Top 10 similar words or synonyms for პოტენციალს

მოთხოვნილებებს    0.834620

შესაძლებლობებს    0.823054

მექანიზმს    0.811336

ღირებულებას    0.798466

ფასს    0.798313

სიძნელეებს    0.796447

უზრუნველყოფაზე    0.778667

ბაზარს    0.778400

შეზღუდვებს    0.770281

თვისებას    0.769514

Top 30 analogous words or synonyms for პოტენციალს

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
ელექტრული პოტენციალი ზემოთ მოცემული განტოლება ჩაწერილია SI სისტემაში. გაუსის ერთეულთა სისტემაში წერტილოვანი მუხტის პოტენციალს აქვს შემდეგი სახე:
მანქანათმშენებლობა გარდა აღნიშნული რეგიონებისა, მანქანათმშენებლობის მნიშვნელოვან პოტენციალს ფლობენ ასევე ინდოეთი, მექსიკა, ბრაზილია, სამხრეთი კორეა და არგენტინა.
ირიკის ეროვნული პარკი მდიდარი ლანდშაფტი და კულტურული მემკვიდრეობა პარკს ეკოტურიზმის დიდ პოტენციალს აძლევს, რამაც მნიშვნელოვნად უნდა გააუმჯობესოს ადგილობრივთა ეკონომიკური მდგომარეობა.
ჯეპრა სპეციალური ღონისძიებები პრიორიტეტულ სამიზნე ჯგუფების წარმომადგენელთათვის გაიმართა, კერძოდ, ქვეყნის ბაზარზე მოქმედი ტურისტული სააგენტოებისთვის, რომლებიც არ იცნობდნენ პარკის ტურისტულ პოტენციალს.
პოტენციალი მათემატიკაში, ფიზიკაში, ქიმიაში, ბიოლოგიასა და მეცნიერების სხვა დარგებში ტერმინ „პოტენციალს“ სხვადასხვა მნიშვნელობა აქვს. ფიზიკაში იგი იქნება სიდიდე, რომელიც აღწერს ვექტორული ხასიათის ფიზიკური ველების ფართო კლასს. ქიმიაში კი იქნება — თერმოდინამიკური ფუნქცია.
ფილ კოლინზი ახალი ჯენესისის ალბომი "A Trick of the Tail" (1976) დიდ მოულოდნელობად იქცა, რადგანაც ბევრი თვლიდან, რომ ჯგუფი დაკარგავდა პოტენციალს გებრიელის წასვლის შემდეგ. ჟურნალში "როლინგ სტოუნი" ეწერა „ჯენესისმა აქცია გებრიელის წასვლასთან დაკავშირებული შესაძლო კატასტროფა პირველ ამერიკულ წარმატებად“.
კასპი კასპის ეკონომიკურ პოტენციალს ზრდის ასევე ის ფაქტი რომ, ქალაქის ტერიტორიაზე გადის ცენტრალური სარკინიგზო მაგისტრალი ასევე ქალაქის მახლობლადაა ქვეყნის მთავარი საავტომობილო გზა ს1. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით კასპი მოხერხებულად უკავშირდება სხვა ეკონომიკურ ცენტრებს. ქალაქში მსხვილ საწამოებტან ერთად არსებობს მსუბუქი მრეწველობის ობიექტები.
ზანზიბარი 2007 წელს ნორვეგიული კონსალტინგური ფირმა გაემგზავრა ზანზიბარში, რომ განესაზღვრა, თუ როგორ განავითარებდა რეგიონი საკუთარ ნავთობის პოტენციალს. ფირმამ ზანზიბარის ადგილობრივ მთავრობას რეკომენდაცია მისცა გაჰყოლოდა ნეოლიბერალი ეკონომისტის ერნანდო დე სოტოს იდეას.
გაუსის კანონი მაგნეტიზმისთვის აღსანიშნავია, რომ A ველის არჩევა, რომელიც დააკმაყოფილებს ზემოთ მოყვანილ განტოლებას ცალსახა არ არის. ნებისმიერი ველი, რომელიც მოიცემა როგორც formula_5φ შეიძლება დავუმატოთ A პოტენციალს, და ასე მიღებული ახალი ვექტორი ასევე დააკმაყოფილებს განტოლებას. ეს დასკვნა გამომდინარებს იგივობიდან:
ნეპალი ტრანსპორტსა და ენერგიაზე მაღალ გადასახადს დამატებული არახელსაყრელი ბიზნეს გარემო - ეს ყველაფერი აფერხებს მომგებიანი საწარმოების წინსვლას, ძირს უთხრის ეკონომიკურ ზრდას და უკან ხევს ქვეყნის განვითარების პოტენციალს. სუსტი საზოგადოებრივი ადმინისტრაცია და მცირე საწარმოო ბაზა ნეპალის ტრანსფორმირების პროცესს ძალიან აფერხებს.