Top 10 similar words or synonyms for ნარევებს

ნარევები    0.917183

ცეოლითები    0.916598

ხსნარები    0.914986

ცხიმები    0.910136

ელექტროლიზი    0.907674

ფოსფორს    0.906158

ნაერთებიდან    0.904460

კარბონატი    0.903166

kcl    0.902539

გლუკოზა    0.902052

Top 30 analogous words or synonyms for ნარევებს

Article Example
ნივთიერებათა ნარევი ნივთიერებათა ნარევებს ყოფენ ერთგვაროვან (ჰომოგენური) და არაერთგვაროვან (ჰეტეროგენური) ნარევებად.
ნივთიერებათა ნარევი ლითონების ნარევებს იღებენ მათი შედნობით და შენადნობი ეწოდება.
ეთანი გააჩნია ნარკოტიკული ზემოქმედება. ნორმალურ პირობებში, ეთანი წარმოადგენს საწვავ აირს. ჰაერთან არევისას მოცულობის 3,0% - 12,5%-მდე, ის წარმოქმნის ფეთქებად ნარევებს.
დისტილაცია აირ-მგრძნობიარე ვაკუუმური დისტილაცია არის ვაკუუმ-დისტილაციის კერძო შემთხვევა როდესაც ნარევებს რომლებსაც აქვთ მაღალი დუღილის ტემპერატურა ასევე არიან აირ-მგრძნობიარენი, სადაც ვაკუუმს ცვლიან ინერტული გაზით.
დიაზოტის პენტოქსიდი NO ძლიერი მჟანგავია, რომელიც ბევრ ამონიუმის მარილთან და ორგანულ ნაერთთან ფეთქებად ნარევებს ქმნის. მისი დაშლისას კი ძლიერ ტოქსიკური აზოტის დიოქსიდი გამოიყოფა
რთული ნივთიერება ის ისე ინტენსიურად არ მოქმედებს წყალთან როგორც ეს ახასიათებს ნატრიუმს, და არაა მომწამლავი როგორც მარტივი ნივთიერება ქლორი. ასე რომ რთულ ნივთიერებებსა და ნაერთებს (ნარევებს) შორის მნიშვნელოვანი განსხვავებაა.
წითლად მბოლავი აზოტმჟავა მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანული არმია RFNA-ს ზოგიერთ რაკეტებში მჟანგავად იყენებდა. ამ ნარევებს ეწოდებოდა S-სტოფი (96% აზოტმჟავის ნარევი 4% ნარევი რკინის ქლორიდთან როგორც წვის კატალიზატორი) და SV-სტოფი (94% აზოტმჟავა with 6% დიაზოტის ტეტრაოქსიდთან ) და ერქვა Salbei (ბრძენი).
ბენზოლი ნივთიერების დნობის ტემპერატურაა 5.53°C, დუღილისა კი — 80.1°C, სიმკვრივე 0.8765გ/სმ³-ია 20°C ტემპერატურაზე. ჰაერთან 1,5-8% მოცულობითი კონცენტრაციის დროს ფეთქებსაშიშ ნარევებს წარმოქმნის. ნებისმიერი ფარდობით ერევა ეთერს, ბენზინს და სხვა ორგანულ გამხსნელებს; წყალთან იძლევა აზეოტროპულ ნარევს.
დნობის ტემპერატურა ნივთიერებების ნარევებს საერთოდ არ გააჩნიათ დნობის/გამყარების ტემპერატურა, და გადადიან რაღაც ტემპერატურულ დიაზაპონში (თხევადი ფაზის გაჩენის ტემპერატურას ეწოდება სოლიდუსის წერტილი, მთლიანი გადნობის ტემპერატურას კი - ლიკვიდუსის წერტილი). რადგანაც ასეთი ნივთიერების დნობის ტემპერატურის ზუსტი დადგენა შეუძლებელია, გამოიყენებენ სპეციალურ მეთოდებს (სახსტანდ. ГОСТ 20287 და ASTM D 97). მაგრამ ზოგიერთი ნარევი ("ევტექტიკური" შემადგენლობა) ფლობს გარკვეულ დნობის ტემპერატურას, როგორც სუფთა ნივთიერება.
Australopithecus bahrelghazali აბელი, ყბის ფრაგმენტი, აღმოჩენილ იქნა მეჩხერი ველსადინარის ნაპირზე, სადაც ვხვდებით უხეში ქვიშის, ხრეშისა და რკინის მადანის ნარევებს. აქვე არის ტბა მეგაჩადი, რომელიც მხოლოდ რამდენიმე ათასი წლისაა. მიწის ზედაპირს ფარავს ხუთ სანტიმეტრიანი მინერალებით გაჯერებული ნალექი, რომლის აკუმულირებაშიც დიდი როლი შეასრულა დაღმართზე მომდინარე წყალმა და ქარმა. KT 12 არეალი არის მიწის დაღმართი და გამოირჩევა ძლიერი წვიმებითა და ქარიშხლებით არარეგულარული ინტერვალებით, რაც იწვევს მკაცრ ფლუვიალურ ეროზიას.