გადაწყვეტილებებს და პროდუქტების ფართო ასორტიმენტს საქართველოს რეგიონების უმრავლესობაში. ემსახურება რა თითქმის 33,000 კლიენტს და 56,000 ანგარიშს, ბანკი საკუთარ გამოცდილებას სთავაზობს კლიენტებს სამომხმარებლო პროდუქტებსა და მომსახურებებში, უძრავი ქონების, ჯანდაცვის სისტემის, მშენებლობისა და სხვა მნიშვნელოვან დარგებში. 2013 წელს, თიბისი ბანკის სასესხო პორტფელის ზრდამ მიაღწია 33%-ს, ხოლო დეპოზიტების პორტფელის ზრდამ – 59%-ს.
კულტურული გეოგრაფია კულტურული გეოგრაფია — საზოგადოებრივი გეოგრაფიის ერთ-ერთი განშტოება. შეისწავლის კულტურულ პროდუქტებსა და ნორმებს და მათ ცვალებადობას დროსა და სივრცეში. ფოკუსირდება აღწეროს და გააანალიზოს ენები, რელიგიები, ეკონომიკა, მთავრობები და სხვა კულტურული ფენომენების ცვალებადობის ან შენარჩუნების მუდმივა ერთი ადგილიდან მეორეში, ასევე ხსნის როგორ მოქმედებენ ადამიანები სივრცეში.
თიბისი ბანკი თიბისი ბანკის მთელ ქსელს ერთნაირი იერი და სახე, დიზაინი და მომსახურება აქვს. თითოეულ ფილიალს მინის ფართე შესასვლელი და კარგად დაგეგმილი განლაგება აქვს, რაც დადებით გარემოს ქმნის და სხვადასხვა საბანკო პროდუქტებსა და მომსახურეობებთან გაზრდილ წვდომას უზრუნველყოფს. ფილიალები აღჭურვილია ფულის გადარიცხვისა და ტრანზაქციების ზონებით, დისტანციური და ინტერნეტ-ბანკინგის აპარატურით, გაყიდვების ზონებით – როგორიცაა სწრაფი გაყიდვების, ნელი/კომფორტული გაყიდვების და სტატუს-ბანკის ოთახებით კერძო ბანკინგისა და მნიშვნელოვანი კლიენტებისთვის.
იუსტუს ლიბიხი კაპიტალიზმის განვითარებასა და ქალაქების მოსახლეობის ზრდასთან ერთად მკვეთრად გაიზარდა მოთხოვნილება სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტებსა და ნედლეულზე. გლეხები ცდილობდნენ რაც შეიძლება მეტი მოსავალი მიეღოთ თავიანტ ნაკვეთზე, მაგრამ მათ არ იცოდნენ, რომ ნიადაგს აუცილებლად უნდა დაბრუნებოდა ის ნივთიერებები, რომლებსაც მცენარეები იღებდნენ და მარცვლის, ხორცის, რძის, კვერცხის, ბოსტნეულისა და კარტოფილის შედგენილობაში გადადიოდა. ამიტომაც მიწა ყოველი მოსავლის შემდეგ უფრო მწირი ხდებოდა.