Top 10 similar words or synonyms for მინარევით

კარბონატი    0.909927

აპატიტი    0.908580

კალციტი    0.908416

კრისტალებია    0.903500

ფორებიანი    0.903336

მარილმჟავის    0.902227

ნივრის    0.901347

ბრომიდი    0.901159

მონოკლინურ    0.901040

caco    0.899105

Top 30 analogous words or synonyms for მინარევით

Article Example
გეოქიმია სხვადასხვა მინერალურ ფაზაში ქიმიურ ელემენტთა განაწილება კრისტალთქიმიის კანონებს ემორჩილება. სხვადასხვა მინერალის კრისტალური მესრები ხასიათდება მხოლოდ მათთვის ნიშანდობლივი, დაახლოებით თანაბარი ზომის ატომებისა და იონების უფრო ხშირად იზომორფული მინარევით. იონთა ზომა (რადიუსი) დამოკიდებულია პერიოდულ სისტემაში ქიმიური ელემენტების მდებარეობაზე.
ბივრილი ბივრილი, "ბერილი" () — სილიკატების ჯგუფის მინერალი ქიმიური ფორმულით Be3Al2(SiO3)6. შეიცავს BeO-ს 14,1%-ის პროპორციით, Al2O3 — 19,0%, SiO — 66,9%, ხშირად შეიცავს ნატრიუმს, კალიუმს, ლითიუმს, რუბიდიუმს, ცეზიუმს, სკანდიუმს, Cr^3+, Fe^2+, Fe^3+, მანგანუმს, ჰელიუმს, ვერცხლისწყალს, წყალსა და სხვა მინარევებს. კრისტალდება ჰექსაგონურ სინგონიაში. ქმნის პროზმულ, ნემსისებრ, ფირფიტისებრ კრისტალებს ან მთლიან მარცვლოვან მასებს. სიმაგრე მინერალური სკალით არის 7,5, სიმკვრივე 2650—2800 კგ/მ. ფერის, გამჭვირვალობისა და მინარევების მიხედვით განარჩევენ ბევრილის სხვადასხვა სახეობას: საკუთრივ ბევრილი — მწვანე, მოყვითალო თეთრი მღვრიე კრისტალები; "აკვამარინი" — Fe^3+ მინარევით მომწვანო ცისფრად ან მუქ ცისფრად შეფერილი გამჭვირვალე კრისტალები; "ჰელიოდორი" — Fe^3+ მინარევით ყვითლად შეფერილი კრისტალები; "ზურმუხტი" — Cr^3+ მინარევით მუქ ბალახისფერ მწვანედ შეფერილი გამჭვირვალე კრისტალები; "როსტერიტი" — უფერო ან Li^1+ და Cs^1+ 15%-მდე მინარევებით მოვარდისფროდ შეფერილი კრისტალები; "ვორობიოვიტი" (მორგანიტი) — Mn^3+ მინარევების გამო ვარდისფერი.
არკოზი არკოზი () — გრანიტის, გნაისისა და მათი მსგავსი მჟავე ქანების დაშლით წარმოქმნილი ფხვიერი მასალა. შედგება კვარცისა (60 %) და მინდვრის შპატის (დაახლ. 25 %) მარცვლებისაგან, ზოგჯერ ქარსის მინარევით. არკოზული მასალის შეცემენტებით წარმოიქმნება არკოზული ქვიშაქვა. მაცემენტებელია თიხა, ჰიდროქარსი, კარბონატი, კვარცი და სხვ. ზოგჯერ ცემენტი ცოტაა და არკოზული ქვიშაქვა გრანიტოიდსა ჰგავს.
სოლფატარი სოლფატარი (იტალ. solfatara < solfo – გოგირდი) — გოგირდოვანი აირისა და გოგირდწყალბადის (წყლის ორთქლის, ნახშირორჟანგისა და სხვა აირების მინარევით) ჭავლი, რომელიც გამოიყოფა კრატერის კედლებსა და ფსკერზე არსებული ნაპრალებიდან, აგრეთვე ვულკანის კალთებიდან, ლავური და პიროკლასტური ნაკადებიდან. სოლფატარების ტემპერატურაა 100-300°С. გამოყოფს SO2, H2S, CO2.
ერი ეს ცვლილება განხორციელდა ახალ სამყაროში, როდესაც აფრიკელები ჩაიყვანეს იქ, დამონებული ხალხების სახით. თეთრი მოსახლეობა ამ უცხოელებს სხვა ერად თვლიდა იმ გაგებით, რომელიც მთლიანად დაფუძნებული იყო კანის ფერსა და წარმომშობ კონტინენტზე. მონების იდენტობა განისაზღვრებოდა მათი კანის ფერით (და „შავი სისხლის“ მინარევით მათს გენეტიკაში) და არა იმ ერით, ეთნოსით ან ტომით, საიდანაც ისინი რეალურად მოდიოდნენ. მე-18 საუკუნემდე ტერმინი "ნაციის" გამოყენება ძირითადად ტერმინი "ეთნოსის" სინონიმური იყო და გულისხმობდა ენით, წარმოშობის რეგიონითა და მსგავსი კულტურული გარემოთი გაერთიანებულ ხალხს ან მოსახლეობის ჯგუფს. ემანსიპაციის, მონებით ვაჭრობის აკრძალვის და აბოლიციონიზმის პროცესების გაღრმავებასთან ერთად "ნაციის" კონცეფციამ ცვლილება განიცადა. როდესაც ადრე დამონებულნი თავიანთი უფლებებისათვის იბრძოდნენ, მათ უნდა გაეცნობიერებინათ და განემარტათ, რა სახის უფლებები იყო ეს. მათ სულაც არ სურდათ უკვე კარგად დავიწყებულ აფრიკაში დაბრუნება, მათ მოისურვეს ამერიკის კონტინენტზე დარჩენა და თეთრი მოსახლეობის ტოლფასი უფლებებით სარგებლობა. აი ამ პროცესში ენამ და კულტურულმა მემკვიდრეობამ დაკარგა "ერის" მსაზღვრელების ფუნქცია და ძირითადი იდეური დატვირთვა გადავიდა საერთო მთავრობასა და ფიზიკურ საზღვრებზე.