Top 10 similar words or synonyms for მყისიერ

მოლეკულათა    0.912882

განავლის    0.909603

ჰიდროლიზი    0.900956

ძილიანობა    0.900128

დაავადებისას    0.897623

ბიოფსია    0.894299

თერმოდინამიკურ    0.893427

რეცეპტორებს    0.892530

დიფუზია    0.892193

საქაროზა    0.888131

Top 30 analogous words or synonyms for მყისიერ

Article Example
დენის ძალა ცვლადი დენის შემთხვევაში განასხვავებენ მყისიერ დენის ძალას, პიკურ დენის ძალას და ეფექტურ დენის ძალას (ეს უკანასკნელი ტოლია ისეთი მუდმივი დენის ძალისა, რომელიც იგივე სიმძლავრეს გამოყოფს).
სოციოლინგვისტიკა მეტყველების გაგება ნიშნავს ასევე იმ სოციალური ქსელის გაგებას, რომელშიც აღნიშნული მეტყველება იხმარება. სოციალური ქსელი შეიძლება განხილულ იქნას როგორც ქვეყნისა თუ ქალაქის მაკრო დონეზე, ასევე მეზობლობისა თუ ოჯახის ინტერ-პერსონალურ დონეზე. სოციალური ქსელებია შექმნილი ასევე ჩატშიც, მყისიერ შეტყობინებათა სერვისებში და ა.შ.
ნერვა მთავრობის ცვლილება მისაღები მოვლენა იყო, განსაკუთრებით სენატორებისათვის, რომლებიც დომიციანეს მმართველობის პირობებში სასტიკად იდევნებოდნენ. თავისი მხარდამჭერების მიმართ კეთილგანწყობის გამოვლენის მყისიერ ჟესტს წარმოადგენდა ნერვას საჯარო ფიცი, რომ მისი იმპერატორობის განმავლობაში არც ერთი სენატორი არ დაისჯებოდა სიკვდილით. მან ღალატის ბრალდებით წამოწყებული სასამართლო პროცესების დასრულების შესახებ გამოაცხადა, გაათავისუფლა ორი პატიმარი, რომლებიც სწორედ ამ ბრალდებით იყვნენ დატუსაღებულები და მრავალ გადასახლებულს ამნისტია მიანიჭა.
ზღვის დონე ზღვის დონე — ზღვის საშუალო სიმაღლე, რომელიც ერთი განსაზღვრული ათვლის ზედაპირიდან იზომება. ათვლის ზედაპირის განსაზღვრა სიძნელეებთანაა დაკავშირებული და რთულ გაზომვებს ითვალისწინებს, რაც ზღვის დონის ზუსტ განსაზღვრას აძნელებს. განარჩევენ „მყისიერ“, მოქცევის, საშუალო დღე-ღამის, საშუალო თვიურ, საშუალო ნახევარ წლიურ და საშუალო მრავალწლიურ ზღვის დონეებს.
კვარცი (გრაფიკული შრე) კვარცი (Quartz) — გრაფიკული შრე, რომელიც მაკ ოს X-ის ძირზე — დარვინზეა დადებული, მას ასევე ძირეულ გრაფიკას (CoreGraphics) უწოდებენ. კვარცი აქვას მხარდამჭერი აპლიკაციაა, რომელიც ორ-განზობილებიანი გრაფიკის გამოსახულების მიღების საშუალების იძლევა მომხმარებლის ინტერფეისის შესაქმნელად, და ასევე მოიცავს მყისიერ რენდერინგსა და ანტი-ალიაზინგს შიდა-პიქსელური სიზუსტით.
სიცილაკი ბევრი კომპიუტერული პროგრამა, მათ შორის word-ი, ინტერნეტ ფორუმები და მყისიერ შეტყობინებათა სერვისები (ე.წ. მესინჯერები) კლავიატურაზე აკრებილ ტექსტურ სიცილაკს ავტომატურად გარდაქმნის შესაბამის გრაფიკულ ექვივალენტად. ამგვარი გრაფიკული სახეები გაცილებით მდიდარია ვიზუალურად, მათ წასაკითხად არ არის საჭირო თავის შებრუნება, ზოგ შემთხვევაში ანიმაციურიცაა. ამის მიზეზია ის, რომ ისინი არ არის ASCII-ს ნიშნებით (American Standard Code for Information Interchange, ალფანუმერული ნიშნების გამოსახვის სტანდარტული კოდი) შეზღუდული და წარმოადგენს Gif –ის ფორმატის სურათებს.
ინციდენტი სურუგის ყურის თავზე როდესაც ჰატიტანი და მომიი ტოკიოს ოლქის სასამართლოზე წარდგნენ, იმ დროისთვის ისინი უკვე 30 და 35 წლისანი იყვნენ, საკუთარი თავი მათ უდანაშაულოდ ცნეს. დისპეჩერების ადვოკატები იმის დამტკიცებას ცდილობდანენ, რომ მომხდარში დამნაშავეები თვითონ პილოტები იყვნენ. 2004 წლის 9 სექტემბერს გაიმართა წინასწარი მოსმენები, რის შემდეგაც 2005 წლის 16 ნოემბრამდე მომხდარი ინციდენტის მოდელირებით ჩატარებულ იქნა 12 გამოცდა. მათი შედეგებით ბრალდებამ განაცხადა, რომ ბრალდებულებმა უგულებელჰყვეს მოთხოვნები ორი თვითმფრინავის სწორად დაცილების შესახებ, გასცემდნენ არასწორ მითითებებს, ხოლო ხელმძღვანელმა ვერ შეძლო სტაჟიორის შეცდომის გამოსწორება. საპასუხაოდ დაცვა ამტკიცებდა, რომ არასწორ ბრძანებებს მყისიერ არ გამოუწვევია შეჯახების საშიშროება, არსებული ინსტრუქციები TCAS-ის შესახებ არ იყვნენ სათანადონი, ხოლო თვითმფრინავის პოზიციის ნავიგაციური კომპიუტერი არასწორ მონაცემებს აჩვენებდა.