Top 10 similar words or synonyms for ნათესავთა

შვილსა    0.830681

იუდეველებს    0.825225

სიცოცხლესა    0.821973

წაწლობა    0.818485

მათსა    0.808469

აღსასრულს    0.807775

შოტლანდიელებს    0.806277

მყოფთა    0.805034

ცოცხლებს    0.803559

ჩემსა    0.801392

Top 30 analogous words or synonyms for ნათესავთა

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
გიორგი მთაწმიდელი ტომთა და ნათესავთა შთააცუ ნათელი;
რაგნაროკი რაგნაროკის წინაპირობა ოდინის ვაჟის, ბალდერის სიკვდილი, შემდეგ ნათესავთა სისხლის აღრევა და მორალური ქაოსი გახდა.
უხდურობა უხდურობა — ნათესავთა შორის ცოლ-ქმრობა, რომელიც აკრძალული იყო სჯულის კანონით. ქრისტიანულმა ეკლესიამ გააფართოვა იმ ნათესავთა წრე, რომელთა შორისაც ქორწინება არ შეიძლებოდა. სისხლითი ნათესაობის მეშვიდე ხარისხშიც კი აკრძალული იყო ქორწინება, თუმცა ასეთ შეუღლებას არ არღვევდნენ — ცოლ-ქმარს მხოლოდ საკანონოს გადაახდევინებდნენ. უხდურობა საქართველოში განსაკუთრებით დიდებულთა წრეში დასტურდება.
კუნდუ ყოველი სოფელი იმართებოდა ერთი დიდი ოჯახის მთავრის მიერ. სოფლის მთავარს ეხმარებოდა საბჭო, რომელიც შედგებოდა სხვა სოფლების მთავრებისაგან. მათი მოვალეობა იყო ჩვეულებებისა და ტრადიციების დაცვა, ასევე ნათესავთა შორის ქორწინებისა და კონფლიქტების აღკვეთა.
უოლისი და ფუტუნა სახვითი ხელოვნება. გამოსახულება სიაპოზე და ტაპაზე — სახვითი ხელოვნების უვეანელი და ფუტუნაელი ქალების მთავარი ფორმაა. მათი შექმნისათვის ქალები ხმარობენ ხის გულისაგან გამოთლილ შაბლონს და ყავისფერ (ტრადიციულ) და შავ საღებავებს (როგორც ადგილობრივ, ასევე შემოტანილს). ასეთი ნაკეთობები გამოიყენება აგრეთვე გარდაცვლილ ნათესავთა დაკრძალვის დროსაც.
წაწლობა წაწლობა ფშავში არსებობს ნათესავთა და უცხოთა შორის. როდესაც ნათესავი ქალ-ვაჟი ასაკში დგებოდნენ მათ შორის წოლა იმართებოდა, როგორც სახლში ისე მის გარეთაც, მაგრამ ისე რომ უფროსებს ეს არ დაენახათ. დაწოლა ხდებოდა ტანისამოსიანად, ერთმანეთს წაწლობაზე საუბრით ართობდნენ და დროს ატარებდნენ ალერსში და ხვევნა-კოცნაში. მიუხედავად სიახლოვისა ნაძმობს ჰქონდა ურთიერთობებში გარკვეული შეზღუდვები რაც სასტიკად ისჯებოდა თემის სჯულით და წესებით. ნადობის დაორსულების შემთხვევაში წყვილი იდევნებოდა თემიდან როგორც წესების შეურაცხმყოფელნი ან ისჯებოდნენ სიკვდილით. ამის გამო ნათესავთა შორის წაწლობა შედარებით იშვიათი მოვლენა იყო და ამდაგვარი საქციელიც არ იყო საქებარი და ინახებოდა საიდუმლოდ წყვილს შორის.
სარამაკა ამერიკელმა სამედიცინო ანთროპოლოგმა ედუარდ კ. რიგნმა ჩაატარა საველე კველა მატავაის ტომში 1970-1973 წლებში. მისი სადოქტორო დისერტაცია ორიენტირებულია ცვლილებებზე, რომლებიც მიმდინარეობს სისხლით ნათესავთა კავშირითა და ადგილობრივი სულიერი რწმენით. იგი ცნობილი გახდა მისი-ნაშრომით, რომელიც ეხებოდა აფრიკის ქვეყნებში შიდსთან დაკავშირებულ პროცესებს და სქესობრივი გზით გადამდებ დაავადებებს. ასევე მკურნალობის გამოყენებას სხვადასხვა დაავადებების მოსარჩენად.
სისხლი (სამართალი) „სისხლი“ დამნაშავეს დაზარალებულის სასარგებლოდ სასამართლოს მეშვეობით ეკისრებოდა. ასეთი საზღაურის გადახდას „სისხლის დაურვება“ ეწოდებოდა. თავდაპირველად საზრაურის გადახდაში მონაწილეობა დამნაშავის მთელ გვარს, შემდეგ კი ნათესავთა შედარებით უფრო ვიწრო წრესა და, ბოლო, მხოლოდ ოჯახს ევალებოდა. დანაშაიულებრივი თვითგასწორების შემთხვევაში სათანადო საზღაურის გადახდა თავ-თავიანთი დანაშაეულისათვის ორივე მხარეს ეკისრებოდა და „სისხლი“ ურთიერთშეფარდებით მიეცემოდა. „სისხლს“ ითვალისწინებს სამართლის წიგნები და სიგელგუჯრები. კანონმდებლობაში „სისხლი“ ჩვეულებითი სამართლის სფეროდან შევიდა.
მდადე მდადე, "მდადი" — პატარძლის მაყარი ქალის ქორწილში, „დიაცი სძლის მაყარი“ (საბა). მდადეს ირჩევდნენ ნათესავთა და ახლო მეგობართა წრიდან. ევალებოდა საქორწილო რიტუალის განმავლობაში პატარძალთან ყოფნა და მისი უშუალო მფარველობა. ზოგან მის ფუნქციაში შედიოდა ქორწილის ღამეს ნეფე-დედოფლისათვის ლოგინის გაშლა, დილით კი — ალაგება. მდადე დიდი პატივისცემით სარგებლობდა როგორც ქალის, ისე ვაჟის ოჯახში.
ობა ბიგმენებს (ანუ ხალხი, რომლებიც დგანან სუბსოციორული პერსონალიზირებული სისტემის ცენტრში) ობას აღმოსავლეთ ნაწილში ეკავათ მაღალი მდგომარეობა საზოგადოებაში სოციალური იერარქიის კარგად დამუშავებულ სისტემაში, რომლითაც თითოეულ ადამიანს ეკავა განსაზღვრული მდგომარეობა საზოგადოებაში. კუნძულის ამ ნაწილში ძირითადი პოლიტიკური ერთეული იყო ნათესავთა თანასაზოგადოება, რომელშიც ლიდერს შეეძლო ეხემძღვანელა რეგულარულ საფუძველზე.