Top 10 similar words or synonyms for მაგნიუმი

კარბიდი    0.935600

ფოსფატი    0.931701

სტრონციუმი    0.927282

ბრომიდი    0.927085

კვარცი    0.926480

ფტორიდი    0.925856

ფულერენი    0.925173

caco    0.924034

baso    0.920679

კარბონატი    0.919870

Top 30 analogous words or synonyms for მაგნიუმი

Article Example
მაგნიუმი მაგნიუმი () — ქიმიური ელემენტი, მოვერცხლისფრო მსუბუქი ჭედადი ლითონი. წვის დროს გამოსცემს თეთრ კაშკაშა ალს. იყენებენ ფოტოგრაფიაში, პიროტექნიკაში და სხვ. მისი დნობის ტემპერატურაა 619°.
კონგოს რესპუბლიკა ქვეყანა მდიდარია შემდეგი სასარგებლო წიაღისეულით: რკინის მადანი, მაგნიუმი, ალმასი, კალიუმის მარილი (პოტაში), ფოსფატები, სპილენძი, ტყვია, თუთია, ოქრო.
მოტეხილობა დემინერალიზაცია არ არის პათოლოგია, ეს ფიზიოლოგიური პროცესია და მის თავიდან ასაცილებლად 40 წელს გადაცილებულმა ქალებმა საკვები დანამატების სახით უნდა მიიღონ მინერალები, რომლებიც ძვლებისთვის აუცილებელია: კალციუმი და მაგნიუმი, ასევე - ვიტამინები.
ერიტრეა ქვეყანაში იწარმოება სუფრის მარილი, თაბაშირი და კაოლინიტი, მაგრამ მას ასევე აქვს აზბესტის, ბარიტის, კალიუმის მარილის და ტალკის რესურსები. რესურსები მოიცავენ შემდეგ ლითონებს: სპილენძი, ოქრო, რკინის მადანი, ტყვია, თუთია, ვერცხლი და მაგნიუმი.
მსუბუქი ლითონი მსუბუქი ლითონები — ლითონები, რომელთა სიმკვრივე 5 გრ/სმ³-ზე მცირეა. ზღვარი მსუბუქსა და მძიმე ლითონებს შორის მერყეობს. ისეთი ლითონები, როგორებიცაა ლითიუმი, ბერილიუმი, ნატრიუმი, მაგნიუმი და ალუმინი, ყოველთვის ამ ცნების ქვეშ მოიაზრება, დამატებით ლითონები ნიკელამდე. ნიკელზე მძიმე ლითონებს ხშირად მძიმე ლითონებს უწოდებენ. მსუბუქი ლითონები, ჩვეულებრივ, ნაკლებად ტოქსიკურებია, ვიდრე მძიმე ლითონები.
ალუმინი ლეგირებისათვის გამოიყენება მანგანუმი, სილიციუმი, რკინა და მაგნიუმი. ამასთან ყველაზე ძლიერ გავლენას თვისებებზე ახდენს უკანასკნელი: მაგნიუმით ლეგირება (პასტით დაფარვა) შესამჩნევად ადიდებს სიმტკიცის და დენადობის ზღვარს. სილიციუმის დამატება შენადნობში ზრდის მის ხელოვნურ დაბერებას. რკინითა და ნიკელით ლეგირება ამაღლებს მეორე სერიის შენადნობების სიმხურვალე მდგრადობას.
აზოტმჟავა აზოტმჟავა რეაქციაში შედის მეტალების უმრავლესობასთან. მაგრამ რეაქციის დეტალები და გამოსავალი ძალიანაა დამოკიდებული მის კონცენტრაციაზე და მეტალის ბუნებაზე. განზავებული აზოტმჟავა ისე იქცევა, როგორც ტიპიური მჟავა მეტალების უმრავლესობასთან.H-ს მისგან მხოლოდ მაგნიუმი, მანგანუმი და თუთია გამოაძევებენ. სხვა მეტალები აზოტმჟავისგან აზოტის ოქსიდებსა და ამიაკს გამოათავისუფლებენ, ისევე როგორც თავისუფალ აზოტს.
გინგივიტი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, გინგივიტის პირველადი მიზეზია კბილის მიკრობული ნადები, რადგან ამ უკანასკნელში არსებული მიკროორგანიზმების ასოციაციები იწვევენ ანთებითი ცვლილებების განვითარებას. მიკროორგანიზმებისა და მათი ტოქსინების ზემოქმედების მიმართ ქსოვილების რეაქციის მოდიფიკაციას ახდენენ სისტემური ფაქტორები. მიკრობული ნადები მოთავსებულია კბილის პელიკულაზე. მის საფუძველს შეადგენს პოლისაქარიდებისა და პროტეინების კომპლექსი. ძირითადი არაორგანული კომპონენტებია კალციუმი, ფოსფორი, მაგნიუმი, კალიუმი, ნატრიუმი, რომლებიც დაკავშირებულია ორგანულ მატრიცასთან.
ჰამფრი დეივი ელექტროლიზის თავისებური ხერხის გამოგონებით დეივიმ შეძლო დაეშალა ნატრიუმისა და კალიუმის ჰიდროქსიდები და თავისუფალი სახით მიიღო ეს ორი ტუტე მეტალი. მოკლე ხანში მეცნიერმა თავისუფალი სახით გამოყო კალციუმი, მაგნიუმი, სტრონციუმი, ბარიუმი. ჰამფრი დეივი 6 ახალი ქიმიური ელემენტის პირველაღმომჩენად ითვლება. მან დეტალურად შეისწავლა ქლორწყალბადმჟავა და ქლორი. მანვე შეიმუშავა მჟავათა წყალბადური თეორია.
ტუტემიწა ლითონები ტუტემიწა ლითონები წარმოადგენენ მეორე ჯგუფის ელემენტებს მენდელეევის ქიმიურ ელემენტთა პერიოდულ სისტემაში: ბერილიუმი (Be), მაგნიუმი (Mg), კალციუმი (Ca), სტრონციუმი (Sr), ბარიუმი (Ba) და რადიუმი (Ra). პერიოდული სისტემის ამ სპეციფიკურმა ჯგუფმა სახელი მათი ოქსიდებიდან მიიღო, რომლებისგანაც ძირითადად ადვილად მიიღება შესაბამისი ტუტეები. ეს ოქსიდები ისეთ მაღალ ტემპერატურებზე ლღვებიან, რომ მყარი („მიწა“) რჩება ხანძრის დროსაც. გარდა ბერილიუმისა და მაგნიუმისა, ამ ლითონებს ახასიათებთ სხვადასხვა ფერის კაშკაშა ალი წვისას: აგურისფერი კალციუმს, შინდისფერი სტრონციუმს, მწვანე ბარიუმს და ჟოლოსფერი რადიუმს.